Doneren    

Kinderhuis Nepal

You are here:  Home > Nieuwsarchief > Nieuwsarchief 2016 > Logboek Henk Hooghuis najaar 2016
top

Logboek Henk Hooghuis najaar 2016

Zaterdag 3 december. Nog een ontmoeting met dhr Krisna Shah in Kathmandu Guesthouse. Hij is de secretaris van de Rotary Dharan en belooft ons te helpen om de Dipendraschool te ontwikkelen. De Rotary kan steun geven voor verbetering van het onderwijs, awareness program, maar ook eventueel het inrichten van de klaslokalen die we gaan bouwen. We hebben kort geproken over een enigszins zorgelijke ontwikkeling in Nepal: zendelingen en kerken proberen mensen te bekeren tot het christendom, in ruil voor onderwijs aan hun kinderen, het verstrekken van bijbels etc. Wij zijn als stichting hierop tegen. Arme mensen hebben immers geen keus en zijn vaak maar wat graag bereid om hun geloof af te zweren in ruil voor steun en kansen voor hun kinderen.

Donderdag 1 december Bezoek gebracht aan Dipendraschool. Gesproken met het schoolhoofd Parbat Sanjel en de afspraken met hem nog eens doorgenomen die we hebben gemaakt. Hij zal zorgen dat het schoolplan binnen een maand aan ons wordt opgestuurd zodat we kunnen laten zien wat de plannen op de langere termijn zijn met de school. Dit is belangrijk omdat we een aanvraag willen doen bij enkele grotere fondsen in Nederland voor de nieuwe klaslokalen. Daarna een laatste bespreking gehad met het bestuur van Sarasvati Home: ze willen snel duidelijkheid van ons of we door kunnen gaan met een gedeeltelijke sponsoring van de begeleiders in het huis: homemother, cookmother, guard en 2 home teachers kosten ca € 330,- pm. Tenslotte nog een bezoek gebracht aan een Dalit gezin, oma, dochter, kleindochter, die in een hut wonen die opgeknapt moet worden. De dochter is goed op school, maar kan thuis bijna niet studeren. Met € 250 kan hun hut worden opgeknapt, bestand tegen storm, regen.

#

Zondag 27 november. Vandaag naar de Dipendraschool geweest. Een Zweedse onderwijzeres, Moniek, was meegekomen. Zij wil in het voorjaar gaan meehelpen op de school, o.a. met het verzamelen van data om meer zicht te krijgen op de problemen in de thuissituatie van de leerlingen. Verder heb ik in de peuterklas het zeil met foamlaag bekeken, dat ik uit eigen zak heb aangeschaft. Het is zacht en makkelijk schoon te houden. Tegen inkoopprijs kunnen kopen mbv adviseur Madan Dhakal. Op bezoek geweest bij een Dalit gezin, een vader met 3 schoolgaande kinderen, voor wie we de hut opnieuw hebben opgebouwd. Helaas is men vergeten er ramen in te zetten. Dat gaan we alsnog regelen. Verder druk met afronden van ons bezoek. Nog 5 dagen en dan weer richting huis.

#

Zondag 27 november. Het gaat goed met de koe van het kinderhuis in Dhankuta. Ook de accommodatie ziet er goed uit. Ze geeft 10 a 13 liter melk per dag.

