Doneren    

Kinderhuis Nepal

You are here:  Home > Nieuwsarchief > Nieuwsarchief 2007
top

Nieuwsarchief 2007

 

Nieuw plan voor watertoevoer Dipendraschool

25 December 2007. De watertoevoer voor de Dipendraschool. Op dit moment is het nog zo dat 250 families slechts 1 kraan ter beschikking hebben die s'morgens 3 uur en in de namiddag 2 uur water geeft. Voor de 91 kinderen van de Dipendraschool geldt dat zij nauwelijks over water kunnen beschikken omdat de families voor gaan. Een oplossing lijkt nabij doordat we van een bron die door de overheid wordt beheerd water kunnen aanvoeren, weliswaar op beperkte schaal, maar voldoende voor de Dipendraschool. Het water zal alleen voor de school zijn bestemd. Van de Stichting wordt een bijdrage gevraagd van ca. ? 1.700 om e.a. mogelijk te maken. Een begroting is ons toegestuurd.

Een verslag van het medische kamp

Een verslag van het medische kamp dat in november werd gehouden bij de kinderhuizen en de Dipendra school. Lees verder.

Een dag van de kinderen van het Saraswati huis

24 December. Bericht van Namrata Rai, de huismoeder van het Saraswatihuis. The daily life schedule of the children at Shree Saraswati children home. Lees verder.

Onderwijsondersteuning Gomba

12 December. Tijdens het bezoek van voorzitter Henk Hooghuis aan de Gomba (tibetaans klooster) is afgesproken dat de onderwijsondersteuning ook gegeven kan worden aan kinderen uit de omgeving die over te weinig middelen beschikken. Deze kunnen dan ook meedoen met de engelse les.

Staf in kinderhuis Duhabi gewijzigd

26 November. Het bestuur is door onze partnerorganisatie in Dharan - de Society for Helpless Children - op de hoogte gesteld van wijziging van de staf in het kinderhuis. De guard en een tutor is ontslag aangezegd. Zij zullen voorlopig nog niet worden vervangen. De overgebleven teamleden zullen hun taken waarnemen. Op hun verzoek zal een part-time schoonmaker worden aangesteld.

Nieuwe folder

Om online te lezen of te downloaden is er de nieuwe folder 
(pdf, ca 650 kb).

Mondiale avond in Leusden

Donderdag 22 november, tussen 18.30 en 20.00 uur, zullen organisaties die aangesloten zijn bij Leusden Wereldwijd (LWW) zich presenteren aan het Leusdense publiek tijdens een mondiale markt in het gemeentehuis. Met films, folders en spandoeken laten zij zien met welke mondiale thema's op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid ze bezig zijn. De markt wordt muzikaal opgeluisterd door een popband van de plaatselijke muziekschool en drie muzikanten uit Senegal die de djemb? bespelen. Ook worden er Fairtrade hapjes en drankjes verstrekt. Om 20.00 uur is er in de raadzaal een presentatie van LWW om raadsleden, college en publiek nader te informeren over haar idee om van Leusden een Fairtrade Gemeente te maken.
Ook de Stichting Shide Children?s Home Dharan zal zich op deze avond als lid van LWW via onze penningmeester Jan Tijmensen presenteren.

Medisch kamp

14 November. Vandaag is het medische (medical camp) afgesloten in het Sarasvatihuis! In 5 1/2 dag zijn op verschillende plaatsen in totaal 636 kinderen medisch gechecked door het medisch team olv dr. Karlien Bongers. Over 4 maanden komen enkele leden van het medisch team terug voor een follow up. We zijn als stichting uiteraard zeer blij met deze bijdrage. Hierdoor hebben veel arme mensen met hun kinderen van de check up en eventuele doorverwijzing + behandeling kunnen profiteren. Bovendien hebben we ons draagvlak bij de plaatselijke bevolking verder vergroot. Met de stichting Medical Checks for Children zullen we in Nederland het kamp evalueren en afspraken maken over toekomstige samenwerking.

Jan en Marianne Tijmensen bezochten de projecten.

November. Onze penningmeester Jan Tijmensen bezocht onlangs samen met zijn vrouw de projecten in Oost-Nepal die door onze stichting worden gesteund. Wilt u meer weten, lees dan verder... Bezoek ook het fotoverslag. Een volledig verslag van hun bezoek kunt u online lezen of downloaden als een pdf bestand (2.2 mb): reisverslag.

Watervoorziening Dipendraschool.

