Werkbezoek 2018

#
Kinderhuis Duhabi.

Kinderhuis Duhabi

Februari 2018. We hebben een bezoek gebracht aan het kinderhuis in Duhabi. Er is o.a gesproken over de kinderen die extra zorg nodig hebben. Bv Deepa die een trage leerling is, maar zeker niet autistisch zoals het bestuur van het kinderhuis dacht. We moeten voorzichtig zijn met een etiket te geven voordat dit door deskundigen is vastgesteld. Voor meisjes als Deepa, maar ook bv Parmila kan echter wel bijzonder onderwijs nodig zijn. Omdat dit hier niet voorhanden is, kunnen we denken aan individuele begeleiding. Hier zijn natuurlijk wel weer extra kosten aan verbonden. Ramesh Tamrakar (voormalig SOS kinderdorpen directeur en een gezaghebbend man op het gebied van de kinderbescherming in Nepal) stelde voor een dag met al ons personeel samen te komen en kennis uit te wisselen. We gaan dat proberen te regelen voor mijn vertrek.

#
Werkbezoek Dipendraschool, in het midden dhr Ramesh Tamrakar.

Dipendraschool

We hebben samen met Ramesh Tamrakar de Dipendraschool bezocht. Dit bezoek vloeide voort uit een eerdere ontmoeting die Ramesh en ik met de voorzitter van de plaatselijke Rotary, dr Madhab Lamsal. We hadden een gesprek met het schoolhoofd, Parbat Sanjel. We hebben het o.a gehad over de verzameling van leerling gegevens (nogal wat kinderen hebben thuis te maken met o.a huiselijk geweld, extreme armoede etc en presteren hierdoor slecht op school). Ramesh stelt voor voor elk kind een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken, zodat kan worden bijgehouden wat de resultaten zijn na een bepaalde periode. Het schoolhoofd opperde de mogelijkheid om de ouders om een kleine vergoeding te vragen voor de school (nu is het onderwijs op Dipendraschool gratis) We zouden dat geld kunnen beheren en later uitkeren als de leerling de school verlaat. Ramesh Tamrakar beloofde zich voor de ontwikkeling van de school te willen inzetten i.s.m onze stichting en locale partners. Er blijkt nog steeds niets gedaan aan de muur aan de oostzijde (70 m lang) die in kan storten, nog een gevolg van de aarbevingen van een paar jaar geleden. Omdat dit acuut gevaar oplevert moeten we hier op korte termijn een oplossing voor vinden.

Madan Dhakal
Madan Dhakal

Bestuur SHC

Het bestuur van SHC (onze Nepalese partner organisatie) krijgt een nieuwe voorzitter en zal na bijna 15 jaar grotendeels worden vernieuwd. Madan Dhakal (advocaat) zal de nieuwe voorzitter worden. Hij is een gerespecteerd inwoner van Dharan met een goede reputatie en vooral een groot hart voor de kinderen waar wij ons voor willen inzetten. Bovendien heeft hij goede contacten met o.a de burgemeester van Dharan en bv de Rotary Club in Dharan. Madan Dhakal is erg praktisch ingesteld en legt makkelijk contact op elk niveau. Ook Ramesh Tamrakar vindt hem een goede opvolger van de huidige (waarnemend) voorzitter Raj Bimal Shrestha.

Henk Hooghuis