#

Woensdag 23 november. Vanmorgen een ontmoeting met het schoolcomite van Dipendraschool gehad. We hebben uitvoerig gesproken over het belang van een goede afstemming ivm de fondsenwervingsactiviteiten in Nederland. Er is veel geld nodig: voor de klaslokalen en de ommuring van het schoolterrein ong. € 25000. We hebben verder gesproken over de toiletten die nu vaak smerig zijn omdat ze niet kunnen worden doorgespoeld door gebrek aan water. Hier moet snel verbetering in komen. Er ligt een plan. Kosten zijn ong € 900.
In de middag ben ik met Meharman Hughes naar het Duhabi kinderhuis geweest. Hij is de belangrijkste kandidaat om de heer Katuwal op te volgen als voorzitter van SHC. Ik heb met Pramod van 19 jaar gesproken over zijn toekomst: Pramod wilde aanvankelijk naar Qatar om te gaan werken als gastarbeider. Nu wil hij toch graag in Nepal verder. We gaan kijken of hij een beroepsopleiding kan doen. Pramod geeft aan dat hij ober zou willen worden. Het blijkt dat er een koppelbaas op bezoek geweest in het kinderhuis. Deze heeft Pramod verteld dat hij veel geld kan verdienen in Qatar, maar heeft uiteraard niets verteld over de gevaarlijke omstandigheden in dat land. We vragen aan Jayanthi (de homemanager) om goed op te letten op bezoekers van het kinderhuis. Deze kunnen zich ook als donateur voordoen en tegelijkertijd komen om kinderen te verleiden (waar ze uiteraard veel geld aan verdienen). Ik verzoek nog eens om een goed en realistisch profiel van kinderen die meerderjarig worden zodat we ze kunnen helpen met het vinden van werk in Nepal. We spreken verder af dat we eindelijk kunnen beginnen met het opbouwen van de ingestorte muur nu we $ 1000 hebben ontvangen van IBM via een donateur.
Met Meharman bezoek in Birathnagar het Child & Mother Development Centre. Zij werken voor de org. World Mission. Ze geven o.a. ondersteuning aan scholen voor dalits (lage kasten). Ze hebben veel ervaring met deze achtergestelde bevolkingsgroep. Ze willen graag hun kennis en ervaring met ons delen. We gaan weer op huis aan met de motor, ruim 1 uur naar Dharan.

#

Dinsdag 22 november. De Grote Stupa in Kathmandu officieel heropend na de restauratie.

Maandag 21 november. Vanochtend zijn wij (bestuurslid Madan Dhakal en ikzelf) langsgegaan bij een kindertehuis in Sano Khokana, in Lalitpur, Kathmandu. Een van onze donateurs steunt dit tehuis en heeft ons gevraagd om via onze ngo in Dharan een geldbedrag over te maken voor een overkapping op het dak van het kindertehuis. Het werk is bijna af, beneden liggen de rollen glasfiber te wachten voor de overkapping. We werden vriendelijk ontvangen door Indra Maya, werkzaam als begeleidster. In het kindertehuis verblijven veel baby's/peuters (ca. 22) de helft van het totaal aantal kinderen. Veel kleintjes worden door de politie gebracht, soms al na hun geboorte in het ziekenhuis. De speelkamer voor de kleintjes is voorzien van linoleum met een foamlaag ondergrond. Heel praktisch: de peuters kunnen vallen zonder zich pijn te doen. Ook kan het makkelijk worden schoongemaakt. Zo te zien ook een goede oplossing voor de peuterklas (nursery) van Dipendraschool. Het zal ons ong. € 120 kosten. Dat we er niet eerder aan hebben gedacht! Het kinderhuis wordt gesponsord door verscheidene buitenlandse organisaties en personen.

#

Donderdag 17 november. Vandaag bij Dipendraschool geweest. We hebben het o.a. gehad over de nog altijd zorgelijke situatie rond de toiletten voor de kinderen en wat we hieraan kunnen doen. Een van de problemen is dat de hurktoiletten niet kunnen worden doorgetrokken. Bij een "grote" boodschap moet het betreffende kind dan op stap met een emmer water. Dit kunnen we niet eisen van de kleintjes. Ik stel voor dat we kijken hoe we dit eventueel kunnen oplossen en wat de kosten zijn. De meeste kinderen hebben thuis geen toilet, of anders heel primitief. Op school willen we ze zoveel mogelijk een normale situatie aanbieden. Verder nog eens vastgesteld dat de zijmuur van de school nog altijd makkelijk kan worden omgeduwd. Er zitten geen betonnen pilaren in. Mijn vraag (heb ik al eerder gesteld) waarom geen stutten aangebracht om de muur te ondersteunen, blijft onbeantwoord. Ook heb ik bij een aantal klassen even achterin de klas gezeten. Het viel me op dat de kinderen, na even afgeleid te zijn door mijn afwezigheid, snel weer hun aandacht richtten op de onderwijzeres, een goed teken.

