Doneren    

Kinderhuis Nepal

You are here:  Home > Nieuwsarchief > Nieuwsarchief 2015 > Verbetering voorzieningen Dipendraschool
top

Verbetering voorzieningen Dipendraschool

Voorgeschiedenis
De stichting is sinds 2005 betrokken bij de ontwikkeling van de Dipendraschool. De groep kinderen die aangewezen zijn op de school, zijn allen afkomstig uit het dorpje Falkland, ca 5 km westwaarts van Dharan waarvan de (analfabete) inwoners behoren tot de allerarmsten en laagste kaste. De kinderen hadden een bouwvallig klaslokaal tot hun beschikking, gebouwd met een gift (ca 1500 euro) van de Noorse organisatie 'Norwegian Red Banner' in samenwerking met de lokale organisatie UPCA (Underprivilged Children Association) vertegenwoordigd door de voorzitter mevrouw Subba. Het gebouwtje was echter van zeer slechte kwaliteit en bouwvallig. Er waren geen toiletten, geen water etc. De kinderen kregen meestal buiten les, vaak onder een boom. Via onze partner NGO De Society for Helpless Children in Dharan (voorzitter Shyam Bahadur Katuwal) zijn wij gevraagd om steun bij het ontwikkelen van deze school. De stichting heeft zich bereid verklaard te helpen, omdat veel straatkinderen uit Dharan hier vandaan komen en onze stichting zich behalve op weeskinderen, ook richt op deze groep zwerfkinderen, middels onze doelstelling.

Ons bestuurslid mw. Martine Colijn uit Slootdorp heeft contact gelegd met haar plaatsgenoot dhr Jan Bron penningmeester van een fonds beheerd door St de Brug. Deze werd bereid gevonden een jaarlijkse bijdrage van 5000 euro te doneren voor een periode van 4 jaar. Met behulp van ir Erik Segers, onze toenmalige technisch adviseur is in nauwe samenwerking met SHC voorzitter Shyam Katuwal een bouwplan gemaakt voor 5 lokalen. De fundering is dusdanig sterk dat in de toekomst bovenop deze lokalen een 2e verdieping kan worden neergezet. Inmiddels zijn 5 lokalen gerealiseerd, toiletten alsmede een gaarkeuken (2012 opgeleverd). Het plan om een keuken te bouwen kwam voort uit de noodzaak om de schoolkinderen dagelijks een maaltijd te verschaffen op school. Gebleken was namelijk dat het verzuim heel hoog was (70 %) omdat veel kinderen dagelijks moesten werken voor hun eten. Met het ingebruik nemen van de keuken en het verschaffen van de maaltijden is de participatie nu ongeveer 90 %. Een aantal kinderen verzuimt nog omdat ze bv op de baby moeten passsen als de ouders werken. Dat probleem willen we oplossen door een creche op school te openen. De ouders (met name moeders) van de kinderen leveren een bijdrage door als vrijwillliger te helpen met de bereiding en verstrekking van de maaltijden. De kosten van de maaltijdverschaffing zijn tot nu toe gegarandeerd door een bijdrage van St. Kinderen van de Wereld, uit Best. Deze stichting heeft ook een substantiële bijdrage geleverd aan de bouwkosten voor de keuken. Rol van de Nepalese overheid: De school krijgt inmiddels een kleine bijdrage van de Nepalese overheid, er is door hen een extra toiletblok neergezet en de onderwijzers die door onze stichting worden betaald krijgen een kleine aanvulling op hun salaris (ca 18 euro pm). In 2015 is een bevoegde kleuterjuf aangesteld die eveneens een bijdrage krijgt van de overheid. Ook worden schoolboeken verstrekt (veelal zijn dit goedkope kopieën).

Toekomst
De school heeft nu als primary school 5 klassen. Op termijn zullen 3 klassen moeten worden toegevoegd vanwege verandering van de Nepalese onderwijswet. De basisschool heeft hierin 8 klassen ipv 5. Veiligheid: het bij de school behorende stuk land moet worden omheind om te voorkomen dat anderen er bv iets gaan bouwen, cq het land kraken. Op het omheinde terrein kan dan bv gymnastieken sport worden gegeven en gedaan. Een douche blok en kleedruimte zijn dan ook nodig. Verder is het mogelijk een deel van het beschikbare land te gebruiken voor een moestuin, waarmee de kinderen ook kunen leren om voedsel te verbouwen.

Water en energie
Er is vooral in de droge tijd gebrek aan stromend water. Dit probleem zal op korte termijn moeten worden opgelost! Verder willen we gebruik gaan maken van zonnepanelen. Er is namelijk vaak maar enkele uren per dag stroom. In de winter kan dan in elk geval het licht branden en het onderwijs worden voortgezet. Lokale fundraising: er is gestart met lokale fundraising, net als bij onze andere projecten, een voorwaarde voor onze steun. Echter de omgeving van de school is dermate armoedig dat we niet op korte termijn kunnen rekenen op een substantiële bijdrage van de bewoners/ouders, anders dan hun inzet voor de school. Momenteel willen we vooral aandacht vragen voor een betere hygienische situatie. De toilet en water facilteiten zijn ronduit slecht en hebben een negatieve invloed op de hygiene Met het oog op het voorkomen van ziekten heeft dit echt prioriteit. Er komt geen of slechts een heel dun straaltje water uit de kraan in de droge periodeEr is al op verschillende manieren gekeken (door specialisten) hoe we de water en toiletvoorziening kunnen verbeteren. Het oppompen van water d.m.v. een pomp is helaas ook niet mogelijk: het water zit veel te diep onder de grond hiervoor. Na onderzoek en het inwinnen van informatie zijn we met onze Nepalese partners tot de conclusie gekomen dat het in de droge periode laten aanvoeren van water via een tankauto nu de beste methode is. Naar verwachting zal over 5 jaar het probleem pas kunnen worden opgelost door de Nepalese overheid Voor de oplossing is ca 500,- euro per jaar extra nodig. (voldoende voor ca 50.000 liter). De mensen in de omgeving van de school hebben dit zelfde probleem. In de droge tijd is er vrijwel geen water!

« prev top next »
top
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login