31 oktober. Ofschoon de toiletten bij de Dipendraschool van goede kwaliteit zijn, blijkt er onvoldoende water beschikbaar te zijn om de wc's door te spoelen. Gevolg: slechte hygienische omstandigheden, meer risico op ziekten etc. Een  toenemend aantal kinderen maakt gebruik van de toiletten (nu 92) zodat we voor dit probleem een oplossing zoeken. Aansluiting bij een watervoorziening vanuit het nabijgelegen dorp Railway (4 km afstand) is een mogelijkheid, maar vooralsnog te kostbaar (kosten ca 5000 euro voor waterleiding en pomp). We gaan in gesprek met het schoolcomite en de gemeente om een oplossing te zoeken.

Afscheid emotioneel na bezoek aan projecten

10 oktober. Hierbij de laatste impressies van onze penningmeester en zijn echtgenote van hun bezoek aan onze projecten. Lees verder.

Penningmeester aangekomen  in Dharan per riksha

07 oktober. Uit Dharan kregen we het volgende bericht van de penningmeester. Lees verder.

Politie schiet op betogers in Duhabi, kinderen ongedeerd.

28 september. Bericht van Sansar uit Dharan. Lees verder.

Stichting algemeen nut beogende instelling

15 september. Van de Belastingdienst ontvingen we het bericht dat onze stichting door hen is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De stichting voldoet derhalve aan de eisen die door de Belastingsdienst worden gesteld aan charitatieve instellingen, kerkelijke instanties etc. De beschikking geldt voor onbepaalde tijd. Er zal regelmatig worden getoetst door de Belastingdienst aan de hand van de criteria die zij heeft opgesteld.

Prijzen bouwmaterialen rijzen de pan uit

5 september. Van onze voorzitter  in Nepal, dhr Shyam Katwal, hebben we begrepen dat de bouwkosten voor de 2e fase van de Dipendraschool zijn opgelopen met ruim 40 %.
Dit heeft o.m. te maken met de stakingen en transportblokkades in de Terai waardoor de aanvoer van materiaal wordt bemoeilijkt. Er dreigt een tekort van ca ? 1.500,- te ontstaan. Consequentie is dat we nu geen sanitaire voorziening kunnen bouwen achter het 2e klaslokaal. Onze Nepalese partners willen terecht geen concessie doen aan de duurzaamheid van de constructie van  het 2e klaslokaal.
We hopen op extra inkomsten om alsnog wc 's te kunnen bouwen achter het nieuwe lokaal. Aangezien de school inmiddels ca 100 leerlingen heeft is een 2e toiletblok absoluut noodzaak om de hygiene te waarborgen.

Meer over het centrum voor vakopleiding

14 augustus. De plannen voor het centrum voor vakopleiding, lees verder. Download.

Het verhaal van Bimal

29 juli. Voor het verhaal van Bimal, lees verder.

Actuele situatie in oost Nepal is verslechterd!

14 juli. Onlangs kregen we het volgende verslag van onze medewerker Sansar uit Dharan, waaruit blijkt hoe moeilijk de situatie in oost Nepal momenteel is.

Plannen nieuw centrum voor vakopleiding

14 juli. De bouwplannen voor het nieuwe centrum voor vakopleiding zijn gereed. 

Nieuwsbrief 10

14 juli. Nieuwsbrief nr 10 is uit. Zie onder nieuwsbrieven

Dipendraschool

14 juni. Dipendraschool: Het schoolcomite is samen met onze Nepalese partnerorganisatie SHC op zoek naar 2 onderwijzers m/v voor de Dipendraschool. We hebben helaas onvoldoende reserve om deze leerkrachten een normaal salaris te geven (nr 4000 oftewel ca ? 50 pm per persoon). Uit de ontvangen subsidies van St. de Brug zijn de bouwkosten betaald en blijft alleen een klein bedrag over voor leermiddelen en meubilair.
Het plaatselijke schoolcomite wil nu onbevoegde onderwijzers aannemen voor de helft van het normale salaris. Het Nederlandse stichtingsbestuur is hier op tegen omdat deze kinderen dan geen goed onderwijs krijgen. Omdat ze toch al een enorme achterstand hebben (meeste ouders zijn analfabeet!), vinden wij dat de aan te nemen onderwijzers voldoende kennis moeten hebben om deze kinderen op hun nivo les te geven. We roepen sponsors op een bijdrage te leveren!

