Doneren    

Kinderhuis Nepal

You are here:  Home > Wie we zijn > Beleid en uitgangspunten
top

Beleid en uitgangspunten

Transparantie en financiele verantwoording 

Onze stichting heeft een partnerorganisatie in Dharan: de Society for Helpless Children (SHC). Deze is op ons verzoek opgericht in 2003. Met de SHC heeft de stichting een project-overeenkomst gesloten in 2004. Uitgangspunt is dat er volledige transparantie moet zijn met betrekking tot de financiën, inkomsten en uitgaven. E.e.a. is vastgelegd in een transparantie protocol met de lokale projecten (zie transparantie protocol >>>). De SHC verzorgt maandelijks een financiëel overzicht, waarop ook lokale donaties worden vermeld.  Het budget voor de projecten die via de stichting worden gefinancierd, wordt beheerd door SHC. Zij zorgen er ook voor dat de projecten op tijd hun financiële jaaroverzicht aanbieden (geautoriseerd door een beëdigd accountant). Deze financiële jaaroverzichten worden tevens aan de Nepalese overheid aangeboden (het zgn CDO office, een soort provinciehuis). Dit is tevens een verplichting: Alle projecten die via de stichting worden ondersteund zijn rechtspersoon (wij zouden zeggen stichting/vereniging). Ook worden alle budgetten en uitgaven geautoriseerd door de Social Welfare Council, een orgaan van de centrale Nepalese overheid in de hoofdstad Kathmandu. De stichting beschouwt een degelijke en controleerbare verantwoording van de verworven sponsorgelden als haar plicht en hoopt hieraan d.m.v. bovenstaande werkwijze te voldoen.

Monitoring en implementatie van het budget 

De partnerorganisatie SHC is behalve financiëel verantwoordelijk voor de besteding van het budget, ook ervoor verantwoordelijk dat de kinderen zo optimaal mogelijk worden gehuisvest, verantwoorde voeding, medische verzorging en onderwijs krijgen. De SHC is daarom verantwoordelijk voor de inzet van toegewijd en gekwalificeerd personeel. (zoals homemothers, tutors, guards etc.) Dit personeel moet ook een gedragscode ondertekenen waarin richtlijnen staan mbt de zorgvuldige omgang met de kinderen (zie gedragscode). De SHC krijgt onder meer advies van dhr Ramesh Tamrakar, voorzitter van de District Child Welfare Committee, een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het welzijn van kinderen. Dhr Tamrakar is tevens directeur van SOS kinderdorp in de plaats Itahari, nabij Dharan. 

Rol van sponsors en donateurs 

De stichting wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de donateurs. Zij zijn welkom om een bezoek te brengen aan de projecten en ons bestuur te adviseren. Desgewenst kunnen ook sponsororganisaties van de stichting en haar partnerorganisatie SHC alle informatie krijgen die nodig is om verantwoording af leggen aan hun achterban. 

Vrijwilligers/stageaires 

De stichting is blij met de inzet die vrijwilligers in de loop der jaren hebben getoond. We zijn en blijven een vrijwilligersorganisatie. Dit houdt ook in dat we de vrijwilligers geen vergoeding kunnen bieden van reis en verblijfskosten. Wel kan onze partnerorganisatie behulpzaam zijn bij het regelen van (goedkoop) onderdak / reis van / naar Kathmandu. De vrijwillgers tekenen eveneens een protocol (zie vrijwilligers protocol >>>) waarin hun positie wordt vastgelegd. Belangrijk is dat vrijwilligers / stageaires onder verantwoordelijkheid van de SHC/de lokale nepalese bestuurders werken en zich houden aan de aanwijzingen. Indien een vrijwilliger/stageaire plannen heeft om voor langere tijd voor de projecten te gaan werken wordt, na een gesprek met ons bestuur, door ons contact opgenomen met partnerorganisatie SHC om te overleggen of de werkzaamheden van de vrijwilliger / stageaire ook daadwerkelijk van nut zijn voor de betreffende projecten. 

Organogram (zie bijlage >>>)

Toelichting organogram: De stichting streeft ernaar het lokale draagvlak te vergroten. Dit komt onder meer tot uitdrukking d.m.v. lokale donaties aan de projecten. Vaak gaat het hierbij om rijst, groenten, fruit, kleding, bouwmaterialen, inzet vrijwilligers e.d. Deze lokale sponsoring wordt zoals gezegd nauwkeurig geregistreerd door onze partnerorganisatie en afgestemd met het toegekende budget.

 

« prev top next »
top

Kinderhuis Nepal 
Stg Shide Children Home Dharan

T: 020 - 4282850
E: info@kinderhuisnepal.nl
IBAN: NL90 INGB 0000127313

RSIN nummer 808102473

De stichting heeft een
anbi status (reg. nr. 11478).

 
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login