Welkom

facebook

Facebook

U kunt ons ook vinden op Facebook! Zie de link rechts.

Kinderhuis Duhabi maandverslag december 2022

#

de kinderen van het kinderhuis aan de maaltijd

januari 2023. We hebben het maandverslag van december 2022 van het kinderhuis in Duhabi ontvangen van beheerder Ashu Mandal. Het verslag bevat een overzicht van het wel en wee van de kinderen in de maand december. Ook is er een overzicht van de lokale donaties van deze maand. Verder lezen Kinderhuis Duhabi maandverslag december 2022 (engelstalig).

Kinderhuis Duhabi maandverslag november 2022

#

Kinderhuis Duhabi tuinonderhoud

januari 2023. We hebben het maandverslag van november van het kinderhuis in Duhabi ontvangen van beheerder Ashu Mandal. Het verslag bevat een overzicht van het wel en wee van de kinderen in de maand november. Ook is er een overzicht van de lokale donaties van deze maand. Verder lezen Kinderhuis Duhabi maandverslag november 2022 (engelstalig).

Nieuwsbrief 30

#

kinderhuis Duhabi

December 2022. Een goede kerst gewenst! Nieuwsbrief 30 is verschenen. Hij is door ons samengesteld in samenwerking met Ashu Kumar Mandal, de beheerder van het kinderhuis in Duhabi. De nieuwsbrief bevat een overzicht van het kinderhuis in Duhabi in de afgelopen maanden. De nieuwsbrief is grotendeels engelstalig. Verder lezen in nieuwsbrief 30.

Nieuwe kinderen

#

kinderhuis Duhabi

December 2022. Er zijn twee nieuwe kinderen geplaatst in het kinderhuis in Duhabi. Het gaat om een broer en een zus van respectievelijk 4 en 7 jaar en afkomstig uit de regio. Ze zijn geplaatst na onderzoek door het bestuur in samenwerking met een sociale activist. De ouders zijn overleden, oom en tante hebben onvoldoende middelen om de kinderen op te nemen. Als stichting willen we graag dat weeskinderen door familie worden opgevoed. Alleen als dit onmogelijk is gaan we akkoord met sponsoring. Dit neemt niet weg dat we zoveel mogelijk de familie willen betrekken bij de ontwikkeling van de kinderen. Ook terugplaatsing in het familienetwerk is mogelijk als de omstandigheden verbeteren. Verder lezen nieuwe kinderen (engelstalig).

Kinderhuis Duhabi maandverslag oktober 2022

#

Kinderhuis Duhabi tuinonderhoud

november 2022. We hebben het maandverslag van oktober van het kinderhuis in Duhabi ontvangen van beheerder Ashu Mandal. Het verslag bevat een overzicht van het wel en wee van de kinderen in de maand oktober. Ook is er een overzicht van de lokale donaties van deze maand. Verder lezen Kinderhuis Duhabi maandverslag oktober 2022 (engelstalig).

Jaarverslag 2021

Mei 2022. Het jaarverslag 2021 van onze stichting is verschenen. Het beleidsplan voor 2022 is eerder verschenen in nieuwsbrief 28. Verder lezen jaarverslag 2021 en nieuwsbrief 28.

Financieel jaarverslag 2020

#

financieel jaarverslag 2020

januari 2022. Het financiële jaarverslag 2020 van onze stichting is verschenen. Het beleidsplan voor 2020 is eerder verschenen in nieuwsbrief 27. Verder lezen financieel jaarverslag 2020 en nieuwsbrief 27.

Het laatste nieuws bekijken >>>

Donateur worden?

Wilt u (wil je) ons steunen dan kan dat. Bezoek donateur worden voor meer informatie.

Onze missie

De stichting Shide Children Home Dharan heeft als doel het verschaffen van onderdak, verzorging en onderwijs aan wees- en zwerfkinderen in Nepal, met name in en rond de stad Dharan in het zuid-oosten van Nepal. Verder lezen >>>

Onze projecten

De kinderen van het kinderhuis in DuhabiHet kinderhuis Duhabi. Dit kinderhuis is gelegen aan een meertje in het dorp Duhabi op ca. 35 km van de stad Dharan in zuid-oost Nepal. We hebben daar een nieuw huis laten bouwen omdat het gebouw in het nabijgelegen Itahari te klein was. In het kinderhuis te Duhabi worden 21 kinderen opgevangen (gegevens mei 2022).
Verder lezen >>>
 
De kinderen van het Saraswati kinderhuisHet Saraswati kinderhuis. Update 2020. Het Saraswati kinderhuis in Dharan staat inmiddels financieel, organisatorisch en met de steun van de lokale gemeenschap grotendeels op eigen benen. Onze stichting werkt nog samen met het kinderhuis in het begeleiden van ex-pupillen in het zoeken naar werk, het vinden van woonruimte en het opbouwen van een leven buiten het kinderhuis.
 
Leerlingen van de DipendraschoolDe Dipendraschool. Update 2021. Onze stichting is per 01-01-2021 gestopt met de financiële en organisatorische ondersteuning van de Dipendraschool. De school is officieel door de lokale overheid overgenomen. We blijven contact houden met de school en bieden op verzoek ad hoc ondersteuning.

 

 

De stichting Shide Children Home Dharan

Nepal is een van de armste landen ter wereld met een nominaal BNP van circa € 700 per persoon per jaar (ter vergelijking: in Nederland bedraagt dat ca. € 38.000, cijfers van 2016).
Ruim 10 jaar (1996 - 2006) heeft er een burgeroorlog gewoed. In november 2006 werd een vredesverdrag getekend. Daarbij kwam een parlementaire democratie tot stand en de monarchie en het hindoeisme als staatsgodsdienst werden afgeschaft.
In april en in mei 2015 hebben zich een aantal zware aardbevingen voorgedaan met circa 7500 dodelijk slachtoffers en veel materiële schade.
De zwakke positie van wees- en straatkinderen is door de burgeroorlog en door de aardbevingen nog meer verslechterd. Deze kinderen kunnen zonder opvang niet naar school en moeten op zeer jonge leeftijd al werken of bedelen om in leven te blijven.

Met onze stichting Shide Children Home Dharan willen we deze kinderen kansen bieden op een betere toekomst. Wij trachten dit doel te verwezenlijken door de inzet van onze vrijwilligers en door fondsen te werven voor 2 kinderhuizen en een een schooltje in en rondom de stad Dharan in het zuid-oosten van Nepal. We werken hierbij intensief samen met een lokale ngo, de Society for Helpless Children (SHC).

Door middel van deze site proberen wij onze donateurs en andere belangstellenden zo goed mogelijk te informeren.

Om de weeskinderen in Nepal te kunnen ondersteunen hebben wij uw hulp hard nodig. Doe daarom nu een online gift of lees hoe u ons op een andere wijze kunt helpen

dit is een test