Doneren    

Kinderhuis Nepal

You are here:  Home > Hoe u kunt helpen > Sponsorpagina
top

Sponsorpagina

De inkomsten van de stichting bestaat uit donaties van:
. een aantal vaste donateurs, die niet met name genoemd willen worden;
. donaties van andere stichtingen, bedrijven of organisaties;
. opbrengsten van sponsoracties.

Overzicht van enkele grote sponsors:

Rotary Hulst heeft in april 2016 in en rondom Hulst haar 7e traditionele Dijken- en Krekenrally voor liefhebbers van klassieke en sportieve auto’s gehouden. Uit de opbrengst daarvan heeft men een cheque van € 2500 beschikbaar gesteld voor de kinderhuizen en de Dipendraschool. In 2017 heeft men samen met Rotary Dharan toegezegd te zullen bijdragen aan het nieuwbouwplan van het Dipendraschool. 

 

SABBest voorheen S.A.B. Accountants en Belastingadviseurs te Best heeft de afgelopen jaren de volgende donaties gedaan: In 2007: € 7.000. Hiermee kon o.a. gerealiseerd worden: ondergrondse watertank in het Saraswati kinderhuis, ijzeren hek rondom meertje en schilderwerk van het gebouw in Duhabi, inrichting nieuw klaslokaal in de Dipendraschool. In 2008: € 1.000 voor algemene uitgaven van de stichting en € 2.500 voor bouw en aanschaf inventaris ten behoeve van de Dipendraschool. In 2009: € 2.500 voor nieuwbouw van de keuken in het Saraswati kinderhuis en € 2.500 voor het Disabled Children project.
Website: www.sabbest.nl

Stichting Kinderen van de Wereld te Best heeft eind 2011 een donatie van € 5400 gedaan dankzij een actie "Handmelken 2011". Vertegenwoordigers van deze stichting bezoeken jaarlijks de door hen, in overleg met onze stichting, gesponsorde projecten in Nepal. Stichting Children Home Dharan, Kinderhuis Dharan, rapporteert rechtstreeks aan deze stichting over de bereikte resultaten.
Website: www.stichtingkinderenvandewereld
 

Stichting 'De Brug' uit Wieringerwerf heeft van 2006 t/m 2009 via jaarlijkse donaties in totaal € 18.000 geschonken voor de bouw van de Dipendraschool.

 

NCDO staat voor 'Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling'. NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen met informatie, subsidie en adviezen. De millenniumdoelen zijn de leidraad voor alle activiteiten. Daarnaast ondersteunt de NCDO mensen en organisaties in Nederland die zich inzetten voor de verbetering van de positie van mensen in ontwikkelingslanden en communiceert ze over resultaten van activiteiten van burgers en van overheidsbeleid. In 2005 - 2006 ontving de stichting een bijdrage van € 7.363 van het NCDO voor renovatie / inrichting van het Saraswatihuis en het weeshuis in Duhabi. In 2009 werd een bedrag van €18.040 toegekend voor het Saraswati Shelter (nieuwbouw en inrichting keuken en renovatie boundary wall), voor de Dipendra school (bouw 4e fase, inventaris, boundary wall), uitgaven in het kader van voorlichting in Nederland (waaronder bezoek van 2 Nepalezen in april/mei 2010 naar Nederland). Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit het programma Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten (KPA). Dit programma is tot stand gekomen met financiering van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.
Website: www.ncdo.nl

 

De stichting Leusden Wereld Wijd (LWW) heeft als doelstelling: bewustmaking van de Leusdense bevolking m.b.t. de grote verschillen in welzijn, welvaart en rechtvaardigheid tussen het rijke Westen en de Derde Wereld. In 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 ontving onze stichting een jaarlijkse donatie van € 1000 van LWW.
Website: Leusden Wereld Wijd

 

De Wereldwinkel in Leusden heeft in 2008, 2009 en 2010 onze stichting gesteund met een jaarlijkse bijdrage van € 500.
Website: Wereldwinkel Leusden

 

 

De organisatie Plan zet zich wereldwijd in voor één gezamenlijk doel: een beter leven voor kinderen in ontwikkelingslanden. De belangrijkste taak van Plan Nederland is het werven van fondsen. Draagvlakversterking voor kindgerichte ontwikkelingssamenwerking in Nederland en het vergroten van de solidariteit met kinderen in ontwikkelingslanden zijn ook belangrijke doelstellingen van Plan Nederland. In 2004 - 2005 heeft Plan met een bedrag van € 7.000 de nieuwbouw van het weeshuis in Duhabi gesponsord.
Website: Plan Nederland.

De Raad van Kerken in Wieringermeer heeft in 2008 en begin 2009 via verschillende collecten en inzamelacties op scholen in totaal een bedrag van ca. € 2.800 opgehaald ten behoeve van de Dipendraschool.

De Don Bosco School in Wieringerwerf heeft in maart 2010 tijdens een vastenactie, waaronder een sponsorloop, € 2.800 bijeengebracht ten behoeve van onze stichting.

« prev top next »
top

Kinderhuis Nepal 
Stg Shide Children Home Dharan

T: 020 - 4282850
E: info@kinderhuisnepal.nl
IBAN: NL90 INGB 0000127313

RSIN nummer 808102473

De stichting heeft een
anbi status (reg. nr. 11478).

 
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login