Doneren    

Kinderhuis Nepal

You are here:  Home > Nieuwsarchief > Nieuwsarchief 2015
top

Nieuwsarchief 2015

De stakingen in Nepal

23 december. Na de zware aardbeving die in april het land heeft getroffen, is er sinds september veel politieke onrust en zijn er stakingen in het oostelijke grensgebied met India. Er zijn daardoor o.m. grote tekorten aan brandstof. De leerlingen van de Dipendraschool zijn hier ook de dupe van. Lees verder een bericht van Saurav die het kantoor van SHC in Dharan leidt >>> (engels)

Logboek Henk Hooghuis

Update 7 december 2015. Henk Hooghuis en Bimla Shrestha zijn op bezoek geweest in Nepal. Ze verbleven in Dharan, waar de familie van Bimla vandaan komt en deels nog woont. Net als eerdere jaren hield Henk ons op de hoogte van zijn bezoek via een logboek. Ze zijn inmiddels terug in Nederland. 
Naar logboek Henk >>>

Unicef waarschuwt voor nieuwe ramp voor kinderen in Nepal

30 november. Unicef waarschuwt in een persbericht van 30 november voor een nieuwe humanitaire ramp ten gevolge van de problemen in het grensgebied met India.
Nepal: Serious shortage of essential supplies threatens millions of children this winter - Unicef.
Kathmandu, Nepal, 30 November 2015 – More than 3 million children under the age of 5 in Nepal are at risk of death or disease during the harsh winter months due to a severe shortage of fuel, food, medicines and vaccines, Unicef warns. Verder lezen >>>

Brandstoftekorten NepalLange wachtrij voor gas in Kathmandu. Bron foto: nos.nl

18 november 2015. In Nepal wordt het steeds lastiger om aan brandstof, gas en medicijnen te komen. De oorzaak is oponthoud aan de Indiase grens, waar sinds begin oktober ruim duizend vrachtwagens staan te wachten. Daardoor zijn grote tekorten ontstaan. Verder lezen >>>

Onderhoud Dipendraschool

20 oktober 2015. Ouders helpen mee met het witten van het gebouw van de Dipendraschool en het opruimen van het schoolterrein. Binnenkort begint Dashain, een groot nationaal feest in Nepal.

Ingestorte muur Dipendraschool hersteld

18 oktober 2015. De herstelwerkzaamheden van de ingestorte muur rondom de Dipendraschool zijn voltooid. De herstelde muur bestaat uit meerdere compartimenten en is daardoor beter bestand tegen een aardbeving.

muur rondom de Dipendraschool hersteld

Herstel ingestorte muur Dipendraschool

15 oktober 2015. Het herstel van de muur rondom de Dipendraschool is begonnen. Door de zware aardbeving die Nepal in april trof, was deze ingestort. De muur wordt nu zo hersteld dat hij beter tegen een aardbeving bestand is. Dhr Katuwal, voorzitter van SHC, houdt daarbij toezicht.

herstelwerk ingestorte muur rondom de Dipendraschool

Nieuwsbericht uit Nepal

oktober 2015. Er wordt gewerkt aan het herstel van de ingestorte muren onder begeleiding van dhr Katuwal en in nauw overleg met onze technische adviseur Clemens Deen. In Nepal is een nieuwe premier gekozen. Misschien dat dit verbetering brengt in de situatie. Officemanager Saurav bericht verder dat de politieke crisis in Nepal voortduurt en dat er een aanhoudend tekort aan brandstof is. In het kinderhuis in Duhabi wordt noodgedwongen brandhout gebruikt om te koken.

Nieuw schoolhoofd ad interim Dipendraschool

oktober 2015. Dhr Parvat Sanjel neemt tijdelijk de functie van schoolhoofd van de Dipendraschool waar. Hij is van het begin af aan als onderwijzer bij de school betrokken. Het voormalige schoolhoofd, mevr Padma Gelal, heeft haar functie neergelegd. Hierbij een bericht van Parvat Sanjel >>> (engelstalig)

ingestorte muur rondom de Dipendraschool

Verkeersblokkades aan grens met India

oktober 2015. Alle vrachtverkeer staat al dagen vast in India aan de grens met Nepal. Er is een groot tekort aan medicijnen en benzine in het land ontstaan. Op het vliegveld van Kathmandu is men vrijwel door de kerosine heen. Verder lezen