nieuw fotomateriaal beschikbaar op website

10 juni.  Nieuwe beelden van onder andere de Dipendraschool, het kinderhuis te Duhabi en het Saraswatihuis zijn beschikbaar. Klik op: fotogalerij

webmaster Ronald stapt op

Onze webmaster Ronald Wolthoff die ruim 3 jaar gewerkt heeft aan de ontwikkeling van de website gaat ons helaas verlaten. Hij heeft een zeer drukke werkkring en kan de kwaliteit van de site niet meer bewaken.
Hij wordt tijdelijk vervangen door Hans Sleeboom, die nu ook al als plaatsvervanger optreedt. We zijn op zoek naar een webmaster die het leuk vindt en tijd heeft om zich met de website bezig te houden en continuiteit kan garanderen. Het bestuur bedankt Ronald voor zijn inzet!  Belangstellenden kunnen contact opnemen met: webmaster@kinderhuisnepal.nl

medische check up voor kinderen

 7 juni. Een delegatie van de stichting medical checks for children bezoekt onze projecten in November a.s. Ze bestaat onder meer uit artsen en verpleegkundigen. Het is de bedoeling dat alle kinderen een medische check-up krijgen. De gegevens worden vastgelegd zodat eventueel een vervolgbehandeling  kan worden ingezet. Er wordt samengewerkt met locale artsen. Ook de gehandicapte kinderen krijgen extra aandacht.
Doordat ze een efficiente methodiek hebben ontwikkeld kan het team ruim 100 kinderen per dag een check up geven.
Hierdooor is het mogelijk om naast de kinderhuizen en Dipendraschool, ook veel kinderen uit de omgeving te helpen. Het project wordt voorbereid door onze partnerorganisatie in Dharan ( SHC).

Opnieuw stakingen, onderwijs platgelegd

23 mei. De kinderen van het kinderhuis in Duhabi kunnen wederom niet naar school als gevolg van een algemene staking. Het openbaar vervoer ligt ook stil. Onze veldwerker Naresh gaat per Riksha en lopend vanuit Dharan naar het kinderhuis. We werken met een aangepast programma, waardoor de kinderen thuis meer lessen kunnen volgen. Zo kunnen we de schade beperken. We hopen uiteraard op een snelle oplossing van het conflict dat aan de staking ten grondslag ligt.

Vertegenwoordiger Social Welfare Council bezoekt  projecten stichting

19 mei Afgelopen dinsdag en woensdag heeft dhr  Shiv Narayan Chaudary van de Social Welfare Council uit Kathmandu een bezoek gebracht en onze projecten geevalueerd. Naar verluidt was hij zeer onder de indruk, van het werk voor de wees- en straatkinderen  dat in de loop der jaren is bereikt dankzij onze donateurs. Dhr Chaudary bracht ook nog een bezoek aan de christelijke organisatie Don Bosco, die eveneens een vestiging heeft in Dharan.

Social welfare council legaliseert werk van de Stichting

April. In een gesprek met de heer Gauri Pradhan (voorzitter van de Nepalese kinderrechtenorganisatie CWIN) kregen wij het advies voor  al ons werk in Nepal (vanaf 2000 tot heden) zo snel mogelijk alsnog de officiele goedkeuring te vragen van de Nepalese overheid.
De Social Welfare Council in Kathmandu is een overheidsorgaan. We zijn daarom vanaf November vorig jaar bezig geweest met registratie en legalisatie van onze projecten tbv wees en straatkinderen in ( Oost) Nepal. Op 15 april kregen we de bevestiging dat al ons werk met terugwerkende kracht is erkend!
Waarom vinden wij dit zo belangrijk? De Stichting vindt het belangrijk, dat de Nepalese overheid precies weet wat voor projecten ten behoeve van wees en straatkinderen wij steunen en op wat voor manier. De Nepalese overheid zal ons werk bovendien toetsen en erop toezien dat afspraken en plannen worden uitgevoerd. Onze Nepalese partners moeten verantwoording hierover afleggen.  Natuurlijk is de situatie in Nepal nog lang niet optimaal en moeten we afwachten wat de rol van de Social Welfare Council in de praktijk oplevert.

Bimal heeft een nieuw kunstbeen!

Op 15 april j.l. is Bimal (  17) uit Pokhara teruggekeerd naar het kinderhuis in Duhabi. Bimal heeft in het Green Pastor Hospital een nieuw kunstbeen gekregen, dwz een dijbeen, een voet en een beugel. Het middenstuk was nog goed. Bimal is heel gelukkig dat hij weer kan lopen ( en voetballen!). Door de groei van Bimal en slijtage was zijn oude prothese niet meer bruikbaar.

Nieuwe tutor in het Saraswati huis

De nieuwe tutor in het Saraswati huis, Arbind Shrestha.

