Society for Helpless Children Dharan

De stichting werkt nauw samen met haar zusterorganisatie, de Society for Helpless Children (SHC) in Dharan. De SHC coordineert de dagelijkse gang van zaken in de twee kinderhuizen en de Dipendraschool en rapporteert de nieuwste ontwikkelingen aan de stichting. Lange tijd was dhr. Shyam Katuwal, een gepensioneerd schoolhoofd, voorzitter van SHC. Hij was een grote bron van inspiratie en een drijvende kracht. Na zijn terugtreden is de vice voorzitter Raj Bimal Shrestha tot de nieuwe voorzitter van SHC benoemd. Puran Baraily is als coordinator en ondersteuner in dienst van SHC. Voor een schema van de organisatie zie het organogram.