Doneren    

Kinderhuis Nepal

You are here:  Home > Nieuwsarchief > Nieuwsarchief 2011
top

Nieuwsarchief 2011

  

Voedselprijzen gestegen voor maaltijdproject Dipendraschool

29 december. Het benodigde budget voor de maaltijdvoorziening voor de 150 kinderen van Dipendraschool valt hoger uit dan aanvankelijk begroot. Dit heeft te maken met de gestegen voedselprijs in Nepal als gevolg van o.m. schaarste en hogere transportkosten. Ook willen we de kinderen meer fruit en zuivelproducten geven. Deze producten zijn sterk in prijs gestegen. Het benodigde bedrag is nu ruim ? 7000 op jaarbasis in plaats van de ? 5400 die we aanvankelijk dachten nodig te hebben. Bij dit bedrag is inbegrepen de kosten voor butagas ad ? 270 per jaar, nodig voor het koken. 

Reisverslag vrijwilligers Maaike en Floris

December. Maaike en Floris hebben in november en december vrijwilligerswerk gedaan in Nepal. Hier is hun blog verslag >>>

Nieuwe begeleiders Duhabi Kinderhuis

22 December. Deze maand hebben we afscheid genomen van dhr Suraj Sing, die de afgelopen 3 jaar het kinderhuis in Duhabi heeft geleid als homemanager. Hij wordt vervangen door de heer Padam Budhatoki (28 j.). Daarnaast is er ook een nieuwe assistent homemother aangenomen. Zij heet Sushma en zal onder meer gaan koken voor de kinderen en zorg dragen voor de hygi?ne. Padam zal, anders dan Suraj Sing, intern verblijven en tegelijkertijd zorgdragen voor de veiligheid, als guard. Beiden hebben 10 klassen onderwijs genoten (vergelijkbaar met mavo niveau). Er zijn nu met senior homemother Goma in totaal 3 mensen die voor de kinderen zorgen. Er wordt nog gezocht naar een externe tutor, die de kinderen dagelijks huiswerkbegeleiding gaat geven.

Sponsoractie 'Handmelken 2011'

December. Onze donateur dhr Ton Timmerman heeft namens Stichting Kinderen van de Wereld te Best een cheque in ontvangst genomen van 5400 euro afkomstig van de sponsoractie 'Handmelken 2011' te Best. Dit bedrag zal aan onze stichting worden overgemaakt en is bestemd voor het maaltijdproject op de Dipendraschool. We zijn de 'handmelkers' en Kinderen van de Wereld zeer erkentelijk voor hun bijdrage om de 150 schoolkinderen dagelijks een maaltijd te kunnen bieden! Zie verder voor de foto's van het overhandigen van de cheque >>>

Persoonlijk reisverslag Henk Hooghuis

8 december. Voorzitter Henk Hooghuis en zijn Nepalese vrouw Bimla zijn net terug uit Dharan, Nepal. Ze zijn daar meer dan een maand geweest. Lees het persoonlijke reisverslag van Henk >>>

Dipendraschool picnic

24 november. Foto's uitje en picnic leerlingen Dipendraschool. Zie verder >>>

Uitdeling schoolspullen

24 november. Uitdeling van schoolspullen die door de kinderen van de O.B.S. de Tweemaster in Leiden zijn ingezameld. Zie verder voor foto's >>>

Verslag Anja Brasser Duhabi kinderhuis en Dipendraschool 

31 oktober. Anja Brasser heeft een verslag (engelstalig) geschreven over haar werk met de kinderen in het kinderhuis in Duhabi. Lees verder >>>
Lees ook het (engelstalig) verslag van haar vrijwilligerswerk voor de Dipendraschool >>>

Meerdaagse training onderwijzers Dipendraschool

14 oktober. Anja Brasser, een vrijwilligster uit Nederland, verzorgt een meerdaagse training van de leerkrachten van de Dipendraschool. Het gaat om een bijscholing in pedagogische en didactische vaardigheden. Anja is onder meer andragoge en therapeute. Ze heeft als therapeute tevens gesprekken gevoerd met een aantal van de weeskinderen in het Saraswatihuis en het kinderhuis in Duhabi.

Ton en Jacqueline Timmermans bezoeken Dharan

11 oktober. Een van onze trouwe donateurs, Ton en Jacqueline Timmermans uit Best, zijn van 11 tot 26 oktober op bezoek in Dharan. Ze bezoeken het Saraswatihuis, de Dipendraschool en het kinderhuis in Duhabi.

