Doneren    

Kinderhuis Nepal

You are here:  Home > Nieuwsarchief > Nieuwsarchief 2014 > Gelukkig en gezond 2014 gewenst!
top

Gelukkig en gezond 2014 gewenst!

Bestuur en vrijwilligers wensen iedereen een gezond en voorspoedig 2014!

We hopen ook in het nieuwe jaar weer op uw steun voor de wees- en straatkinderen in Dharan, Nepal. De stichting wil het komende jaar speciaal aandacht geven aan de minder begaafde kinderen binnen het project. De nieuwe regels voor de weeshuizen/ kinderhuizen in Nepal schrijven o.a. voor dat er voor elk kind een duidelijk plan moet zijn voor zijn/haar toekomst. Wij zullen, samen met onze lokale partner, de Society for Helpless Children in Dharan, waar mogelijk onze inbreng leveren.

Dipendraschool
Verder hopen we dat onze donateurs hun bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de Dipendraschool: Het blijven verschaffen van de dagelijkse schoolmaaltijden is daarbij belangrijk. Maar ook is er behoefte aan voldoende leermiddelen en de nodige deskundigheid op de school. De meeste kinderen komen uit een zeer armoedige situatie: ze leren bv thuis niet om om te gaan met hygiene en het belang van een schone omgeving (velen wonen in een onhygi?nische omgeving). We kunnen ze op school deze vaardigheden aanleren, naast het reguliere onderwijsprogramma. Dat kost extra mankracht. Tevens is er behoefte aan een sportaccomodatie op het terrein van de school. Van de Nepalese overheid valt voorlopig nog weinig steun te verwachten voor de ontwikkeling van de school.

Kinderhuis in Duhabi
Met het kinderhuis in Duhabi zijn goede resultaten geboekt. Het bestuur toont zich betrokken bij de kinderen. Er is veel aandacht voor elk kind afzonderlijk, tijdens de huiswerkklas. De dreigende wateroverlast van het meer is afgewend door een drainage systeem aan te leggen. Het huis is geschilderd. De 2 huismoeders besteden veel aandacht aan hygi?ne in en om het huis. Geld om het ingestorte gebouwtje achter het kinderhuis op te knappen is er helaas niet. Het zou met een klein bedrag kunnen worden herbouwd tot b.v. een werkplaats voor beroepsvorming van de oudere kinderen.

Sarasvati kinderhuis
Wat betreft het Sarasvati kinderhuis kunnen we zeggen dat de steun van de plaatselijke bevolking lijkt toegenomen t.o.v. het jaar daarvoor. We hebben als stichting daarom onze bijdrage kunnen verlagen, zonder de kinderen in hun belang te schaden. Ook hier blijft onze steun uit Nederland nodig om de kinderen voldoende mogelijkheden te kunnnen bieden om op te groeien in een stabiele en veilige omgeving.

Helaas heeft de stichting ook in 2013 weer minder inkomsten gekregen (wellicht als gevolg van de economische crisis?) We hebben onze Nepalese partners gevraagd om met ons samen te werken op het gebied van fondsenwerving. Mogelijk kunnen we meer gebruik maken van de mogelijkheid om (fair trade) producten te gaan verkopen uit Nepal. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Namens het bestuur
Henk Hooghuis

« prev top next »
top
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login