Nog steeds veel onrust in Oost-Nepal

20 september. Het is nog steeds erg onrustig in Oost-Nepal. Het kinderhuis van Duhabi is gelegen in het leefgebied van het Tharu volk. De Tharus voelen zich achtergesteld en streven naar meer autonomie. Er is sprake van een staking die nu al meer dan een maand duurt en van demonstraties. Er zijn ook confrontaties met de politie. Scholen, overheidsgebouwen en een gedeelte van de winkels zijn gesloten. Ook stijgen de prijzen van levensmiddelen. De kinderen van het kinderhuis kunnen al een maand niet naar school. De medewerkers van het kinderhuis proberen de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden, maar deze lopen onvermijdelijk een leerachterstand op. Die zal moeten worden ingehaald. Dit bericht is afkomstig van dhr Raut de coordinator en huiswerkbegeleider van het kinderhuis in Duhabi.
Verder lezen >>>

Verblijfsruimte voor oudere kinderen

 

20 september. Bovenop de keuken die mede met subsidie van het NCDO is gebouwd is een verblijfsruimte gerealiseerd voor de oudere meisjes vanaf 16 jaar. Deze kamer is ongeveer 8 bij 13 m. groot en voor maximaal 10 meisjes. Dit project is geheel stand gekomen met locale steun en kostte ca. € 6700. De meisjes kunnen zich hier voorbereiden op hun eindexamen en op hun toekomst buiten het kinderhuis. Ze kunnen zelf koken in de keuken beneden en daar ook eventueel studeren. Zie verder voor fotoserie >>>

Onlusten in Oost-Nepal

24 augustus. Vandaag kregen we het bericht dat er in de gebieden waar het Tharu volk woont onlusten zijn uitgebroken. De Tharus zijn een van de oudste clans in Nepal maar ook achtergesteld. Ze zijn bang dat ze in de nieuwe grondwet te weinig rechten zullen krijgen. Het kinderhuis in Duhabi ligt in een gebied waar veel Tharus wonen. Het is nu moeilijk geworden voor onze officemanager Saurav om vanuit Dharan naar Duhabi te reizen (ca 35 km) Saurav overlegt met SHC voorzitter Katuwal hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kinderen van het kinderhuis zo min mogelijk last zullen hebben van de spanningen en onderwijs kunnen blijven volgen.

Nieuwsbrief 20

4 juli. Nieuwsbrief 20 is verschenen met o.m. een beknopte financiële verantwoording over 2014. Een puntsgewijs overzicht van resultaten van 2014 en de voornemens voor 2015 en de komende jaren. Ook is er uiteraard aandacht voor de aardbevingsramp die Nepal in april van dit jaar heeft getroffen. Het Saraswati kinderhuis heeft onlangs 3 weeskinderen opgenomen uit het rampgebied. Lees verder >>>

Saraswati kinderhuis neemt 3 weeskinderen uit Kathmandu op

16 juni. Het Saraswati kinderhuis heeft 3 weeskinderen uit Kathmandu opgenomen. Het gaat om Mamata, een meisje van 14 jaar, en om de tweelingbroertjes Rohan en Rojak van 8 jaar. Ze komen uit één gezin. De ouders zijn beide eerder, in 2009 en 2010, overleden. De kinderen zijn toendertijd door een tante in Kathmandu in huis genomen. Door de aardbevingsramp is hun tante niet langer in staat voor hen te zorgen. Het Saraswati kinderhuis heeft voor zolang als dat nodig is de zorg voor deze kinderen van de tante overgenomen.

Herstel schade aardbevingen

9 juni. We ontvingen een schatting van de kosten om de ingestorte buitenmuren bij de Dipendraschool en het kinderhuis in Duhabi weer op te bouwen. Bij elkaar is een bedrag van ca. 2150 euro hiervoor nodig. Onze lokale partner SHC heeft een beroep gedaan op de lokale overheid, maar deze heeft tot op heden niet gereageerd. We hebben echter besloten om de schade zo snel mogelijk te herstellen.

Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015

2 juni. Het financiële jaarverslag 2014 en de begroting 2015 zijn verschenen. Lees verder >>>

Kindertekeningen

Klik op de diashow voor grotere afbeeldingen

Budgetvoorstellen SHC 2015

27 mei. Zie onder financiën de budgetvoorstellen voor 2015 van SHC voor de kinderhuizen in Dharan en Duhabi, de Dipendraschool en voor de eigen ondersteuning. Lees verder >>>

Lokale donaties SHC 2014

27 mei. Overzicht van de lokale donaties aan de kinderhuizen van het SHC in 2014. Lees verder >>>

Jaarverslag SHC 2014

26 mei. Het jaarverslag 2014 van onze lokale partner SHC is verschenen. Met een overzicht van de kinderhuizen in Dharan en in Duhabi en van de Dipendraschool in 2014. Verder een terugblik op het bezoek en het werk van Anja Brasser in dat jaar. En een verslag en evaluatie van het tandheelkundige kamp in 2014. Lees verder >>>

Open brief van dhr. Katuwal

26 mei. Een open brief van de voorzitter van SHC dhr. Shyam Katuwal aan de Nederlandse donateurs. Lees verder >>>

Reportage aardbeving

mei. SHC medewerker Saurav heeft een reportage gemaakt van de aardbevingsramp in Nepal. Zie verder >>> (pdf).

Opvang kinderen aardbevingsgebied

16 mei. De aardbevingen in Nepal zijn nog niet afgelopen. Vandaag was er een schok van 5,7 op de schaal van Richter, 80 km oostelijk van de hoofdstad Kathmandu. De verwachting is dat er nog meer naschokken zullen volgen. Intussen is er al wel overleg geweest tussen voorzitter dhr Katuwal en SOS kinderdorp Baktapur over een bijdrage van SHC aan de opvang van kind slachtoffers in de oostelijke regio (Dharan e.o.) die relatief weinig schade heeft opgelopen. We moeten deze opvang zorgvuldig voorbereiden en ook het groene licht krijgen van de Nepalese autoriteiten. Plaatsing via SOS kinderdorpen is een mogelijkheid. Dat neemt niet weg dat SHC via het netwerk al in contact kan komen met kinderen in nood ten gevolge van de aardbevingen. Voor onze organisatie staat zorgvuldige voorbereiding voorop. Er zal hiervoor de nodige tijd moeten worden uitgetrokken!
Lees verder de brief van SHC hierover >>>

Aardbeving

mei. Tekeningen van kinderen van het kinderhuis in Duhabi
naar aanleiding van de aardbeving.

Opnieuw zware aardbeving Nepal

12 mei. Een nieuwe aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter heeft vandaag plaatsgevonden in Nepal, nabij de Mount Everest. Het aantal slachtoffers lijkt minder dan bij de vorige aardbeving, maar is nog niet bekend. Het epicentrum is nu wel een stuk dichter bij Dharan. De mensen zijn in paniek hun huizen uitgerend, nog getraumatiseerd door de aardbeving van 25 april j.l. In Dharan vertelt onze officemanager Saurav Udash dat iedereen nu buiten verblijft, in de open ruimte. De schade in Dharan lijkt echter opnieuw mee te vallen. Er zijn geen kinderen gewond geraakt. Wel is het mogelijk dat de berg achter het Sarasvatihuis verder is ingezakt en een gevaar oplevert voor het kinderhuis als de massa gaat schuiven. We zullen dit moeten uitzoeken. De bevolking van Dharan is natuurlijk ook bang voor wat er nog gaat komen. In Duhabi Childrens home is alles normaal. Het ligt 40 km ten zuidoosten van Dharan en er is geen schade. Wel zijn de kinderen ook hier geschrokken. We proberen de kinderen aan te moedigen zich te uiten, bv door het maken van tekeningen, over de aardbeving. Het is goed mogelijk dat als gevolg van deze traumatische gebeurtenissen de kinderen minder goede schoolresultaten behalen. We zullen als bestuur, samen met onze pedagogisch adviseur Anja, kijken hoe we de kinderen kunnen helpen bij de verwerking van deze nare ervaringen. De plannen voor noodopvang van kind slachtoffers van de aardbeving(-en) gaan voorlopig door ism de lokale bestuurders. Mogelijk beperken we ons hierbij tot opvang in Duhabi Children's Home. Dit hangt mede af van de schade en risico's bij het Sarasvati kinderhuis.

