Doneren    

Kinderhuis Nepal

You are here:  Home > Nieuwsarchief > Nieuwsarchief 2014
top

Nieuwsarchief 2014

Benefietdiner zondag 14 december

benefietdiner

18 december. Het benefietdiner is wederom geslaagd te noemen. Er namen in totaal 27 mensen deel. Er werd niet alleen gezellig getafeld, maar er werden ook presentaties gegeven door achtereenvolgens Clemens Deen, technisch adviseur, Diego Flores, tandarts en actief donateur en vrijwilligster Anja Brasser, pedagoge. De netto opbrengst is € 415 geworden. Lees verder >>>

Kerstmarkt 15 en 16 december

kerstmarkt

 

18 december. De kerstmarkt van Nidos (jeugdbescherming voor vluchtelingen), op 15 en 16 december in Utrecht, was heel succesvol. We hadden een eigen ruimte ter beschikking in het hoofdgebouw. Vanuit Nidos werden we goed gefaciliteerd om onze producten aan de man te kunnen brengen. We hebben een netto opbrengst van ca. € 1300 gerealiseerd.

Kinderen van het Saraswati kinderhuis
over wat ze later willen worden.

27 november. Kinderen van het Saraswati kinderhuis schrijven over wat ze later willen worden. Ramesh Saraswati zit in klas 7 en schrijft dat hij leraar wil worden. Ram Pariyar zit in klas 8 en wil dokter worden.

Fancy fair vrijeschool Den Haag / Scheveningen

8 november. Een fancy fair op de vrijeschool in Den Haag / Scheveningen heeft 210 euro opgeleverd. We mochten artikelen uit Nepal verkopen aan de ouders en de kinderen.

Verslag projecten september

September. Nieuws uit Nepal van de afgelopen maanden, van het kinderhuis in Duhabi, het Saraswati kinderhuis en de Dipendraschool (engelstalig). Zie ook de fotoserie hieronder met foto's die bij het verslag horen.
Lees verder >>>

Fotoserie Nepal september

Klik op diaserie voor grotere afbeeldingen

Financiën

25 augustus. Maandoverzichten jan. febr. maart 2014 in Nepalese valuta.
Zie verder >>>

IBAN nummer

1 augustus. Ons IBAN nummer is NL90INGB0000127313
te name van Stichting Children's Homes Dharan

Penningmeester gevraagd

1 augustus. Wegens vertrek van de huidige penningmeester, zijn we op zoek naar een nieuwe. Meer informatie >>>

Pakket uit Nederland

 

kledingpakket

De kinderen van het Sarasvatihuis zijn blij met de tshirts uit Nederland.

kledingpakket

29 juli. Vandaag kregen we bericht uit Nepal dat een pakket uit Nederland is aangekomen bij een van de kinderhuizen. Het pakket met o.a. kleding is afkomstig van Anja Brasser, vrijwilligster die meerdere malen onze projecten heeft bezocht. We zijn hier uiteraard blij mee omdat het niet vanzelfsprekend is dat een via de normale weg verstuurd pakket ook op de plaats bestemming aankomt. De kans is aanwezig dat het pakket wordt vastgehouden bij de douane in Kathmandu en er dan fors invoerrechten moeten worden afgerekend. Ook is het meestal zo dat er moet worden betaald aan het plaatselijke postkantoor. Dit bedrag is gelukkig bescheiden (ca. € 10). 
Mocht u daarom een pakket willen sturen, laat het ons weten, dan kunnen we proberen e.e.a. in goede banen te leiden via onze partner organisatie SHC in Nepal.

Kindertekening brengt ruim € 300 op

 

buurtbarbecue 2014

27 juni. Op een buurtbarbecue in Amsterdam heeft een tekening gemaakt door Reju Gautam, 12 jaar, die in het kinderhuis in Duhabi woont, een bedrag van € 300 opgebracht. We zijn hier uiteraard heel blij mee! Vrijwilligster Anja Brasser, sociaal pedagoog, die al drie keer in Nepal is geweest om met de kinderen te werken, heeft onze projecten onder de aandacht gebracht van haar buren op het jaarlijkse buurtfeest. Meer kindertekeningen zijn te zien op
de kinderpagina >>>

Financiëel verslag 2013 en begroting 2014

Financiëel verslag 2013 en begroting 2014, definitieve versie.
Lees verder >>>

Oproep Sarasvati kinderhuis

12 juni. Van het Sarasvati kinderhuis kregen we het dringende verzoek om niet verder te korten op onze jaarlijkse bijdrage. Ze hebben in de bijlagen duidelijk gemaakt dat ze van de totale exploitatie kosten van omgerekend ca € 7775 op jaarbasis voor de verzorging, onderwijs en begeleiding van de 25 kinderen niets meer af kunnen halen zonder dat de kinderen hier direct door worden getroffen. Ze zijn in staat om ong 40 % bij elkaar te krijgen uit lokale collectes. Van de stichting wordt een bedrag gevraag van ca € 4500. De stichting kan het bedrag nog niet garanderen, gezien de budgetten die we ook voor Dipendraschool en Duhabi kinderhuis moeten uittrekken dit jaar. In de bijlagen leest u de details en de oproep van het bestuur van het Sarasvati kinderhuis, waarin zij motiveren waarom onze steun nodig is en wat de gevolgen zullen zijn voor de kinderen als we op onze bijdrage moeten korten. We doen daarom een dringend beroep op onze donateurs!
Henk Hooghuis, voorzitter.

