Doneren    

Kinderhuis Nepal

You are here:  Home > Nieuwsarchief > Nieuwsarchief 2009
top

Nieuwsarchief 2009


Werkzaamheden sanitaire ruimte rehabilitation centre gestart

31 december. Op verzoek van de stichting zullen binnenkort de reparatiewerkzaamheden aan de toiletten en wasruimte voor de gehandicapte kinderen, van start gaan. We  (asp. bestuurslid Mr P.Voeten) hebben een brief gestuurd aan de eigenaar van het gebouw, het grote BPKHS ziekenhuis in Dharan, met het verzoek om hun verantwoordelijkheid te nemen. We hebben tot nu toe geen enkele reactie gehad en beginnen nu zelf maar met het onderhoud, zodat de kinderen fatsoenlijk naar het toilet kunnen. Kosten voorlopig begroot op ca 550 euro (zie de begroting >>>)

Jan Bron, penningmeester van de Brug, overleden

22 december. Dinsdag 22 december overleed Jan Bron, penningmeester van de Brug, op 64 jarige leeftijd. Hij was al langere tijd ziek. Op zijn voordracht heeft onze stichting nu voor het 4e jaar een bijdrage gekregen uit het fonds van stichting de Brug te Slootdorp. De bijdragen uit dit fonds zijn specifiek bestemd voor Dipendraschool in Dharan-Falkland. We zijn hem veel dank verschuldigd omdat we inmiddels het 4e klaslokaal bouwen en er is een watervoorziening en toiletten. Zonder hulp van de Brug (op voordracht van Jan Bron) hadden we dit niet kunnen doen. Jan bleef tot op het laatst geinteresseerd in de vorderingen. Daarbij had hij oog voor detail; zo verzocht hij ons bestuur om het betonnen waterbassin (4000 ltr) te laten betegelen. Namens het bestuur, Henk Hooghuis

Nieuwsbrief 14

10 december. Nieuwsbrief 14 is uit. Met veel actuele informatie over de projecten en het recente bezoek van Henk en Bimla aan Nepal. Download of lees verder >>> (pdf)

Bouwwerkzaamheden van start

15 november. De bouw van de nieuwe keuken voor het Sarasvatihuis in Dharan en fase 4 voor Dipendraschool zijn van start gegaan. Deze projecten worden mede gefinancierd door Ontwikkelingssamenwerking via het NCDO. Lees verder >>>

Overeenkomst met gehandicaptenproject

27 oktober. Vandaag is een overeenkomst getekend tussen onze partnerorganisatie Society for Helpless Children en dhr Bhim Rai: plaatselijk initiatiefnemer van het project voor 23 gehandicapte kinderen, verblijvend in het oude hospitaal in Dharan. De stichting zal via haar zusterorganisatie zorgdragen voor een verantwoorde besteding van donaties uit Nederland. Overigens waren behalve voorz. Henk Hooghuis ook de hoofdsponsors van dit project, Ton en Jacqueline Timmermans, aanwezig bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Omdat het gebouw waarin de kinderen verblijven in een slechte staat verkeert, zal op korte termijn gekeken worden welke risico's dit heeft voor deze kwetsbare kinderen en hoe we hier verbetering in kunnen aanbrengen. Een complicerende factor is hierbij wel dat het gebouw eigendom is van het grote BPKHS ziekenhuis in Dharan, waarmee (nog) geen overeenkomst is afgesloten over het gebruik van dit oude hospitaal.