Extra opvang van kinderen die het slachtoffer zijn van de aardbeving

8 mei. Onze stichting wil extra kinderen opvangen in het Sarasvati kinderhuis en het kinderhuis in Duhabi (max 12). Stg Kinderen van de Wereld in Best heeft aangegeven financieel garant te willen staan voor deze extra opvang. De stichting is hier uiteraard blij mee en zal ook inhoudelijk verantwoording afleggen aan het bestuur van Kinderen van de Wereld. De extra opvang zal worden georganiseerd door onze partner SHC in Dharan die ook de verantwoordelijkheid draagt voor de opname van de kinderen i.s.m de lokale besturen van de kinderhuizen. De kinderen gaan zo mogelijk weer terug naar de ouders of familie zodra die weer in staat zijn de kinderen onderdak te bieden.

aardbeving Nepal

Dharan helpt slachtoffers aardbeving

april mei. De bevolking van Dharan helpt de slachtoffers van de aardbeving in het midden van het land. Er wordt voedsel en kleding ingezameld en naar het aardbevingsgebied verstuurd. Lees ook het bericht van Saurav, de contactpersoon van SHC in Dharan >>>

Aardbeving Nepal

6 mei. Inmiddels is het aantal slachtoffers van de aardbeving opgelopen tot ruim 7600. De immense verwoestingen als gevolg van de ramp hebben er o.a voor gezorgd dat 95 % van de scholen in de zwaarst getroffen regio ten westen van Katmandu zijn verwoest. Het aantal kinderen dat is omgekomen is nog niet bekend. Lees verder >>>

aardbeving Nepal

Rampgebied Nepal logistieke nachtmerrie

28 april. Het aantal dodelijke slachtoffers is tot boven de 5000 gestegen. Meer dan 9000 mensen zijn gewond geraakt. Gevreesd wordt dat het dodental van de zware aardbeving in het centrale deel van Nepal zal oplopen tot 10.000, aldus een woordvoerder van de Nepalese regering. Niet alleen is er veel hulp nodig, maar de hulp bij de slachtoffers krijgen vormt een extra probleem. De infrastructuur was al niet best en heeft nu ook nog eens veel schade opgelopen.

aardbeving Nepal

Hulp aan de kinderen van Nepal

27 april. De ramp die zich in Nepal heeft voltrokken heeft enorm veel slachtoffers geëist (op dit moment staat de teller op 3700 doden, maar de afgelegen gebieden kunnen nog niet worden bereikt). Onze stichting wil zich aansluiten bij initiatieven vanuit de Nepalese bevolking om hulp te bieden aan de getroffen kinderen. Lees verder >>>

Aardbeving Nepal update.

26 april. Dodental aardbeving Nepal boven de 2500 gestegen. Muur rondom kinderhuis Duhabi ook gedeeltelijk ingestort. Gelukkig geen slachtoffers kinderhuizen en Dipendraschool, zoals het nu lijkt.

muur Duhabi

Muur kinderhuis Duhabi ingestort

Zware aardbeving Nepal.

25 april. Een zeer zware aardbeving in Nepal heeft veel slachtoffers gemaakt. Hoeveel is op dit moment nog niet te zeggen (de teller staat op ongeveer 1300 doden maar het werkelijke dodental is waarschijnlijk veel hoger). De regering heeft inmiddels de noodtoestand afgekondigd. Behalve de slachtoffers is ook de infrastructuur beschadigd waardoor getroffenen niet kunnen worden bereikt. De schaarse berichten uit Dharan vertellen dat de schade in Dharan gelukkig nog meevalt. De zus van Bimala Shrestha, Goma, vertelt dat ze helemaal door elkaar geschud werd en misselijk werd van de beving. De kinderen van het Sarasvati kinderhuis waren buiten toen de beving begon. Dit kinderhuis is extra kwetsbaar: het ligt tegen een heuvel die kan instorten. Gelukkig was het om 12 uur 's middag en zaterdag is een vrije dag in Nepal en zijn veel mensen buiten hun huis. De Dipendraschool zelf lijkt niet beschadigd, wel is een van de muren rondom de school ingestort. Hoe het met de fragiele woningen in de omgeving van de school er voor staat, weten we nog niet. Gevreesd wordt dat het aantal ontheemde / weeskinderen nu ook sterk zal toenemen. We zullen kijken met onze Nepalese partner organisatie hoe we ons steentje kunnen bijdragen. We houden u op de hoogte als we meer nieuws hebben uit de regio Dharan!

aardbeving Nepal

Meer foto's op facebook >>>

Verbetering water en energievoorziening Dipendraschool heeft hoogste prioriteit!