Financi?el verslag 2010 en begroting 2011

Het financi?le verslag van 2010 en de begroting van 2011 met toelichting door de penningmeester. Lees verder >>>

Verzuim sterk afgenomen op Dipendraschool

15 sept. De onderwijzers van de Dipendraschool rapporteren dat het verzuim van leerlingen sterk is afgenomen. Ze schrijven dit toe aan het maaltijdproject op de school dat sinds april j.l van start is gegaan. De ouders helpen bij het bereiden van de maaltijden. Het lijkt er op dat de doelstelling gehaald wordt om alle leerlingen te laten profiteren van de onderwijsfaciliteiten. We willen graag de keuken die door de ouders al improvisorisch is opgebouwd van sloopmateriaal zodanig opknappen dat de hygiene gewaarborgd is. De kosten hiervoor bedragen ca ? 6000. Hierbij inbegrepen is een diningroom, en een ruime keuken met keukenblok,waar dagelijks gekookt kan worden voor de ca 150 kinderen van de school.

Vrijwilligster uit Nederland geeft engelse les

31 aug. Gemma de Haas, een vrijwilligster uit Nederland, heeft ongeveer een maand, van half juli tot half augustus, o.m. engelse les gegeven op de Dipendraschool en in het Saraswatihuis. Ze heeft het een heel leerzame en prezierige tijd gevonden. Lees verder >>>

Schoolprestaties engels en wiskunde kinderen Saraswatihuis

26 aug. Maandverslagen van juni en juli van de leerprestaties engels en wiskunde van de kinderen van het Saraswatihuis Zie verder >>>

Kleding en schoeisel uitgedeeld op Dipendraschool

16 aug. Alle leerlingen van de Dipendraschool hebben een nieuw schooluniform en nieuwe schoenen gekregen. De kinderen en hun ouders waren zeer opgetogen. Het verstrekken van de kleding is mogelijk geworden door een gift van St. Kinderen v/d Wereld uit Best. Zie verder >>>

Bezoek Dipendraschool

Juli. Bezoek uit Nederland van ing Marc Rademakers aan de Dipendraschool, een nieuwe fotoserie. Zie verder >>>

Maaltijdproject Dipendraschool

Juli. Maaltijdproject Dipendraschool, een fotoserie. Zie verder >>>

Nieuwe kleding, schoenen en schooltassen voor Dipendra schoolkinderen

4 juli. Alle 150 leerlingen van de Dipendraschool krijgen binnenkort nieuwe uniformen, schoenen en schooltassen dankzij een gift van stichting Kinderen v/d Wereld in Best. 

Reparatie stormschade Duhabi

24 juni. De stormschade aan de buitenmuur van het kinderhuis in Duhabi is bijna hersteld. Zie een paar recente foto's >>>

Begroting opknappen en inrichten eetgelegenheid Dipendraschool

8 juni. Om het maaltijdproject op Dipendraschool goed te laten verlopen zijn maatregelen nodig om de keuken hygienisch te maken. Ook is inventaris nodig om de kinderen in staat te stellen de maaltijden te consumeren, zoals banken en tafels. Hieronder de begroting die wij ontvingen van onze partner SHC. Zie verder >>>

Foto's maaltijdproject Dipendraschool

16 mei. Het maaltijdproject op de Dipendraschool is van start gegaan. Ouders maken bij toerbeurt 's morgens een warme maaltijd klaar voor de leerlingen.(men eet 's morgens een warme maaltijd in Nepal) Zie verder voor foto's en een youtube filmpje van het maaltijdproject van de Dipendraschool >>>

Maandrapport april leerprestaties Saraswatihuis

Mei. Maandrapport schoolprestaties wiskunde en wetenschap kinderen Saraswatihuis van april. Lees verder: maandrapport leerprestaties Saraswatihuis april >>> (pdf)

Maandrapport Duhabi van april

April. Maandrapport Duhabi van april ter kennisneming. Onder meer over lokale donaties aan het kinderhuis. Lees verder: maandrapport Duhabi april >>> (pdf)

Meertje en stormschade

April. Het meertje waaraan het kinderhuis in Duhabi ligt tast de oever aan. Er moet op korte termijn iets aan worden gedaan. Door een storm is een deel van de muur aan de achterkant van het kinderhuis weggeslagen. Zie verder voor foto's >>>

Maandrapport Duhabi van maart

April. Maandrapport Duhabi van maart ter kennisneming. Onder meer over lokale donaties aan het kinderhuis. Lees verder: maandrapport Duhabi maart >>> (pdf)

Nieuwsbrief 16

April: Nieuwsbrief 16 is uitgekomen. Met nieuws over het Saraswati kinderhuis, over Duhabi en de Dipendraschool, over het bezoek van Johan Colijn en zijn zoon aan Nepal, over donateursacties zoals van basisschool de Tweemaster in Leiden en met een financi?el overzicht. Zie verder: nieuwsbrief 16 (pdf lage resolutie).  

