Doneren    

Kinderhuis Nepal

You are here:  Welkom
top

Welkom

facebook

Facebook

U kunt ons ook vinden op Facebook! Zie de link rechts.

Kinderhuis Duhabi maandverslag april 2024

#

Kinderhuis Duhabi

mei 2024. We hebben het maandverslag van april van het kinderhuis in Duhabi ontvangen van beheerder Ashu Mandal. Het verslag bevat een overzicht van het wel en wee van de kinderen in de maand april. Verder lezen Kinderhuis Duhabi maandverslag april 2024 (engelstalig).

Kinderhuis Duhabi nieuwsbrief 33 Pasen 2024

#

Kinderhuis Duhabi

maart 2024. We hebben nieuwsbrief 33 ter gelegenheid van Pasen van het kinderhuis in Duhabi ontvangen van beheerder Ashu Mandal. U krijgt een overzicht van het aantal kinderen, de leeftijd en de school die zij bezoeken en een beeld van het dagelijks leven in het kinderhuis. Er is aandacht voor spel naast de dagelijkse huiswerkbegeleiding. De speeltuin die in 2006 werd aangelegd, is aan een opknapbeurt toe. Verder is er aandacht voor gezonde voeding. Voor de oudere meisjes wordt een nieuwe kamer gebouwd op het dakterras. De tiener jongens verblijven op de begane grond direct onder toezicht van de manager. Verder lezen Kinderhuis Duhabi nieuwsbrief Pasen 2024 (engelstalig).

Nepaldag 2023 uitreiking onderscheiding

#

Nepaldag 2023 uitreiking onderscheiding

september 2023. Zondag 10 september werd een Nepal Dag gehouden in 't Zonnehuis in Amsterdam. Aan onze voorzitter Henk Hooghuis werd op die dag een onderscheiding uitgereikt door de ambassadeur van Nepal voor zijn verdienstelijke werk voor de weeskinderen in Oost-Nepal.

Financieel jaarverslag 2022

Juni 2023. Het financiële jaarverslag 2022 van onze stichting is verschenen. Een toelichting op het verslag kunt u vinden in nieuwsbrief 30. financieel jaarverslag 2022 en nieuwsbrief 30.

Betere Zorg

#

foto © Better Care Network Netherlands

juni 2023. Onze stichting neemt deel aan een werkgroep geinitieerd door het Better Care Network Netherlands (Kerk in Actie, Save the Chidren, SOS kinderdorpen). De bedoeling is dat de kinderen indien mogelijk bij familie verblijven, al dan niet met ondersteuning. Het is waarschijnlijk dat veel weeshuizen in de huidige vorm gaan verdwijnen. In plaats daarvan verblijven kinderen bij familie, danwel in pleeggezinnen. De richtlijnen zijn internationaal afgesproken, oa met Unicef. Het is waarschjnlijk dat ook de wetgeving in Nepal wordt aangepast. Opvang in tehuizen is dan alleen nog toegestaan in zgn family homes voor max 10 kinderen. Voor Duhabi Child Home betekent dit oa dat van alle kinderen in kaart wordt gebracht wat hun actuele familienetwerk is en wat de mogelijkheden zijn voor plaatsing. Wij zullen als stichting zo goed mogelijk proberen te voldoen aan de nieuwe opzet. Uiteraard moet opvang binnen familieverband indien mogelijk, wel veilig zijn. Hieronder een samenvatting van een projectplan, grotendeels gebaseerd op de huidige praktijk maar wel rekening houdend met de transitie naar familieopvang. Het is bv mogelijk dat Duhabi Child Home wordt opgesplitst in 2 units voor 10 kinderen. Ook is het urgent dat de jonge adolescenten vanaf 18 jaar niet meer in het kinderhuis verblijven. Indien er sponsors gevonden worden, kunnen ze in een hostel verblijven en hun studie / school afmaken. We proberen de jongeren die het betreft kansen te bieden op betaald werk. Dit is in Nepal geen eenvoudige zaak, vooral als je geen familie hebt. Verder lezen projectplan (engelstalig).

