Kinderhuis Duhabi

#
kinderen en huismoeders kinderhuis Duhabi

Mei 2022. De stichting ondersteunt een kinderhuis in Oost-Nepal. Dit kinderhuis is gesitueerd in de gemeente Duhabi ten zuiden van de stad Dharan en biedt momenteel (mei 2022) verzorging en onderwijs aan 21 kinderen. Voor de verzorging en het beheer zijn een huismoeder, een kookmoeder en een beheerder in dienst. Ondanks steun van de lokale bevolking is er nog altijd een groot structureel tekort. De stichting draagt bij aan de kosten van onder andere voeding, bewassing, medicijnen en onderwijs van de kinderen. Er is een klaslokaal ingericht waarin deze kinderen thuis onderwijs krijgen. Dit is nodig vanwege de achterstand die deze kinderen hebben opgelopen. De schoolkosten worden ook door de stichting gedragen. We proberen o.a. door het betalen van de salarissen van het personeel bij te dragen aan een opvoedingsklimaat dat aanvaardbaar is volgens onze normen.

De geschiedenis
In 2003 kreeg onze stichting van de Helpless Children Welfare Mission een verzoek tot ondersteuning van hun kinderhuis te Itahari. Dit kinderhuis met circa 45 kinderen, waaronder enkele poliopatiëntjes, verkeerde in slechte staat en was veel te klein voor het aantal aanwezige kinderen. Bovendien ontbraken de gelden voor een goede verzorging en voor onderwijs. Door de bouwvalligheid was het gebouw niet schoon te houden en vormde een groot gezondheidsrisico voor de kinderen. Dit werd bevestigd door de Nederlandse arts, Harry Meijs in 2002. Dankzij de afname van Kerstpakketten uit Nepal door de voogdij instelling Nidos (de toenmalige werkgever van onze voorzitter) en een subsidie van Plan Nederland, alsmede enige lokale steun kon in mei 2004 begonnen worden met de bouw van een nieuw kinderhuis te Duhabi. Het ontwerp en de bouw van het kinderhuis vond plaats onder begeleiding van ir Erik Segers (verbonden aan de vereniging De Civiel Ingenieur) In juni 2005 is het kinderhuis in gebruik genomen. De kinderen krijgen huiswerkbegeleiding en worden verder o.a. begeleid door een huismoeder en een guard. In 2007 is met behulp van een Nederlandse vrijwilliger, Jip Nelissen, een speeltuin aangelegd bij het kinderhuis. Ook heeft de stichting in 2015 een oeverbescherming /drainagesysteem gerealiseerd omdat het meertje naast het kinderhuis de fundering anders zal aantasten. Het heeft ons enige moeite gekost om een bekwaam bestuur samen te stellen. Uiteindelijk is het gelukt om met hulp van dhr. Ramesh Tamrakar, toenmalig directeur van SOS Kinderdorp in Itahari, een gemotiveerd en verantwoordelijk bestuur te selecteren. Ons personeel, de huismoeders, kunnen bovendien kosteloos deelnemen aan trainingsprogramma's van SOS.

Inzet vrijwilligers
Sinds 2005 zijn er regelmatig Nederlandse vrijwilligers geweest die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het huis. Omdat het kinderhuis bestuurlijk nog niet helemaal op orde was hadden deze vrijwilligers het soms niet makkelijk. We hebben geleerd dat vrijwilligers goed moeten worden voorbereid. Ook moeten zij ermee akkoord gaan dat het Nepalese bestuur in de eerste instantie verantwoordelijk is voor hun functioneren. Daarom hebben we als bestuur een zorgvuldige procedure voor vrijwilligers, zodat voor zowel de stichting als de betrokken vrijwilligers een optimaal resultaat van hun inzet kan worden bereikt.