Doneren    

Kinderhuis Nepal

You are here:  Home > Nieuwsarchief > Nieuwsarchief 2008
top

Nieuwsarchief 2008

Reisverlag Nepal

December. Henk en Bimla zijn vorige maand in Nepal geweest. Ze hebben daar de projecten bezocht. Lees hier hun verslag.

De watervoorziening van de Dipendraschool

December. Er is sinds september water beschikbaar voor de kinderen van Dipendraschool. Voor meer informatie zie een rapport van Bikash Rai, onderwijzer van de Dipendraschool. 

Nieuw bestuur in kinderhuis Duhabi aangetreden

3 december. Na een diepgaande discussie over uitgangspunten, bijgewoond door onze voorzitter Henk Hooghuis is een nieuw bestuur aangetreden in Duhabi Children's Home. Het bestuur bestaat geheel uit lokale mensen uit Duhabi, belangrijk omdat er in dit gebied veel ethnische conflicten zijn, waardoor bestuurders en personeel "van buiten" snel worden gewantrouwd. Het bestuur zal worden aangevuld met een lid van de Distr. Child Welfare Committee, als vertegenwoordiger van de lokale overheid. We hebben met het nieuwe bestuur overeenstemming bereikt over een moderne aanpak, waar bij we ondersteund worden door direkteur Ramesh Tamrakar van SOS kinderdorp in het nabijgelegen Itahari. De 2 homemothers krijgen een training van hieruit. Ook zal bestuurslid  Ram Niraule, advocaat, scholing geven over het onderwerp Childrights. Het kinderhuis zal een meer zelfstandige positie innemen t.o.v  onze partnerorganisatie SHC en ook rechtstreeks rapporteren aan het stichtingsbestuur. De op ons verzoek aangestelde homemanager van het kinderhuis, Keshav, draagt de verantwoordelijkheid voor de leiding van het kinderhuis. Het stichtingsbestuur is blij met de nieuwe ontwikkelingen!

Sarasvatihuis en shc partnerorganisatie vormen commissie

3 december. Het Sarasvati kinderhuis en onze zusterorg. SHC vormen een commissie die onder meer de beroepsopleiding gaat voorbereiden (vocational training) van de oudere kinderen. Verder gaat de commissie zich bezighouden met de selectie en begeleiding van personeel en de projectplanning. Inbreng van onze SHC moet zorgen voor een langere termijn planning en bewaking van een verantwoord opvoedingsklimaat in het kinderhuis. De stichting draagt op dit moment ca 70 % van de kosten voor exploitatie van het huis waar 24 kinderen verblijven. Ook een deel van de projectkosten worden door de stichting betaald. Desalniettemin is de lokale steun en betrokkenheid sterk en stabiel! Hierdoor is er een goede basis voor samenwerking.

MCC kamp opnieuw succesvol

20 november. De stg. Medical Checks for Children heeft opnieuw ca 650 kinderen een check up gegeven. 40 kinderen werden doorverwezen naar het BPKHS hospital in Dharan, waar ze gratis zouden worden geholpen. In de praktijk blijkt dit echter niet op te gaan als het om ernstige zaken gaat. Zo is een baby met hartproblemen ten dode opgeschreven tenzij er met spoed een operatie plaatsvindt in een speciale kliniek in de hoofdstad Kathmandu. De straatarme moeder uit Duhabi heeft echter zelfs geen geld om de bus te betalen. Gelukkig hebben we als Stichting een bestuurder bereid gevonden de operatie te betalen. We hebben uiteraard geen geld om alle vervolgbehandelingen te betalen (MCC waarschijnlijk ook niet). We moeten oppassen dat er geen verwachtingen worden gewekt tav de doorverwijzingen van de kinderen als ze in de praktijk niet worden geholpen zonder betaling! Zie ook de foto's.

Bimal voltooit vocational training

20 november. Bimal Budhatoki heeft een opleiding tot kok van 6 maanden met succes afgerond. Bimal woont in het kinderhuis te Duhabi en is gehandicapt. We hebben hem van een nieuw kunstbeen voorzien. Omdat Bimal binnenkort 19 wordt (en al meerderjarig is), willen we hem in het kinderhuis inzetten als vrijwilliger in de keuken. Bimal kan dan ervaring opdoen totdat hij werk vindt buiten het kinderhuis.