Woensdag 16 november. In de ochtend had ik een gesprek met het kernbestuur van Sarasvati Children's Home, dat we al vanaf 2000 sponsoren. Ze hebben nu een flinke reserve opgebouwd en een succesvolle lokale sponsoring! Ik heb voorgesteld dat we het budget dat we nu doneren voor het homemanagement, een homemother/cookmother, 2 onderwijzers, 1 guard, wellicht kunnen besteden aan een nieuw project. Bijvoorbeeld een "family based program" waarbij kinderen tijdelijk in het kinderhuis verblijven en bv de weekenden/vakanties thuis zijn. Dit kan uitkomst bieden in situaties waarin kinderen thuis onvoldoende mogelijkheden en middelen kan worden geboden en er geen andere oplossing is bij bv familie. Het budget dat we nu uitgeven aan het Sarasvatihuis zou dan gedeeltelijk hieraan kunnen worden besteed. Ze kunnen dan zelf het homemanagement overnemen. Dit stuitte nogal op weerstand. Zij willen het liefst dat alles gewoon doorloopt en stellen dat financieel nog niet sterk genoeg hiervoor zijn. We zullen hun argumenten met onze penningmeester nog een keer bespreken als we terug zijn in Amsterdam.
Gisteren dinsdag 15 november, een nieuwe ervaring: patient in een Nepalees ziekenhuis! Ik was voor een pijnlijk onderzoek in het BPKHS (het academisch ziekenhuis in Dharan). Er is veel wantrouwen bij de gewone bevolking. Mensen denken dat ze als proefkonijn worden gebruikt, tenzij ze veel geld neertellen. Op aandringen van mijn echtgenote Bimla heb ik maar het zekere voor het onzekere genomen. Ik heb ruim € 100 betaald voor mijn behandeling, het maandsalaris van een bevoegde onderwijzer in Nepal! Voor de zekerheid was Bimla meegekomen om experimenten met haar echtgenoot uit te sluiten en alles in goede banen te leiden. De "prive" behandelingen vinden plaats na kantoortijd, in de avonduren, dat wel. Een lucratieve bron van inkomsten.

picnic-2016

Zondag 13 november. Gisteren zijn we met de kinderen van Duhabi Home per bus de bergen in gegaan voor een excursie en picnic. De sfeer was heel uitbundig. Vooral op de heenweg. De kinderen zongen luidkeels mee met de muziek die werd gespeeld. Het uitstapje was georganiseerd door Dipesh (18 j.). Wat opviel was dat de kinderen echt een familie vormen. De nieuwe coordinatrice, mevr Iayanthi Dimal, was ook mee, evenals de homemother en de cookmother.
's Avonds was ik net op tijd terug in Dharan Bazar om een korte presentatie te geven voor de plaaselijke Rotary club. Een select gezelschap bestaande uit ong 12 mensen. We waren uitgenodigd door dhr Krishna Shah, de secretaris. Medebestuurslid Madan Dhakal was ook aanwezig, evenals Saurav Udash, onze officemanager. Ze waren opgetogen over ons project en de steun van Nederlanders over zo'n lange tijd. De Rotary Dharan kan geen bijdrage leveren aan de bouw van de nieuwe klaslokalen. Wel kunnen en willen ze helpen bij bv een bibliotheek, kasten, vloerbedekking, training van staf, decoratie, lesmaterialen etc. In hun sober ingerichte clubruimte komen ze om de 2 weken bij elkaar op zaterdagavond. Het zijn voornamelijk rijke zakenlieden met het hart op de goede plaats. Ik zat tegenover de oprichter van de Rotary Dharan, dr Tapan, een huisarts. Hij kent de mensen die in de omgeving van Dipendraschool wonen heel goed en weet de problematiek, armoede, alkoholgebruik, gebrek aan voorzieningen. De steun die zij willen bieden kan worden gekoppeld aan de steun van de Rotaryclub in Hulst, waarna het totale bedrag mogelijk verdubbeld kan worden door Rotary International in Amerika.

dhr-bista

Donderdag 10 november. Vandaag trof ik op de Dipendraschool een oude bekende, dhr Bista. Hij maakt deel uit van de lokale gemeenschap. Dhr Bista is al ruim 10 jaar als vrijwilliger aktief betrokken bij de ontwikkeling van de Dipendraschool. Afkomstig uit de lokale gemeenschap is hij van grote waarde, hij kent de gemeenschap van binnenuit. Hij heeft aangeboden om de gezinnen te bezoeken waarvan de kinderen veel verzuimen en zijn bevindingen terug te rapporteren aan het schoolhoofd. Dhr Bista is tevens lid van het schoolbestuur.

