Logboek Henk Hooghuis

Zondag 1 mei 2016. Laatste dag van ons werkbezoek aan Nepal. We hebben het dental camp kunnen afsluiten. Conclusie: opnieuw waardevol voor de kinderen van de Dipendraschool, de lokale gemeenschap en uiteraad ook voor de kinderen van onze kinderhuizen in Dharan en Duhabi. De organisatie kon beter in vergelijking met de vorige keer. Voorbereiding en instructies voor vrijwilligers van te voren verdient aanbeveling. We hebben vandaag nog een ontmoeting gehad met onze partnerorganisatie SHC. We hebben onze plannen over een meer aktieve monitoring en ondersteuning van onze projecten van binnenuit besproken. SHC stemt hiermee in en zal samenwerken. De reorganisatie is ook positief ontvangen door de kinderhuizen en de Dipendraschool. Zij zullen zorgen dat onze projectmanager een werkplek heeft. We sluiten hiermee ons bezoek af en gaan a.s woensdag huiswaarts. Meer lezen over ons werkbezoek kunt u op de website van Hanny Sjaarda, die onze financiële jaarverslagen verzorgt. 


Diego Flores
Tandarts Diego Flores behandelt een patiënt 
met assistentie van Peter

Zaterdag 30 april. Gisteren, vrijdag 29 april, was een bewogen dag. Een vader met vriendin kwam langs in het kinderhuis in Duhabi met 2 jongens die we eerder aan het begin van onze reis hadden ontmoet in Kathmandu. Hij gaf aan niet voor zijn kinderen te kunnen zorgen en wilde ze aanmelden voor het kinderhuis. Coördinator dhr Raut gaf terecht aan dat kinderen het recht hebben om bij hun ouders te zijn ook al zijn deze arm. Hij zal een andere oplossing moeten zoeken. Wellicht kan hij een sponsor vinden voor de school van de kinderen. De kinderen zaten somber buiten te wachten, speelden niet met de andere kinderen. De vader bleek nog meer kinderen te hebben bij verschillende vrouwen.

We zien opnieuw dat de zijmuur van de ommuring van het terrein van het kinderhuis nog niet is opgebouwd. Het is nog niet gelukt een jaar na de aardbeving om overeenstemming te bereiken hierover. 

Vandaag, zaterdag 30 april, waren we op bezoek bij een kinderhuis in Dankuta op 2 uur rijden van Dharan. Hier waren we eerder geweest om ons netwerk uit te breiden met andere community based kinderenhuizen in de regio. Tandarts Diego kon zich opnieuw nuttig maken en liet weer zien hoe makkelijk hij de kinderen op hun gemak kan stellen. Hij werd wederom geholpen door Hanny en Peter. Dit kinderhuis wordt geleid door een wat ouder onderwijzers echtpaar. De man was bovendien parlementslid voor de communistische partij van Nepal, de UML. Ze vangen nu 13 kinderen op. Een aantal zijn slachtoffer van het gewapende conflict in Nepal tussen de maoïsten en het leger. Ze draaien geheel op lokale steun en hebben een bescheiden budget. De huismoeder vertelt dat ze graag een koe willen aanschaffen. Er is genoeg land. Een koe kost ongeveer € 420. De koe kan veel betekenen voor de voedselvoorziening ook door de mest die gebruikt kan worden. We vinden het een goed plan en besluiten het kinderhuis uit eigen middelen hiermee te helpen. Dan ziet SHC medewerker Saurav een jongetje dat bij herkent van de Dipendraschool. Hij is ongeveer 6 jaar en is naar het kinderhuis gebracht door de politie die hem op straat heeft gevonden in Dharan. Saurav gaan het nader uitzoeken. Zo blijkt ook het nut van contact met andere weeshuizen in de regio.