Lokale donatie voor Duhabi children's home

17 oktober 2009. Op het lokale politiebureau in Duhabi is een grote hoeveelheid voedsel overhandigd aan de coordinator van Duhabi Children's Home. Lees verder >>>

Open dag zeer geslaagd

4 oktober 2009. De open dag op zondag 4 oktober in de Nassaukerk in Amsterdam was erg geslaagd met veel informatie over onze kinderprojecten in Nepal en een uitvoering van Nepalese zang en dans. Zie verder voor een verslag >>>

NCDO subsidie

Oktober 2009.  Zoals eerder bericht hebben we een NCDO-subsidie ontvangen voor verbeteringen van het Saraswatihuis en de Dipendraschool. (NCDO = Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). Het gaat om een subsidie uit het Programma Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten (KPA). Dit programma is tot stand gekomen met financiering van de minister voor ontwikkelingssamenwerking. Voor de subsidietoekenning zie bijgevoegde pdf >>>

Ernstig ongeluk in Dharan

29 september 2009. Dinsdag j.l. is een ernstig ongeluk gebeurd tijdens een grote internationale christelijke conventie bij een kerk in Dharan. Een tijdelijke slaapgelegenheid van drie verdiepingen is ingestort. Daarbij zijn 23 doden gevallen en meer dan 60 mensen zijn gewond geraakt. Ons medeleven gaat uit naar de slachtoffers en de nabestaanden.

Open dag

Oktober 2009. Op 4 oktober houden we een open dag in de Nassaukerk, de Wittenstraat 114 in Amsterdam (nabij Haarlemmerplein). Aanvang 14.00 u einde ca 17.00 u. Iedereen is van harte welkom. Het programma ziet er als volgt uit:

 1. Welkom, voorstellen Nepalese gasten en nieuwe bestuursleden
  Korte toelichting programma door de voorzitter Henk Hooghuis
 2. Recente video over onze projecten in Nepal door Sudir Tamrakar van de SHC Dharan.
 3. Presentatie van de financi?n van de projecten
  door de penningmeester Jan Tijmensen.
 4. Toelichting nieuwe projecten van het Saraswatihuis en de Dipendraschool
  en de besteding van de NCDO subsidie
 5. Zang en dans door Bimla Shresta en Selina Limbu.
 6. Politieke situatie in Nepal door dr Krishna Prasad
 7. Dental Camp in Nepal door dr Thomas Holt (tandarts)
 8. Plannen toekomst door Henk Hooghuis
 9. Afsluiting

NCDO kent subsidie toe

21 augustus 2009. De NCDO ( commissie duurzame ontwikkeling) heeft onze subsidie-aanvraag voor een keuken voor het Sarasvati kinderhuis en de muur rond de Dipendraschool positief beantwoord. Het totale bedrag is 18.980 euro. Dit is de helft van het totaal benodigde bedrag. De andere helft hopen we binnen te krijgen met inzameling onder onze donateurs. 

Shyam geslaagd voor eindexamen

juli 2009. Shyam Tamang is geslaagd voor zijn eindexamen. Om dat te vieren werd een felicitatieprogramma georganiseerd in het Sarasvati kinderhuis, waar Shyam al vanaf zijn 6e jaar woont. We feliciteren hem hiermee. Hij is bovendien geslaagd '1st division' dwz met hoge cijfers. Shyam gaat nu naar college. Zie foto en bericht in de plaatselijke krant >>>

Verloting ten behoeve van Nepal

3 juli 2009. Tijdens het KNLTB Veteranen Tennistoernooi op de tennisclub Lockhorst te Leusden werd een verloting gehouden, waarbij de opbrengst ( ca. ? 460,= ) bestemd was voor onze projecten in Nepal. Zie foto >>>

Verloting tennistoernooi tbv kinderhuizen Nepal

juni 2009. Van zondag 28 juni tot vrijdag 3 juli organiseert tennisvereniging Lockhorst uit Leusden een senioren tennistournooi. Er is dan ook een verloting tbv de kinderhuizen in Nepal. Zie bericht in Leusder krant (pdf 0.5mb) >>>

Nieuwe kinderen

mei 2009. Er zijn twee nieuwe kinderen in het Saraswatihuis gekomen, een meisje Puja en een jongen Rohit. Zie verder >>>

Laatste ontwikkelingen Dipendraschool

mei 2009. De bouw van de Dipendraschool vordert gestaag. Er is behoefte aan extra leermiddelen. Lees verder >>>

Schoolboeken uitgedeeld op Dipendraschool

5 mei 2009. Aan de kinderen van Dipendraschool zijn door SHC voorzitter Shyam Katuwal schoolboeken uitgedeeld. Lees verder >>> Bekijk ook de foto's >>>

Vrijmarkt Leusden

30 april 2009. De stichting heeft op koninginnedag deelgenomen aan de vrijmarkt in Leusden. Lees verder >>>

Baby Tulisa overleden.