kleuterklas_112016

Dinsdag 8 november. Vandaag met adviseur Madan Dhakal naar de Dipendraschool geweest. Het is de eerste schooldag na de feestdagen. Er zijn nu 5 onderwijzers en een peuterjuf. We hebben overleg in de docentenkamer. We hebben het onder andere gehad over de nieuwe klaslokalen en de omheining van het terrein waarvoor we aan het fondsenwerven zijn. Ook gesproken over de kinderen die regelmatig absent zijn. We krijgen tot nu toe alleen cijfers hierover maar geen aktieplan. De heer Bista, lid van het schoolcomité, biedt aan om langs te gaan bij de ouders en terug te rapporteren aan het schoolhoofd als een kind langer dan 3 dagen niet naar school komt zonder reden. Verder ben ik bij de peuterklas geweest, de peuterjuf heeft nu 32 peuters. Het groezelige stuk vloerbedenking waarop ze zitten is aan vervanging toe. Ik bied aan om iets anders te kopen Ze willen ook graag een kleine stofzuiger. Staat niet op de begroting, maar we zullen kijken. Verder valt op dat er geen speelgoed is. Sommige kinderen zijn niet schoon. Thuissituatie is hiervan de oorzaak. Er is nog bijna geen steun van de overheid. Ik spreek tenslotte mijn grote waardering uit voor de leerkrachten die zich voor de kinderen inzetten.

nieuwe-hut-2016

Maandag 7 november. Vandaag een bezoek gebracht aan het kinderhuis in Duhabi, in 2004 met geld van onze stichting gebouwd. De lokale steun is nu zodanig dat ze grotendeels kunnen voorzien in de behoefte aan rijst. We hebben gesproken over perspectief voor de kinderen die uitstromen op de arbeidsmarkt. We willen niet stimuleren dat ze in het buitenland (bv Qatar of Saudi Arabie) gaan werken. Beter kunnen we proberen om werk in Nepal te vinden en ze daarmee te helpen. Een praktisch probleem is dat de ingestorte muur nog altijd niet is opgebouwd. Er komen veel zwerfhonden op het terrein achter het gebouw. In een ruine hebben 2 zwerfhonden een nest met puppies. De kinderen leiden me erheen. De zwerfhonden zijn echter een risico vanwege hondsdolheid die bij een beet kan worden opgelopen. We moeten daarom nu wel haast maken met het herstel van de buitenmuur zodat de honden niet het terrein op kunnen komen en de kinderen veilig kunnen spelen. Verder moeten we ook iets doen aan de ruine, die niet ongevaarlijk is voor kinderen.

Vrijdag 4 november. Vandaag was ik aanwezig bij een seminar in het Saraswati kinderhuis over hoe te handelen bij een aardbeving. Hoe herken je het, hoe voorkom je paniek?Wat kun je doen, waar moet je op letten etc. Het seminar werd gegeven door het Nepalese Rode Kruis, dhr Pamba Sikdel en mw Durga Rai. De kinderen hebben ook hun ervaringen met de recente aardbevingen kunnen delen. Als stichting hebben we aangedrongen op een gewaarzijn programma hierover. Dhr Pamba vertelde mij dat met de omwonenden in gesprek zal worden gegaan over de gevaren door de houtkap op de heuvel die achter het kinderhuis ligt. De heuvel kan daardoor bij een aardbeving eerder gaan schuiven en vormt daarmee een zeker risico voor het kinderhuis.

nieuwe-hut-2016

Donderdag 3 november. De hut van de familie Pariyar is bijna klaar. Ca 15 m2 voor een echtpaar met 3 kinderen. De kinderen konden niet meer naar school omdat de oude hut is omgewaaid bij een storm. We hopen dat de kinderen nu weer naar school kunnen. Alleen de betonnen vloer moet er nog in. We houden u op de hoogte van het eindresultaat.

