Doneren    

Kinderhuis Nepal

You are here:  Home > Wie we zijn > De Nepalese overheid
top

De Nepalese overheid

#

1. De kinderhuizen
2. De Dipendraschool

De kinderhuizen

Nepal heeft alle verdragen mbt de rechten van het kind ondertekend. De wetten worden echter maar deels uitgevoerd. Dit is de situatie helaas in veel arme landen. Er zijn te weinig middelen om de wetten ook te sanctioneren. De overheidsinstantie die op lokaal niveau verantwoordelijk is voor de kinderbescherming is de District Child Welfare Council (DCWC). Deze inspecteert de kinderhuizen en controleert of zij zich aan de regels houden. Ze hebben de bevoegdheid om bij misstanden een kindertehuis zelfs te sluiten. Echter in de praktijk gebeurt dit vrijwel nooit omdat ze geen opvang beschikbaar hebben om de kinderen over te plaatsen. Het kinderhuis in Duhabi heeft enkele malen bezoek gehad van de DCWC die zich lovend heeft uitgelaten over de geboden opvang. Ieder kinderhuis is verplicht om bij opname van pupillen documenten te overleggen waaruit blijkt dat er geen ouders meer beschikbaar zijn. In de praktijk bekent dit echter veel bureaucratie met als gevolg dat kinderen die geen documenten hebben om te overleggen niet kunnen worden toegelaten en vaak op straat belanden. De lokale weeshuizen (community based) hebben het voordeel dat ze vaak via het netwerk van een kind wel kunnen bepalen of een kind bescherming nodig heeft in een kindertehuis. Het bestuur in Duhabi probeert zich aan de regels te houden, maar wil ook kinderen niet de straat op sturen als ze bv door de politie worden aangeboden. Onze stichting vindt ook dat het belang van het kind het zwaarst telt en dat we in zo'n geval moeten proberen het kind toch te helpen door uit te zoeken waar het vandaan komt en waar de ouders / familie verblijven. Uiteraard is dit niet zonder risico als ouders langs een omweg zo hun kind aanbieden bij een kindertehuis in de verwachting dat het dan beter af is dan bij de eigen familie. Er worden ook wel kinderen opgevangen waarvan de ouders een langdurige gevangenisstraf uit moeten zitten. Anders dan in Nederland mogen kinderen in dat geval maar heel weinig of helemaal niet op bezoek bij hun gedetineerde ouders. Een andere link met de overheid is dat de kinderhuizen moeten zijn aangemeld bij de Social Welfare Council in Kathmandu (onder het ministerie van Social Welfare). Hier moet ook worden gerapporteerd welk budget met welk doel is toegekend en dient jaarlijks een accountantsverklaring (auditing report) en de jaarrekening te worden aangeboden. Onze stichting werkt alleen samen met ngo's die op deze manier officieel zijn geregistreerd bij de overheid.

De Dipendraschool

De Dipendra school krijgt een kleine bijdrage van de Nepalese overheid: er is een toiletblok neergezet en de onderwijzers die door onze stichting worden betaald kregen een kleine aanvulling op hun salaris (ca. 18 euro p.m.) Deze aanvulling is inmiddels weer stopgezet vanwege onvoldoende middelen bij de lokale overheid. Ook worden schoolboeken verstrekt (veelal goedkope kopieën). Verder wordt door de overheid een peuterleidster betaald. Toekomst: de school heeft nu als basisschool 5 klassen en een zgn. nursery (peuterklas). Op termijn worden 3 klassen toegevoegd vanwege verandering van de Nepalese onderwijswet. Primair onderwijs heeft hierin 8 klassen i.p.v. 5. Het bij de school behorende stuk land moet worden omheind om te voorkomen dat anderen er iets gaan bouwen, c.q. het land kraken. Op het omheinde terrein kan dan gymnastiek worden gegeven. Er is in de droge tijd gebrek aan stromend water. Dit probleem zal op korte termijn moeten worden opgelost. Verder willen we gebruik gaan maken van zonnepanelen. Er is vaak maar enkele uren per dag stroom. In de winter kan dan in elk geval het licht branden en het onderwijs worden voortgezet. Er is gestart met lokale fondsenwerving, net als bij onze andere projecten een voorwaarde voor onze steun. Echter de omgeving van de school is dermate armoedig dat we niet op korte termijn kunnen rekenen op een substantiële bijdrage van de bewoners/ouders, los van hun inzet voor de school.

« prev top next »
top

Kinderhuis Nepal 
Stg Shide Children Home Dharan

T: 020 - 4282850
E: info@kinderhuisnepal.nl
IBAN: NL90 INGB 0000127313

RSIN nummer 808102473

De stichting heeft een
anbi status (reg. nr. 11478).

 
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login