Dental Camp
Tandheelkundig kamp met vrnl tandarts Diego Flores met een assistente 
en mondhygiënist Ram Magar aan het werk

Donderdag 28 april. Vandaag was het de laatste dag van het tandheelkundige kamp (dental camp) en werd het opnieuw druk. De vrijwilligers groeiden duidelijk in hun rol. Een jongen Ram trok de aandacht. Hij liep in een afgedragen schooltenue. De onderwijzeres vroeg of we iets hieraan konden doen. We zijn naar zijn huisje gegaan om met de ouders te praten. Ze behoren tot de laagste kaste. Moeder is chronisch psychiatrisch patiënt. Medicijnen kosten 3000 npr per maand. Bijna de helft van het inkomen van ?? 60 p/m wat de man kan verdienen. Ze hebben 5 kinderen. 1 werkt als kindwerker in Kathmandu. Hij is pas 13. Zoals Ram zijn er veel kinderen op de Dipendraschool. Een schoolfonds zou misschien een oplossing kunnen bieden om de allerarmsten onder deze kinderen iets extra's te kunnen bieden. Later komt een moeder van een peuter naar school met haar baby. De vingertjes van het rechterhandje zijn verbogen. Volgens tandarts Diego waarschijnlijk al bij de geboorte. Kosten van een operatie zijn ongeveer € 150. Moeder heeft het geld niet. Als er niks gebeurt, groeien de vingers krom. We besluiten om haar te ondersteunen. Een van de leden van het schoolcomité dhr Bahadur Bista willen we bedanken voor de vele jaren dat bij zich heeft ingezet. Hij behoort tot de lokale gemeenschap en woont vlak achter school. Ik bied aan de kosten van een kunstgebit voor hem te betalen. Diego kan een afdruk maken van zijn mond. We bedanken alle vrijwilligers nog maar eens voor hun bijdrage aan het tandheelkundige kamp!


oogheelkundige kliniek
Het team van de oogheelkundige kliniek uit Biratnagar
samen met de vrijwilligers en de Nederlanders

Woensdag 27 april. Vandaag was behalve onze tandarts Diego en assistent Ram ook een delegatie van het Biratnagar Eye Hospital aanwezig. Er kwamen ca 200 mensen op af. Veel kinderen maar ook hun ouders uit de omgeving van Dipendraschool uit de Sukumbasi gemeenschap. De zogenaamde "landless people" die in zelfgefabriceerde hutten wonen, geen bezit hebben en gedoogd worden door de overheid. Velen gingen na een bezoek aan de oogarts ook meteen door naar de tandarts! Het was opnieuw een succesvolle dag. De school kan met het organiseren van dit soort aktiviteiten ook veel betekenen voor de hele gemeenschap.


oogheelkundige kliniek
Leerling Dipendraschool wacht op de tandarts.

26 april. Begin van het tandheelkundige kamp. Het valt direct op hoe netjes het terrein van de school eruit ziet! De kinderen hebben vakantie maar komen toch in grote getale naar de tandarts Diego Flores uit Amsterdam en zijn assistent Ram Magar uit Kathmandu. Op deze 1e dag zijn ca 75 check-ups en behandelingen gedaan! Ondertussen hebben we ook veel kunnen overleggen met onze nieuwe bestuurder ter plaatse, dhr Madan Dhakal, over zijn rol bij ons project. Het is vooral de bedoeling dat de projectmanager meer daadwerkelijk aanwezig is op de school en in de kinderhuizen en actieve ondersteuning biedt, b.v. bij het registreren van de absentie en het ondernemen van nodige aktie, zoals b.v. het organiseren van huisbezoeken, bijeenkomsten met ouders etc. Hij moet m.a.w. meer proaktief gaan werken en zijn werk rapporteren. Ook willen we op deze manier de resultaten beter zichtbaar maken voor onze donateurs. De 1e dag van het kamp verliep hiermee zeer succesvol.

25 april. Aangekomen in Dharan over de nieuwe door de Japanners aangelegde weg die gedeeltelijk door de bergen voert. Scheelt zo'n 5 uur met de oude weg waardoor we in 8 uur op onze bestemming waren. In Kathmandu hebben we eerder kennis gemaakt met 2 jongens van wie de moeder is weggevallen en die graag in het Duhabi kinderhuis willen wonen. We kunnen geen toezegingen doen omdat we de correcte intakeprocedure moeten volgen die we hebben afgesproken met ons lokale bestuur. Daarna hebben we een gesprek gehad met Ramesh Tamrakar, de oud SOS directeur in Itahari en nu coordinator voor de aardbevingsslachtoffers voor SOS kinderdorpen Nepal. We heben kort de reorganisatie besproken die we willen doorvoeren in ons project met als doel: een actievere monitoring en ondersteuning van de medewerkers bij het zichtbaar maken van de resultaten.