Dipendraschool

13 april Vergadering Dipendra school. Van het schoolmanagement comite waren 18 leden ( voornamelijk dorpsbewoners) bijeen. Gesproken werd er onder meer over de voortgang van de bouw, het aanstellen van leerkrachten en de toelating van nieuwe leerlingen. Ook werd gesproken over het waterprobleem.Er is een tekort aan water waarvoor op lange termijn een structurele oplossing wordt gezocht. Om de hygiene voor de kinderen te waarborgen slepen de dorpelingen nu 1000 liter per dag naar de school , zodat de sanitaire voorziening die is aangelegd ook gebruikt kan worden.Voor een verslag lees verder ...

Bouw 1e fase Dipendraschool bijna voltooid.

8 april. Het bouwen van 1 klaslokaal en 2 toiletten en septic tank voor de Dipendraschool is bijna voltooid.
Na een beoordeling door ir Segers  ( verbonden aan de ver. de civiel ingenieur) hopen we te kunnen starten met de 2e fase. Inmiddels zijn 2 leerkrachten in dienst.
De exploitatiekosten ( leerkrachten en middelen) worden door de Stichting ten dele betaald uit de bijdrage van Stichting de Brug. Bij een positieve beoordeling door hun bestuur hopen we voor 2007 opnieuw een bijdrage te krijgen. Toch moeten we rekening houden met oplopende exploitatiekosten omdat een bijdrage hierin van de Nepalese overheid de eerstkomende jaren niet te verwachten is.Uw bijdrage is ook hier hard nodig om deze school voor de allerarmsten uit Dharan te ontwikkelen.

Reiki

April. Op 1 april a.s. wordt er in Amsterdam een reiki-dag georganiseerd. De opbrengst van deze dag is bestemd voor onze Stichting. U bent allen van harte welkom. Zie voor meer informatie de uitnodiging.

Opbrengst receptie naar Stichting

23 maart. Onlangs werd het 75 jarig bestaan gevierd van de fa Smit Wonen in Sfeer, Lange Marge 98 te Leiden. Een bedrag van ? 1255,- werd hierbij geschonken door de genodigden aan onze Stichting tbv de kinderen in Oost Nepal.

Optreden Bimala Shrestha in Oude Kerk, Amsterdam

15 maart 2007 - Op 21 maart a.s. zal de nepalese zangeres Bimala (medeoprichtster van de Stichting) enkele nepalese liederen zingen in het kader van het lentefestival.
De Oude Kerk is gelegen aan het Oudekerksplein 23 in Amsterdam. Aanvang 19.30. We zullen ook kort aandacht vragen voor onze projecten in Nepal.

Financien

12 maart 2007 - De nieuwe financi?le gegevens zijn beschikbaar. Lees verder...

Stijging van voedselprijzen

5 maart 2007. De laatste tijd zijn de voedselprijzen in Nepal sterk gestegen. Oorzaak hiervan is vooral gelegen in de politieke onrust waardoor transport en aanvoer met gemotoriseerde voertuigen verboden is. Aanvoer van voedsel dus alleen mogelijk lopend of per fiets in kleine hoeveelheden. Dit maakt het voor de leiding van onze projecten daar moeilijker om voldoende voedsel voor de kinderen te kopen. Wij doen natuurlijk vanuit Nederland ons best om zo goed mogelijk te helpen, maar helaas is ook ons budget beperkt. Tot nu toe was er voldoende voedsel beschikbaar door locale donaties van bv rijst. Deze bijdrage is nu sterk verminderd waardoor tekorten dreigen.

Misbruik van kinderen

12 febr. 2007 - Het bericht over het misbruiken van bijna alle 48 kinderen in het kinderhuis Hamro Jivan in Kathmandu door een Nederlandse directeur heeft ons bestuur zeer geschokt. Lees verder...

In memoriam

3 februari - Vandaag bereikte ons het bericht dat afgelopen week Harrie Meijs, arts, is overleden. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn adviezen en bijdrage aan de projecten van onze Stichting in Nepal. Lees verder...

kinderhuis Duhabi onbereikbaar

27 januari. Vandaag bereikt ons het bericht dat  het kinderhuis in Duhabi vanuit Dharan niet te bereiken is vanwege de onrustige situatie momenteel in Oost- Nepal. We vertrouwen erop dat het plaatselijke bestuur en de staf  in het kinderhuis passende maatregelen nemen.

Werkzaamheden Dipendra-school van start

De werkzaamheden voor de bouw van de Dipendra-school zijn inmiddels van start gegaan. Momenteel wordt de fundering gelegd. Lees verder...

« prev top next »
top
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login