Brief met oproep bestuur Sarasvati kinderhuis >>>
Inkomsten en uitgaven Sarasvati kinderhuis 1 >>>
Inkomsten en uitgaven Sarasvati kinderhuis 2 >>>

Voorlichting hygiëne Dipendraschool

Juni. De kinderen van de Dipendraschool wordt uitgelegd waarom hygiëne, zowel persoonlijk als van de omgeving zo belangrijk is. Er wordt in het lesprogramma door de leerkrachten speciaal aandacht besteed aan het verbeteren van de hygiëne in en om de school. Zie verder >>>

Internationale Dag tegen Kinderarbeid

Donderdag 12 juni. Internationale Dag tegen Kinderarbeid. In Nepal is kinderarbeid een enorm probleem: 40 % van de kinderen, ruim 3 miljoen, moet noodgedwongen arbeid verrichten en kan vaak niet naar school. Naar schatting ruim 600.000 van hen verrichten bovendien gevaarlijk werk, onder slechte omstandigheden. Lees verder >>>

Nieuwsbrief 19

Mei 2014. Nieuwsbrief 19 van mei is uit. Met onder meer het algemene en het financiële jaarverslag van 2013 en de begroting van 2014. Verder een bericht van de voorzitter van onze partner ngo SHC in Dharan, dhr. Shyam Katuwal, waarin hij beschrijft waarom steun vanuit Nederland nodig is. Hij gaat ook in op het belang van goed onderwijs op de Dipendraschool en de voortzetting van het maaltijdproject op die school. Anja Brasser doet verslag van haar ervaringen met het werken met de kinderen van de kinderhuizen en doet enkele aanbevelingen. Onze nieuwe technisch adviseur Clemens Deen licht kort toe hoe op een natuurlijke wijze en zonder hoge kosten een omheining kan worden aangelegd rond het schoolterrein van de Dipendraschool. Lees verder >>>

Lees ook het programma en de plannen voor 2014 van onze partner ngo in Nepal, SHC >>>

Tandartsbezoek kinderen Dipendraschool en kinderhuizen

April 2014. In april bezocht tandarts Diego Flores uit Amsterdam Dharan. Hij heeft een gebitscontrole en indien nodig en mogelijk een behandeling verricht bij de kinderen van de Dipendraschool en van de kinderhuizen.
Voor een verslag lees verder onder tandheelkundig kamp >>>
Zie ook de fotoserie >>>

Tandartsbezoek 2014.jpg

 

Kinderhuis Duhabi

April 2014. Foto's kinderhuis Duhabi. Zie verder >>>

 

Nieuwe schooluniformen en schoenen kinderen Dipendraschool

 

 dipendra-3M.jpg

April 2014. Donateur Ton Timmermans was aanwezig toen de kinderen van de Dipendraschool nieuwe schooluniformen en schoenen kregen uitgereikt door de schoolleiding. We zijn uiteraard zeer blij met deze bijdrage waarmee de kinderen weer zeker 1 jaar verder kunnen.

Gebitscontrole kinderen Dipendraschool en kinderhuizen

Maart 2014. Van 20 april t/m 2 mei zal tandarts Diego Flores uit Amsterdam onze projecten in Nepal bezoeken. Hij zal de kinderen een check up geven en indien mogelijk direct een behandeling verrichten. Drs Diego Flores krijgt advies van dr Thomas Holt, die voorheen 2x een bezoek bracht aan onze projecten en tandheelkundige hulp kon verlenen, samen met de tandarts Leo Broekhuizen. Het is alweer 5 jaar geleden dat deze check up voor het laatst plaatsvond. Onze lokale partner organisatie SHC zal e.e.a. voorbereiden en begeleiden. De praktijk heeft ons geleerd dat vele kinderen in Nepal helaas nog verstoken blijven van tandheelkundige zorg. Tandarts Flores wil gedurende zijn bezoek ook aandacht geven aan preventie en bewustwording van de noodzaak van gebitsverzorging.

Gift Stg. Kinderen van de Wereld (Best) ten bate van Dipendraschool

Februari 2014. Dankzij een gift van de Stg. Kinderen van de Wereld zijn de geraamde kosten voor de schoolmaaltijden op de Dipendraschool ook voor 2014 gedekt. Het gaat om een bedrag van € 4116,-. Daarnaast ontvingen wij een bedrag van € 1800,- voor kleding en schoenen voor de 150 kinderen van Dipendraschool. Hierdoor kunnen deze kinderen, die anders zouden moeten werken, naar school blijven gaan. Onze Nepalese partnerorganisatie - de Society for Helpless Children - zal toezien op de kwaliteit van de maaltijden en kleding (die nog ouderwets met de hand wordt gemaakt).

Schooltassenactie van donateur

Januari 2014. Donateur mevr. Ank van Gulik heeft een aantal schooltassen gedoneerd aan ons kinderproject in Dharan. Verder lezen >>>

Een gezond en voorspoedig 2014 toegewenst!

4 januari 2014. Bestuur en vrijwilligers wensen iedereen een gezond en voorspoedig 2014! We hopen ook in het nieuwe jaar weer op uw steun voor de wees- en straatkinderen in Dharan, Nepal. De stichting wil het komende jaar speciaal aandacht geven aan de minder begaafde kinderen binnen het project. De nieuwe regels voor de weeshuizen/ kinderhuizen in Nepal schrijven o.a. voor dat er voor elk kind een duidelijk plan moet zijn voor zijn / haar toekomst. Wij zullen, samen met onze lokale partner, de Society for Helpless Children in Dharan, waar mogelijk onze inbreng leveren.
Verder lezen >>>

« prev top next »
top
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login