30 april. Baby Tulisa uit Duhabi is overleden. Bij een medical check door een Nederlandse arts in ons kinderhuis was afgelopen november een lekkende hartklep geconstateerd. De jonge moeder had geen financiele middelen om haar kindje te helpen. De baby is met onze hulp naar een hartkliniek in de hoofdstad Kathmandu gebracht en geopereerd; het heeft toch niet mogen baten. Toch was er een mogelijkheid dat ze het wel zou redden. Dankzij de spontane hulp van bestuurslid Martine heeft zij in elk geval nog een eerlijke kans gehad.

Nieuwsbrief 13

23 april 2009. Nieuwsbrief 13 is uit. U kunt de nieuwsbrief hier openen of downloaden (pdf ca. 1 mb).

Oogartsen bezoeken kinderhuizen

23 april. Een team oogartsen van het BPKHS ziekenhuis uit Dharan heeft de kinderen een oogtest afgenomen. Er zijn geen ernstige afwijkingen aangetroffen!

Jaarverslag 2008, Financieel verslag 2008 en begroting 2009 zijn uit

April. Het Jaarverslag 2008 en het Financieel verslag 2008 plus begroting 2009 zijn verschenen. Wilt u er kennis van nemen ga dan naar Jaarverslag 2008 of Financieel verslag 2009 (pdf bestanden).

Nieuwbouw Dipendraschool

Maart. Foto's van de nieuwbouw van de Dipendraschool. Zie verder >>>
Fotogalerie leerlingen Dipendraschool. Zie fotogalerie >>>

De kinderen van de Dipendraschool leren engels

Februari. Engelse les kinderen Dipendraschool. Zie verder >>>

Activiteiten in de Wieringermeerpolder

Februari. We zijn de laatste maanden heel actief geweest in de Wieringermeer. In november was er een avondmaalsdienst in de PKN kerk in Wieringerwerf. Ik heb een inleiding gehouden en de collecte was voor onze stichting. Tijdens de kerstdagen hebben de kinderen van de Prot. Chr. basisschool "Het Baken" in Wieringerwerf een kerstdienst gehouden waarvan wij de collecte mochten hebben. Daarnaast is er in Slootdorp tijdens de kerstnachtdienst ook voor ons geld opgehaald. In januari was er een oecumenische dienst in de drie dorpen van de polder. De voorzitter, mijn echtgenoot en ik hebben elk in ??n van de kerken wat verteld over onze stichting. De opbrengst van de collectes is naar ons gedoneerd. Dit alles heeft totaal ?2700 opgebracht. Dit naast de jaarlijkse donatie van stichting de Brug uit de Wieringermeer van ?4500 maakt dat wij in elk geval dit jaar de bouw en exploitatie van de Dipendraschool kunnen voortzetten. Daarnaast hopen we dat er ook voor de 2 weeshuizen, in Duhabi en Dharan nog wat overblijft. Omdat we naar verwachting nog zeker 3 extra lokalen moeten bouwen vanwege de verhoging van het aantal leergangen van 5 naar 8 jaar, is ook in de toekomst nog veel geld nodig. Binnenkort gaat er nog een basisschool in Slootdorp aandacht aan onze projecten besteden.
Ik wil iedereen die enige bijdrage geleverd heeft aan deze enorme donatie dan ook hartelijk bedanken.
Martine (bestuurslid)