Keuken Dipendraschool

18 maart. Het oudercomite van de Dipendraschool is begonnen met de constructie van een keuken voor de bereiding van de dagelijkse maaltijden voor de 160 schoolkinderen. Het materiaal hiervoor bestaat uit bamboe en zinkplaat dit wordt opgebracht door de ouders zelf, die ook het eten gaan bereiden voor de kinderen. Onze partner organisatie SHC zal toezien op de hygiene. Als er extra maatregelen wat dit betreft nodig zijn zullen wij hiervoor budget uittrekken. Het stichtingsbestuur heeft de maaltijdvoorziening voor 1 jaar kunnen garanderen (kosten ca ? 5400) we hopen ook daarna door te kunnen gaan. Om de kinderen naar school te krijgen is het nodig om deze maatregelen te nemen omdat anders veel kinderen niet naar school kunnen komen. Ze moeten hun ouders helpen met werk. Op deze manier hopen we de participatie aanzienlijk te verhogen.

Verslag kinderhuis Duhabi van februari

10 maart. Verslag kinderhuis Duhabi van februari. Lees verder >>>

Maaltijdproject Dipendraschool

10 febr. De ouders, de 'guardians' en het schoolcomite van de Dipendraschool hebben een plan uitgewerkt om te starten met de maaltijdvoorziening. Zoals we eerder hebben aangegeven wil de stichting ertoe bijdragen dat ieder kind op Dipendraschool dagelijks een maaltijd krijgt. Hiertoe is besloten omdat veel van de kinderen in extreme armoede leven en er op deze manier kan worden bereikt dat alle kinderen beter kunnen profiteren van het onderwijs aan de school. Een bericht uit Nepal dat we vandaag ontvingen >>>

Presentatie op Julianaschool, Wilnis

7 febr. Vanmiddag hebben we voor de kinderen van de Juliana school (tm groep 4) te Wilnis een video-presentatie mogen geven over de projecten in Oost Nepal. Zangeres Bimla bracht enkele liedjes ten gehore. Ook deed ze een Nepalees dansje met de kinderen. Dit optreden vond plaats in het kader van een themaweek rond de milenniumdoelen, georganiseerd door de Julianaschool.

Eindverslag NCDO bouwprojecten Saraswatihuis en Dipendraschool 

31 jan. Het bestuur heeft het eindverslag van de in de herfst van 2010 succesvol afgeronde  projecten opgestuurd naar de NCDO. Het betreft de bouw van een nieuw klaslokaal, een ommuring bij Dipendraschool in Falkland, Dharan en de bouw van een nieuwe keuken en renovatie van de ?boundary wall? bij het Sarasvati Children Shelter in Dharan. In het verslag leest u hoe  deze projecten zijn uitgevoerd. Met dank aan onze donateurs en de NCDO voor hun bijdrage. Lees verder >>> (pdf 5 mb).

 

Nieuwe penningmeester

20 jan.  De stichting heeft sinds kort een nieuwe penningmeester: Erik Zandbergen (33 ). Erik raakte geinteresseerd in ontwikkelingswerk na een lange vakantie in Oost Afrika. Hier kwam hij in contact met de problematiek van kinderen die in moeilijke omstandigheden leven. Erik heeft een financieel-economische achtergrond. Erik zal de taken overnemen van oud-penningmeester Jan Tijmensen die in augustus j.l is afgetreden.

Bericht uit Duhabi

10 jan. We kregen het volgende rapport van Suraj Singh, coordinator van Duhabi Children's Home. Het gaat goed met de kinderen: alle kinderen hebben hun examens goed afgerond. Ook de participatie van de locale bevolking is hoopvol. Wel maken we ons zorgen over de afkalving van de oever van het meertje waar het kinderhuis naast staat. Het water is een bedreiging voor de fundering van het huis als we niets doen. Er wordt gewerkt aan een oplossing al weten we nog niet precies de oorzaak van de afbrokkeling van de oever. Het maandrapport van Suraj Singh is hier te lezen >>> 

Nieuwe fotoseries

Er zijn foto's van het bezoek van Johan Colijn aan Dharan en van het pas geschilderde kantoortje in Dharan. 

« prev top next »
top
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login