Nieuwsbrief 12 verschenen

15 oktober. Nieuwsbrief 12 is uit met o.m. bijdragen van Laurien Mulder en onze secretaris Hans Corbeek, die de projecten in Nepal onlangs hebben bezocht, een bericht van de penningmeester Jan Tijmensen. Lees verder of download nieuwsbrief 12 (pdf)

Watervoorziening Dipendraschool gereed

20 september. Eindelijk is er nu water beschikbaar voor de ca 130 kinderen van Dipendraschool. Zie een paar foto's

Voortgang 3 fase nieuwbouw Dipendraschool

20 september. De 3e fase van de nieuwbouw van de Dipendraschool vordert. Zie de recente serie foto's.

Nieuwe omheining Duhabi

4 september. De nieuwe omheining van het kinderhuis in Duhabi nadert zijn voltooiing. Zie de fotos.

Dipendraschool 3e fase

26 augustus. De begroting voor het derde klaslokaal en de sanitaire voorzieningen van de Dipendraschool is binnen, De kosten zijn bijna 40% hoger dan geraamd vanwege de hoge olieprijzen en transportproblemen als gevolg van de extreme regenval en overstromingen in Oost Nepal. Hierdoor zijn aanvoerwegen geblokkeerd. Er blijft daardoor ook bijna niets over voor leermateriaal en leerkrachten. Daarom doen we een beroep op sponsors om een (extra) bijdrage te geven.

Follow-up medical checks

17 augustus. Co assistenten uit Maastricht die voor een 6 weekse stage bij het BPKHS ziekenhuis naar Dharan vertrekken, worden geattendeerd op de mogelijkheden om iets te doen voor de kinderen die een vervolgbehandeling nodig hebben. Gedacht wordt bv aan het actief bemiddelen in het ziekenhuis bij de aanwezige artsen. De ervaring leert ons dat continuiteit in het ziekenhuis nogal eens ontbreekt. We hopen door de inzet van deze studenten de kans te vergroten dat deze kinderen ook daadwerkelijk geholpen gaan worden.

Watervoorziening Dipendraschool

9 augustus. De bouw van de watervoorziening van de Dipendraschool vordert. Voor meer informatie ga naar fotos van de bouw.

Moessonregens vertragen bouwwerkzaamheden

26 juli. Het regenseizoen in Oost - Nepal is weer begonnen. Gelukkig hebben onze kinderen een dak boven hun hoofd! Helaas heeft de bouw van de Dipendraschool hierdoor wel weer vertraging opgelopen. Fase 3 kan pas worden gestart zodra het weer droger is. Naar verwachting eind augustus. Dit geldt ook voor de werkzaamheden in Duhabi (de omheining, het toegangshek). De prijzen lopen op vanwege de verhoogde transportkosten.

Opbrengst loterij naar de stichting

4 juli. Ter afsluiting van een tennistoernooi georganiseerd door Lokhorst in Leusden is een loterij gehouden tbv onze stichting. De opbrengst van ? 459 is overhandigd aan penningmeester Jan Tijmensen. Ons bestuur is LTV Lokhorst zeer erkentelijk voor de ondersteuning tbv de kinderen in Nepal! Zie verder de website van Lokhorst

Opnieuw medical camp ism MCC

juni. Opnieuw zal de stg. Medical Checks ism onze locale partnerorganisatie SHC een groot aantal kinderen een medische controle geven. De controles worden gehouden tussen 10 en 17 nov. De SHC zal helpen met de organisatie. De controles vinden wederom plaats in de kinderhuizen te Duhabi en Dharan en de Dipendraschool. We zullen ook ondersteuning bieden door de kinderen die daadwerkelijk ziek zijn te begeleiden naar het ziekenhuis in Dharan. Hiermee hebben we vorig jaar reeds afspraken kunnen maken. De kinderen worden zonder kosten geholpen. Om te zorgen dat dit ook echt gebeurd hopen we voldoende vrijwilligers te kunnen inzetten.

Jeugdkerk Slootdorp doneren zakgeld

Een spontane actie door kinderen uit Slootdorp, verbonden aan de jeugdkerk, heeft 134 euro opgeleverd! De kinderen wilden op deze manier een bijdrage leveren van hun zakgeld aan de watervoorziening voor de Dipendraschool.

Watervoorziening Dipendraschool bijna rond

11 mei. Het schoolcomite van de Dipendraschool hoopt binnen 15 dagen ons te kunnen berichten dat de watervoorziening rond is. De pijpleiding en het betonnen reservoir van 4000 liter zullen in deze tijd worden aangelegd. Ook hier is de prijs hoger dan geraamd (ca ? 400). Komt o.a doordat een dikkere pijpleiding nodig is om het water door te voeren.