Wateronderzoek

30 januari. Uit recent onderzoek door het onderzoekburo Eurofins van het drinkwater dat in de kinderhuizen wordt gebruikt, blijkt dat de kwaliteit ervan goed is. Het voldoet aan de normen van de WHO en ook aan europese normen. We zijn blij met dit resultaat omdat waterbronnen in nepal soms verontreinigd zijn met gezondheidsrisico's voor de kinderen op langere termijn Als u meer wilt weten, lees dan het onderzoeksrapport. We hebben twee watermonsters door het Waterlaboratorium Noord nader laten onderzoeken. Ook daaruit blijkt dat de waterkwaliteit in orde is. Meer weten? Lees dan verder >>>

Collecte in Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwerf naar Stichting

18 januari. In drie protestantse kerken in de Wieringermeer is een oecomenische kerkdienst gehouden met als thema: "Een in Gods hand." Tijdens de dienst, die gewijd was aan de kracht van de eenheid (n.a.v.  Ezechiel 37: 19b) kreeg ons bestuur de gelegenheid onze projecten tbv de kinderen in Nepal toe te lichten. Aan het einde van de kerkdienst vond een collecte plaats, bestemd voor het werk van onze stichting. Inmiddels weten we dat de collecte ruim 1000 euro opbracht! Onze dank speciaal aan de heren Muurling en Arendse van de Raad van Kerken Middenmeer voor dit initiatief!

Coordinatie comite Sarasvati kinderhuis

17 januari. Het bestuur van het S arasvatihuis in Dharan (24 kinderen) zal inhoudelijk worden ondersteund door onze zusterorganisatie, de Society for Helpless Children (SHC) in Dharan. Hierdoor zijn we als stichting nog meer betrokken bij het bestuur van het kinderhuis. Het is de bedoeling dat het Sarasvatihuis meer betrokken raakt bij het werk van onze stichting, ook bij de werving van fondsen. Zie coordinatie comite

Opnieuw bijdrage van St. de Brug

17 januari. Binnenkort mogen we opnieuw een bijdrage van 4500 euro tegemoet zien van stichting de Brug, Slootdorp. Het bedrag is geheel bestemd voor de Dipendraschool. De school gaat nu de 4e fase in. Omdat het fonds beheerd door de Brug naar verwachting eind dit jaar leeg is, is dit de laatste donatie die we via de Brug mogen ontvangen! We zijn uiteraard zeer blij met deze bijdrage. Tegelijkertijd moeten we vooruit zien: de school is nog niet klaar en heeft nog een aantal jaren onze steun nodig, voordat de Nepalese overheid het kan overnemen!

Electriciteit groot deel van de dag niet beschikbaar

3 januari. Nepal is het nieuwe jaar ingegaan met een nog grotere beperking van elektra. In het hele land is nu gemiddeld maar 8 uur per dag stroom beschikbaar. Het is niet duidelijk wanneer en hoe dit probleem zal worden opgelost. Voor ons betekent dit dat we minder makkelijk via email informatie binnenkrijgen over de voortgang van de projecten. Wij vragen uw begrip hiervoor!

NCDO kent subsidie toe

21-08 De NCDO ( commissie duurzame ontwikkeling) heeft onze subsidie-aanvraag voor een keuken voor het Sarasvati kinderhuis en de muur rond de Dipendraschool positief beantwoord. Het totale bedrag is 14.540 euro. Dit is de helft van het totaal benodigde bedrag. De andere helft hopen we binnen

NCDO kent subsidie toe

21-08 De NCDO ( commissie duurzame ontwikkeling) heeft onze subsidie-aanvraag voor een keuken voor het Sarasvati kinderhuis en de muur rond de Dipendraschool positief beantwoord. Het totale bedrag is 14.540 euro. Dit is de helft van het totaal benodigde bedrag. De andere helft hopen we binnen

« prev top next »
top
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login