Doneren    

Kinderhuis Nepal

You are here:  Home > Nieuws
top

Nieuws

facebook

twitter

Kinderhuis Duhabi mei 2021

#

Kinderhuis Duhabi

Mei 2021. Er is sprake van een tweede corona besmettingsgolf in Nepal. De scholen in Duhabi zijn weer gesloten. De kinderen in het kinderhuis krijgen voorlopig thuisonderwijs. Het online onderwijs wordt opnieuw opgestart in het land. Verder lezen kinderhuis Duhabi mei 2021.

Corona in het district Sunsari

Corona in Sunsari

Corona in Sunsari data 23-01-2020 tot 05-05-2021, bron: Nepal COVID-19 Dashboard

Update 9 mei 2021. Door de grote stijging van het aantal coronabesmettingen in Nepal (met name in de Kathmandu Vallei) heeft de overheid van Nepal alle internationale vluchten naar Nepal vanaf 6 mei 2021, 00.00 uur, tot 14 mei 2021 opgeschort. Er is geen binnenlands luchtverkeer vanaf 3 mei 2021 tot 14 mei 2021. Nepal heeft een lockdown tot 14 mei 2021. Deze lockdown kan per district verschillen. Bron: nederlandwereldwijd.

Update 5 mei 2021. We kregen bericht uit Nepal dat de situatie in het district Sunsari, waarin Dharan en Duhabi liggen, in korte tijd is verslechterd. De ernstige corona-crisis in buurland India heeft zijn weerslag in heel Nepal. De ziekenhuizen in Sunsari kunnen de toestroom van covid-19 patienten niet langer aan. De Nepalese overheid heeft een dringend beroep gedaan op de burgers om zich strikt aan de corona maatregelen te houden zoals die door de WHO zijn geadviseerd. Ook wordt elke vorm van reizen ten zeerste afgeraden. De scholen in het district zijn weer gesloten. Terugkerende gastarbeiders uit India vormen een extra risico voor import en verdere verspreiding van het virus.

April 2021. In Nepal is de covid-19 epidemie tot dusverre mild verlopen in vergelijking met veel andere landen. Economisch is het land ook getroffen door de pandemie. In de Kathmandu vallei zijn relatief de meeste besmettingen geweest. De landelijke gebieden zijn minder getroffen. Ook nu is in de Kathmandu vallei een strenge lockdown van kracht in verband met de alarmerende situatie in buurland India. De centrale Nepalese overheid schroomt niet om daar preventief strenge maatregelen te nemen. Wellicht dat het succesvolle coronabeleid in het buurland China daarbij als voorbeeld dient. Dharan en Duhabi liggen beide in het district Sunsari in Provincie 1, een landelijk en dunbevolkt gebied in zuid-oost Nepal. De lokale overheden daar zijn relatief autonoom op het gebied van het bestrijden van corona.

Aardbeving Sikkim

Aardbeving Sikkim

Aardbeving Sikkim

April 2021. Begin april werd Sikkim getroffen door een middelzware aardbeving met de kracht van 5.4. Het epicentrum lag ten oosten van de hoofdstad Gangtok op 10 kilometer diepte. Er zijn geen slachtoffers gevallen en er was nauwelijks materiele schade. Ook in Oost-Nepal werden trillingen gevoeld. Zoals bekend werd Nepal in 2015 getroffen door een erg zware aardbeving met bijna 9000 dodelijke slachtoffers. We hebben contact gehad met het kinderhuis in Duhabi om te horen in hoeverre de kinderen en het personeel weten wat ze moeten doen in het geval van een aardbeving. Het leek ons het beste om het Rode Kruis om voorlichting en een training te vragen.

Nieuwe inventaris voor de Dipendraschool

#

Nieuwe inventaris voor nieuwbouw van de Dipendraschool

April 2021. We berichtten eerder over de donatie van € 750,- door Rotary Hulst ten behoeve van de inventaris voor de nieuwbouw van de Dipendraschool. Het meubilair is onlangs geleverd. Het bestuur van de Dipendraschool wil hierbij Rotary Hulst hartelijk danken voor de gift! Verder lezen nieuwe inventaris Dipendraschool maart 2021.

Kinderhuis Duhabi februari 2021

#

Kinderen in de speelplaats bij het kinderhuis

Maart 2021. We hebben onlangs het maandverslag van het kinderhuis in Duhabi over de maand februari ontvangen van de beheerder Aashu Mandal. Het verslag gaat vooral over het wel en wee van de kinderen in het kinderhuis in deze maand. Er zijn recent drie nieuwe kinderen toegelaten tot het kinderhuis, Chalu, Karun en Karuna. We berichten daar eerder over. Er is tuberculose geconstateerd bij Sita, een van de oudere pupillen. Ze krijgt medicatie en er zijn geen verdere besmettingen geconstateerd in het kinderhuis. Het verslag bevat tevens een overzicht van de lokale donaties, vooral in natura, met een totale waarde van NPR 11300 (€ 83). Verder lezen maandverslag kinderhuis Duhabi februari 2021.

