Doneren    

Kinderhuis Nepal

You are here:  Welkom
top

Welkom

facebook

twitter

Twitter en Facebook

U kunt ons ook vinden op Twitter en Facebook! Zie de beide links rechts.

Het laatste nieuws

Hulp gevraagd

#

Een paar kinderen van de Dipendraschool met hun vader.

We hebben een verzoek ontvangen van het schoolhoofd om iets te doen voor de gezinnen van kinderen van de Dipendraschool die vanwege de lockdown geen inkomen hebben, terwijl de kinderen geen schoolmaaltijden meer krijgen. De school is de komende maand dicht en misschien wel langer als gevolg van de corona-crisis. Het betreft voornamelijk gezinnen van dagloners. Om tijdelijk te kunnen voorzien in hun directe levensbehoeften doen wij een beroep op onze donateurs. SHC voorzitter Meherman Hughes zal zorgdragen voor een zorgvuldige verdeling en verantwoording. Doneren kan hier. Henk Hooghuis.

Werkbezoek Nepal maart 2020

#

De kinderen van het kinderhuis in Duhabi met in het midden vlnr Henk Hooghuis, dhr Keshav Battarai en vrijwilligster Ellen.

Maart 2020. Onze voorzitter Henk Hooghuis is op werkbezoek in Nepal. Hij bericht over de invloed van de corona-pandemie in Nepal. Hij heeft een nacht gelogeerd in het kinderhuis in Duhabi om het leven aldaar zelf te ervaren. Zie verder werkbezoek Nepal maart 2020.

Nieuwsbrief 26

#

Dipendraschool moestuin 2019

December 2019. Nieuwsbrief 26 is verschenen. Hij is samengesteld door onze Nepalese partner SHC en is grotendeels engelstalig. De nieuwsbrief bevat onder meer een overzicht van het kinderhuis in Duhabi en van de ontwikkeling van de Dipendraschool in 2019. Ook de veranderingen binnen SHC komen aan de orde. De nieuwe medewerker Naresh Kulunge stelt zich kort voor en er is een bericht van de verhuizing van het SHC kantoor naar de Dipendraschool. Verder lezen in nieuwsbrief 26.

Wilt u (wil je) ons steunen dan kan dat. Bezoek donateur worden voor meer informatie.

Voor meer nieuwsberichten zie: nieuws >>>

Onze missie

De stichting Shide Children Home Dharan heeft als doel het verschaffen van onderdak, verzorging en onderwijs aan wees- en zwerfkinderen in Nepal, met name in en rond de stad Dharan in het zuid-oosten van Nepal. Verder lezen >>>

Onze projecten

De kinderen van het kinderhuis in DuhabiHet kinderhuis Duhabi. Dit kinderhuis is gelegen aan een meertje in het dorp Duhabi op ca. 35 km van de stad Dharan in zuid-oost Nepal. We hebben daar een nieuw huis laten bouwen omdat het gebouw in het nabijgelegen Itahari te klein was. In het kinderhuis te Duhabi worden circa 18 kinderen opgevangen.
Verder lezen >>>
 
De kinderen van het Saraswati kinderhuisHet Saraswati kinderhuis. Het Saraswati kinderhuis is tegen een heuvel aan gebouwd op land dat door de gemeente Dharan ter beschikking is gesteld. Er verblijven 26 kinderen, van peuters tot oudere teeners. Deze worden begeleid door een huismoeder die ook kookt
voor de kinderen.
Verder lezen >>>
 
Leerlingen van de DipendraschoolDe Dipendra school. Onze stichting is verder betrokken bij de ontwikkeling van de Dipendraschool. De circa 200 leerlingen zijn afkomstig uit het dorpje Falkland, ongeveer 5 km ten westen van de stad Dharan. De inwoners ervan behoren overwegend tot de allerarmsten in Nepal.
Verder lezen >>>

 

 

De stichting Shide Children Home Dharan

Nepal is een van de armste landen ter wereld met een nominaal BNP van circa € 700 per persoon per jaar (ter vergelijking: in Nederland bedraagt dat ca. € 38.000, cijfers van 2016).
Ruim 10 jaar (1996 - 2006) heeft er een burgeroorlog gewoed. In november 2006 werd een vredesverdrag getekend. Daarbij kwam een parlementaire democratie tot stand en de monarchie en het hindoeisme als staatsgodsdienst werden afgeschaft.
In april en in mei 2015 hebben zich een aantal zware aardbevingen voorgedaan met circa 7500 dodelijk slachtoffers en veel materiële schade.
De zwakke positie van wees- en straatkinderen is door de burgeroorlog en door de aardbevingen nog meer verslechterd. Deze kinderen kunnen zonder opvang niet naar school en moeten op zeer jonge leeftijd al werken of bedelen om in leven te blijven.

Met onze stichting Shide Children Home Dharan willen we deze kinderen kansen bieden op een betere toekomst. Wij trachten dit doel te verwezenlijken door de inzet van onze vrijwilligers en door fondsen te werven voor 2 kinderhuizen en een een schooltje in en rondom de stad Dharan in het zuid-oosten van Nepal. We werken hierbij intensief samen met een lokale ngo, de Society for Helpless Children (SHC).

Door middel van deze site proberen wij onze donateurs en andere belangstellenden zo goed mogelijk te informeren.

Om de weeskinderen in Nepal te kunnen ondersteunen hebben wij uw hulp hard nodig. Doe daarom nu een online gift of lees hoe u ons op een andere wijze kunt helpen

 

 

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

 

top next »

Kinderhuis Nepal 
Stg Shide Children Home Dharan

T: 020 - 4282850
E: info@kinderhuisnepal.nl
IBAN: NL90 INGB 0000127313

RSIN nummer 808102473

De stichting heeft een
anbi status (reg. nr. 11478).

 
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login