klein-kinderhuis-2016

Zondag 30 oktober. Vandaag met Meharman Hughes enkele kleine lokale weeshuizen in Dharan bezocht. Meharman is de geadopteerde zoon van Tom Hughes, een Brit die ruim 20 j een weeshuis heeft geleid voordat hij in 2005 plotseling overleed. Meharman heeft zijn werk voortgezet en is betrokken bij veel lokale initiatieven. De kinderhuizen die we bezochten hebben een zeer klein budget en geen steun van buitenaf. Kinderen zien er blij en verzorgd uit. Toch zijn er zorgen vanwege de slaapaccommodatie en ook de keuken is zeer primitief evenals de wc. Meharman heeft geregeld dat een aantal kinderen gratis naar de school van de Methodist Church in de omgeving kunnen waar hij secretaris van is. Voor anderen moet NRP 1000 pm worden betaald (ca €9). Een klein bedrag maar je moet het wel hebben. Verder nog moeder bezocht uit de Dalit gemeenschap, de laagste kaste. Zij woont met haar dochter van 11 jaar en moeder in een schamele hut waarvan het dak lekt. Moeder had tbc en Meharman heeft haar kunnen helpen met medicijnen. 's Avonds het Divali lichtfeest gevierd bij welgestelde Nepalezen met gemengde gevoelens na wat ik overdag heb gezien. De verschillen tussen extreem arm en puissant rijk zijn enorm in Nepal!

namaste waterval

Donderdag 27 oktober. Vandaag zijn we met de kinderen en vrijwilligers van het Sarasvati kinderhuis naar de Namaste waterval geweest op 1.30 uur rijden van Dharan. Ton en Jacqueline Timmermans, belangrijke donateurs, en hun vriendin Kitty, een onderwijzeres, zijn ook meegekomen. De sfeer was geweldig! Opvallend hoe harmonieus de kinderen  met elkaar omgaan, op elkaar letten. We zien ook hoe de homemother een natuurlijk overwicht heeft en betrokken is bij de kinderen. We zijn met een geleende oude bus gekomen en moeten nog een uur lopen over een glibberig pad tot we bij de waterval aankomen. Onderweg praat ik met Manish Khadgi die mij behoedzaam langs de gevaarlijke stukken leidt. Hij is secretaris van het bestuur. Hij vertelt dat er eind volgende week een 2daagse training is georganiseerd met de kinderen over hoe te handelen bij een nieuwe aardbeving. Het doet mij goed dat men zich de zorgen van het Nederlandse bestuur heeft aangetrokken over de risico's die de kinderen lopen. Ik neem ook nog contact op met een gerenommeerde ingenieur uit Dhankuta. Hij is onpartijdig en kan ons adviseren welke maatregelen nodig zijn om de fysieke veiligheid te verbeteren.

Maandag 25 oktober. We reizen naar Dharan per vliegtuig. Het is hartstikke duur geworden voor buitenlanders: een enkeltje Biratnagar komt op $152! Voor Nepalezen op ong. $60, bijna een maandsalaris. Het voordeel is dat je met een half uur al in Biratnagar bent van uit Kathmandu. Van daaruit brengen we meteen maar een verrassingsbezoekje aan het kinderhuis in Duhabi. We maken kennis met de nieuwe home manager mrs Jayanthi Dhimal. Zij is nog jong, 26 jaar, maar unaniem waren onze lokale bestuurders het erover eens dat zij de beste kandidaat was. Bovendien is zij een local, ingevoerd in de plaatselijke cultuur en goed opgeleid met een bachelor graad. Ze maakt een heldere indruk. De kinderen zijn spontaan en vriendelijk. Jayanthi kan ook altijd een beroep doen op het lokale bestuur dat achter haar staat. We gaan zeker nog uitgebreid in gesprek over de ontwikkeling van het kinderhuis in Duhabi en wat daar voor nodig is.

Zaterdag 23 oktober. Bimla en ik komen aan in Kathmandu. Het valt op dat er veel minder afval op straat ligt. Toch is het oppassen met water hier: alleen mineraalwater en dan alleen van bepaalde merken. Een aantal weken geleden zijn er nog een flink aantal gevallen van cholera geweest in de Kathmandu vallei (35, waarschijnlijk een veelvoud hiervan). Een afspraak met SOS directeur Ramesh Tamrakar kan niet doorgaan vanwege een tragisch ongeval waarbij een jonge medewerker vandaag is omgekomen.

« prev top next »
top
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login