Doneren    

Kinderhuis Nepal

You are here:  Home > Wat we doen > Dipendraschool
top

Dipendraschool

#
leerlingen Dipendraschool

De stichting is sinds 2005 betrokken bij de ontwikkeling van de Dipendraschool. De groep kinderen die aangewezen zijn op de school, zijn allen afkomstig uit het dorpje Falkland, ca. 5 km ten westen van Dharan waarvan de (meest analfabete) inwoners behoren tot de allerarmsten en de laagste kasten in Nepal.

Schoolmaaltijden. Het plan om een keuken te bouwen komt voort uit de noodzaak om de schoolkinderen dagelijks een maaltijd te verschaffen op school. Gebleken was namelijk dat het verzuim heel hoog was (70 %) omdat veel kinderen dagelijks moesten werken voor hun eten. Dankzij wederom subsidie van de NCDO en de St. Kinderen v/d Wereld heeft de stichting de bouw van de keuken annex eetzaal kunnen realiseren. Met het in gebruik nemen van de keuken in 2012 en het verschaffen van de maaltijden is de participatie nu ong. 90 %. Ook de ouders (met name moeders) van de kinderen leveren een bijdrage door als vrijwilliger te helpen met de bereiding en verstrekking van de maaltijden. De kosten van de maaltijdverschaffing zijn tot nu toe gegarandeerd door een bijdrage van Stg. Kinderen van de Wereld uit Best. Deze stichting heeft ook een substantiële bijdrage geleverd aan de bouwkosten voor de keuken.

Rol van de Nepalese overheid. De school krijgt inmiddels een kleine bijdrage van de Nepalese overheid: er is een toiletblok neergezet en de onderwijzers die door onze stichting worden betaald kregen een kleine aanvulling op hun salaris (ca. 18 euro p.m.) NB: deze is inmiddels weer stopgezet vanwege onvoldoende middelen bij de lokale overheid. Ook worden schoolboeken verstrekt. Verder wordt door de overheid een peuterleidster betaald.

Toekomst. De school heeft nu als basisschool 5 klassen en een zgn. nursery (peuterklas). Op termijn worden 3 klassen toegevoegd vanwege verandering van de Nepalese onderwijswet. Primair onderwijs heeft hierin 8 klassen i.p.v. 5. In 2019 zijn 3 nieuwe klaslokalen gebouwd bovenop een vleugel van de school en is er voor het eerst een 6e klas van start gegaan. De nieuwbouw is mogelijk gemaakt door een royale financiële bijdrage van Rotary Hulst Nederland. Het bij de school behorende stuk land moet worden omheind om te voorkomen dat anderen er iets gaan bouwen, c.q. het land kraken. Op het omheinde terrein kan dan gymnastiek worden gegeven. Er is in de droge tijd gebrek aan stromend water. Dit probleem zal op korte termijn moeten worden opgelost. Verder willen we gebruik gaan maken van zonnepanelen. Er is vaak maar enkele uren per dag stroom. In de winter kan dan in elk geval het licht branden en het onderwijs worden voortgezet. Er is gestart met lokale fondsenwerving, net als bij onze andere projecten, een voorwaarde voor onze steun. Echter de omgeving van de school is dermate armoedig dat we niet op korte termijn kunnen rekenen op een substantiële bijdrage van de bewoners/ouders, los van hun inzet voor de school.

------------------------------------------------------------------- Voorgeschiedenis De kinderen hadden slechts een klein bouwvallig klaslokaal tot hun beschikking, gebouwd met een gift (ca. 1500 euro) van de Noorse organisatie "Norwegian Red Banner" in samenwerking met de lokale organisatie UPCA (Underprivileged Children Association) Het gebouwtje was echter van zeer slechte kwaliteit en bouwvallig/ gevaarlijk. Er waren bovendien geen toiletten, geen water etc. De kinderen kregen meestal buiten les, vaak onder een boom. Via onze partner NGO SHC zijn wij gevraagd om steun voor het ontwikkelen van deze school. De stichting heeft zich bereid verklaard te helpen, omdat veel straatkinderen uit Dharan hier vandaan komen en onze stichting zich behalve op weeskinderen, ook richt op deze groep kinderen, middels onze doelstelling. Ons bestuurslid mw. Martine Colijn heeft st. De Brug uit Slootdorp bereid gevonden een jaarlijkse bijdrage van 5000 euro te doneren voor een periode van 4 jaar. Met behulp van ir. Erik Segers, onze toenmalige technisch adviseur, is in nauwe samenwerking met SHC voorzitter Shyam Katuwal een bouwplan gemaakt voor 5 lokalen. De fundering is dusdanig sterk dat in de toekomst bovenop deze lokalen een 2e verdieping kan worden neergezet. Inmiddels zijn 5 lokalen gerealiseerd, alsmede een gaarkeuken (2012 opgeleverd).

In februari 2006 kregen we het verzoek om hulp bij het bouwen van enkele klaslokalen en sanitaire voorzieningen van het schoolcomite Dipendra in het dorpje Falkland bij Dharan. Het schooltje heeft ca. 60 leerlingen en slechts de beschikking over een klein gebouwtje van 10 x 4,5 m. geen toiletten en geen waterleiding. Als stichting helpen we bij de bouw. Verder willen we samen met partner SHC de school helpen ontwikkelen. De leerlingen zijn afkomstig uit zeer arme gezinnen. De meeste straat-/zwerfkinderen uit Dharan komen uit dit gebied. De stichting heeft tot doel om hulp te bieden aan zowel wees als straatkinderen.

« prev top next »
top

Kinderhuis Nepal 
Stg Shide Children Home Dharan

T: 020 - 4282850
E: info@kinderhuisnepal.nl
IBAN: NL90 INGB 0000127313

RSIN nummer 808102473

De stichting heeft een
anbi status (reg. nr. 11478).

 
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login