Bouwkosten projecten hoger

11 mei. Naar verwachting zullen de bouwkosten voor de 2e fase van de Dipendraschool ca 25 % hoger uitvallen dan geraamd. Oorzaak is vooral gelegen in de prijsstijging van bouwmateriaal. De Stichting heeft daarom extra geld nodig om de bouw en exploitatie van de school te garanderen. Voor meer informatie zie projectkosten.

Officemanager Sansar klaar voor een nieuwe uitdaging

10 mei. We kregen het bericht dat Sansar zijn ontslag heeft ingediend bij de voorzitter van de SHC. Sansar heeft ruim 3 jaar erg goed werk verricht voor onze locale partner. Hij zal in Kathmandu vervolgstudies gaan doen en hoopt daarna in het buitenland te kunnen werken. We wensen hem alle goeds!

Financi?el verslag 2007 en begroting 2008

Maart. Het financi?le verslag 2007 en de begroting 2008 is verschenen. Om hiervan kennis te nemen ga naar financi?n.

Verkiezingskoorts in Nepal

Op 10 April worden verkiezingen gehouden voor een grondwetgevende vergadering in Nepal. De verwachting is dat de monarchie hierna snel zal worden afgeschaft. Het is verder de vraag of de verwachtingen niet te hoog zijn: de problemen zijn immens. De positie van kinderen is nog steeds onverminderd slecht: 1 op de 4 kinderen moet nog werken om in leven te blijven. Het is te hopen dat in een nieuw politiek bestel de positie van kinderen de aandacht krijgt die ze verdient.

Benefietavond Leusden

Benefietavond in Leusden gezellig en informatief.
Zie krantebericht (pdf ca 3 mb).

Bericht uit Nepal

27 februari. De veiligheidssituatie in Duhabi is vandaag verslechterd nadat de politie nabij de markt een man heeft doodgeschoten. De staf van het kinderhuis houdt alle kinderen binnen de poort. Lees verder.

Lockhorst in het teken van Nepal

Maandag 3 maart. Benefietavond voor de projecten bij LTC Lockhorst.  Aanvang: 19.00 uur. Adres: Burg. Buining Sportpark, Bavoortseweg 11, Leusden. Lees verder

Onrust houdt aan in Oost Nepal

18 februari. Helaas is er nog geen verbetering gekomen in de sociaal-politieke situatie in Oost Nepal. De stakingen houden aan. De kinderen kunnen niet naar school omdat de scholen dicht zijn. Ook moeten de kinderen dicht bij huis blijven. Het ziet er naar uit dat de onrust voorlopig niet voorbij is: op 10 april zijn er verkiezingen voor een nieuwe grondwetgevende vergadering in Nepal. Grote delen van de bevolking, waaronder de in de zuidelijke laagvlakte levende Madheshi's vinden dat ze te weinig invloed hebben en willen zich nu afscheiden in een autonome staat. Doordat het transport over de weg door dit gebied loopt stagneert de aanvoer van goederen over de weg. Helaas ligt nu de bouw van de Dipendraschool even stil omdat er rond Dharan gestaakt wordt. We hopen zo snel mogelijk de draad weer op te pakken!

Medical Report Dharan-Nepal 2007

29 januari. In the second week of November 2007 a team from Medical Checks for Children (MCC) lead by general surgeon Karlien Bongers checked and treated 636 children, aged 14 years and below, free of cost. The health camp was organized for six days starting November 9th, at five different locations at Eastern Nepal. U kunt het engelstalige rapport hier als pdf (ca. 150 kb) downloaden. Download medical report 2007.

Vervoerstaking Duhabi

27 januari. Wegens een verkeersongeluk waarbij 2 schoolkinderen (geen kinderen uit ons kinderhuis) om het leven zijn gekomen, is het transport in Duhabi platgelegd. Dit is overigens een gebruikelijke reactie in (Oost)Nepal na zo'n gebeurtenis. Op deze manier wil de bevolking de politie dwingen tot een onderzoek naar de schuldvraag. Doordat het onrustig is mogen onze kinderen voorlopig niet naar de markt.

Nieuwsbrief 11 is uit

De nieuwe nieuwsbrief is uit. U kunt hem hier downloaden. Download nieuwsbrief 11 (ca 740 kb)

« prev top next »
top
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login