Het laatste nieuws bekijken >>>

Donateur worden?

Wilt u (wil je) ons steunen dan kan dat. Bezoek donateur worden voor meer informatie.

Onze missie

De stichting Shide Children Home Dharan heeft als doel het verschaffen van onderdak, verzorging en onderwijs aan wees- en zwerfkinderen in Nepal, met name in en rond de stad Dharan in het zuid-oosten van Nepal. Verder lezen >>>

Onze projecten

De kinderen van het kinderhuis in DuhabiHet kinderhuis Duhabi. Dit kinderhuis is gelegen aan een meertje in het dorp Duhabi op ca. 35 km van de stad Dharan in zuid-oost Nepal. We hebben daar een nieuw huis laten bouwen omdat het gebouw in het nabijgelegen Itahari te klein was. In het kinderhuis te Duhabi worden 29 kinderen opgevangen (gegevens maart 2023).
Verder lezen >>>
 
De kinderen van het Saraswati kinderhuisHet Saraswati kinderhuis. Update 2020. Het Saraswati kinderhuis in Dharan staat inmiddels financieel, organisatorisch en met de steun van de lokale gemeenschap grotendeels op eigen benen. Onze stichting werkt nog samen met het kinderhuis in het begeleiden van ex-pupillen in het zoeken naar werk, het vinden van woonruimte en het opbouwen van een leven buiten het kinderhuis.
 
Leerlingen van de DipendraschoolDe Dipendraschool. Update 2021. Onze stichting is per 01-01-2021 gestopt met de financiële en organisatorische ondersteuning van de Dipendraschool. De school is officieel door de lokale overheid overgenomen. We blijven contact houden met de school en bieden op verzoek ad hoc ondersteuning.

 

 

De stichting Shide Children Home Dharan

Nepal is een van de armste landen ter wereld met een nominaal BNP van circa € 700 per persoon per jaar (ter vergelijking: in Nederland bedraagt dat ca. € 38.000, cijfers van 2016).
Ruim 10 jaar (1996 - 2006) heeft er een burgeroorlog gewoed. In november 2006 werd een vredesverdrag getekend. Daarbij kwam een parlementaire democratie tot stand en de monarchie en het hindoeisme als staatsgodsdienst werden afgeschaft.
In april en in mei 2015 hebben zich een aantal zware aardbevingen voorgedaan met circa 7500 dodelijk slachtoffers en veel materiële schade.
De zwakke positie van wees- en straatkinderen is door de burgeroorlog en door de aardbevingen nog meer verslechterd. Deze kinderen kunnen zonder opvang niet naar school en moeten op zeer jonge leeftijd al werken of bedelen om in leven te blijven.

Met onze stichting Shide Children Home Dharan willen we deze kinderen kansen bieden op een betere toekomst. Wij trachten dit doel te verwezenlijken door de inzet van onze vrijwilligers en door fondsen te werven voor 2 kinderhuizen en een een schooltje in en rondom de stad Dharan in het zuid-oosten van Nepal. We werken hierbij intensief samen met een lokale ngo, de Society for Helpless Children (SHC).

Door middel van deze site proberen wij onze donateurs en andere belangstellenden zo goed mogelijk te informeren.

Om de weeskinderen in Nepal te kunnen ondersteunen hebben wij uw hulp hard nodig. Doe daarom nu een online gift of lees hoe u ons op een andere wijze kunt helpen

top next »
top

Kinderhuis Nepal

Stg Shide Children Home Dharan
T: 020 - 4282850
E: info@kinderhuisnepal.nl
IBAN: NL90 INGB 0000127313

RSIN nummer 808102473

De stichting heeft een
anbi status (reg. nr. 11478).

 
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login