5 april 2015. De stichting is sinds 2005 betrokken bij de ontwikkeling van de Dipendraschool. De groep kinderen die aangewezen zijn op de school, zijn allen afkomstig uit het dorpje Falkland, ca 5 km westwaarts van Dharan waarvan de (analfabete) inwoners behoren tot de allerarmsten en laagste kaste. Lees verder >>>

Verslag bezoek Henk Hooghuis Nepal

Februari - maart. Voorzitter Henk Hooghuis en zijn vrouw Bimala Shresta zijn in Nepal en bezoeken de kinderhuizen en de Dipendraschool. Henk doet verslag van zijn bezoek in een logboek. Naar het logboek >>>

bezoek aan Manoj en Sangeetha

8 maart Vertrek om 7 uur 's morgens om Manoj en Sangheetha te bezoeken. Ze wonen tamelijk afgelegen, ca 4 uur van Dharan. Beide zijn opgegroeid in het Sarasvati Kinderhuis. Sangheetha heeft een baby, is getrouwd met iemand uit het dorpje van haar oom. Manoj werkt op het land van de oom en past op 2 koeien. Er is enkele maanden niet genoeg voedsel, zodat hout wordt gesprokkeld en verkocht in die periode. We hebben beiden en de schoonzus van Sangheetha uitgenodigd om volgende week aanwezig te zijn op de reünie van het Sarasvati Kinderhuis. We gaan dan ook proberen om geld in te zamelen voor een nieuw dak van de lemen hut waarin Sangheeta met haar man en baby woont. Een dak van stro kost ca 60 euro. Een dak van golfplaat komt op ong 200 euro. Het was goed om hen te bezoeken in hun omgeving en te zien dat het ondanks de armoede goed met ze gaat!

Bezoek Tashi Waldorf school

Februari. Henk Hooghuis heeft een bezoek gebracht aan de Tashi Waldorf school. Dit is een vrijeschool in Kathmandu. Hij heeft gesproken met het schoolhoofd dhr Tamang en op de school kunnen rondkijken. Lees verder >>>

Verslag bezoek Anja Brasser Nepal

Februari. Verslag met bevindingen van sociaal pedagoge Anja Brasser tijdens haar recente bezoek aan de kinderhuizen en de Dipendraschool in Nepal. Het verslag lezen >>> (engelstalig)

Financiën

Januari. Dit jaar is minimaal een bedrag nodig van ca € 25000 voor de financiering van de basiskosten van de kinderhuizen in Dharan en Duhabi en van de Dipendraschool. De kinderhuizen in Dharan en Duhabi en de Dipendraschool zijn nog grotendeels afhankelijk van steun van de stichting. De bijdrage van de lokale bevolking bedraagt nu weliswaar ruim 20% (voor Sarasvati Home zelfs ruim 45%), maar zonder de steun uit Nederland zou het onmogelijk zijn om de kinderen onderwijs, verzorging en begeleiding te bieden. Wij hopen daarom dit jaar ook weer op uw bijdrage! Zie verder onder Budget 2015 >>>.

Extra gift Vrije School Den Haag

Januari. We zijn verheugd over de extra gift van € 300 die we ontvingen van de Vrije School in Den Haag. Dit naar aanleiding van de bazar afgelopen november, waar we aan mee mochten doen en artikelen uit Nepal hebben kunnen verkopen t.b.v het goede doel!

Nieuwjaarswens en plannen 2015

4 januari 2015. We wensen al onze donateurs en andere bezoekers van deze website een gezond en gelukkig 2015! 
We hebben een aantal goede voornemens voor het nieuwe jaar.
Zie verder onze plannen voor 2015 >>>

« prev top next »
top
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login