Penningmeester gevraagd

De stichting zoekt met spoed een nieuwe penningmeester m/v.
Taken zijn o.a.
- controleren van het maandelijkse financiële overzicht uit Nepal.
- opstellen van de jaarrekening
- mede opstellen van de begroting
Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 4 uur per maand.
Informatie over de functie: H. Hooghuis voorzitter, 0630 206946, info@kinderhuisnepal.nl

Toyaz Gautam

#

Toyaz Gautam (links op de voorste rij) met zijn voetbalteam

Maart 2021 update. Toyaz Gautam, een van de oudere pupillen van het kinderhuis in Duhabi, is lid van een voetbalteam. Dat elftal speelt in de lokale competitie georganiseerd door de gemeente Duhabi. Toyaz is ook erg goed in atletiek. Verder lezen in Toyaz Gautam.

Bijscholing personeel kinderhuis Duhabi

Ramesh Tamrakar (staand in te midden)

Maart 2021. Het kinderhuis in Duhabi wordt begeleid door mensen die een warm hart hebben voor de (wees-)kinderen. Dat is voor ons ook het belangrijkste criterium waaraan de begeleid(st)ers die via onze stichting een salaris ontvangen moeten voldoen. Toch is dit niet voldoende. Om de kinderen voor te bereiden op hun toekomst en voldoende kansen te bieden moet er voor elk kind een persoonlijk plan worden opgesteld. Hierin dient o.a. te staan wat voor mogelijkheden het kind heeft, maar ook waarin het kwetsbaar is en wellicht extra begeleiding en hulp nodig heeft. Omdat hiervoor naast inzicht in de ontwikkeling van de kinderen ook praktische vaardigheden nodig zijn, willen we gebruik gaan maken van deskundigheid van SOS kinderdorpen. Onze supervisor in Nepal - dhr Ramesh Tamrakar - zal hierin bemiddelen. Hij is oud-directeur van SOS kinderdorp Itahari (niet ver van het kinderhuis). Het is de bedoeling dat begeleiders van SOS in het kinderhuis kennis en vaardigheden gaan overdragen. Deze training zal, behoudens de reiskosten, kosteloos worden verzorgd.

Karun en Karuna

#

Karun en Karuna (op de voorgrond) in het kinderhuis in Duhabi staan op het punt om naar school te gaan

Maart 2021. Het gaat goed met Karun en Karuna. Ze zijn al aardig gewend in het kinderhuis. Ze gaan weer naar school. De lagere scholen en kleuterscholen in Nepal zijn grotendeels weer geopend. Er gelden veiligheidsmaatregelen op de scholen die de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk moeten beperken. De twee kinderen verblijven sinds eind 2020 in het kinderhuis in Duhabi.

Ram en Laxman

#

Ram en Laxman bij het kinderhuis in Duhabi. Ze staan klaar om naar school te gaan

Maart 2021. Het gaat goed met de tweeling Ram en Laxman. Ze gaan ook weer naar school. De scholen van het basisonderwijs zijn met name in de landelijke gebieden van Nepal al geruime tijd - sinds eind vorig jaar - weer geopend.
De twee jongens verblijven sinds april 2018 in het kinderhuis in Duhabi.

Toyaz Gautam

#

Toyaz Gautam (links op de voorste rij) met zijn voetbalteam

Maart 2021. Toyaz Gautam, een van de oudere pupillen van het kinderhuis in Duhabi, is lid van een voetbalteam. Dat elftal speelt in de lokale competitie georganiseerd door de gemeente Duhabi.

Rashmi Baraily

#

Rashmi opent een eigen bankrekening

Februari 2021. We berichtten eerder over Rashmi Baraily. Zij is afkomstig uit een erg arm eenoudergezin woonachtig in de omgeving van Dharan. Ze zit sinds kort op een middelbare school. Ze wordt individueel gesteund door een van onze sponsors. Onlangs heeft ze een eigen bankrekening geopend.

Toiletblok peuterdagverblijf Dipendraschool

#

Bouw van toiletblok voor het peuterdagverblijf bij de Dipendraschool vordert gestaag

Februari 2021. Het toiletblok voor de peuters van het dagverblijf bij de Dipendraschool zal binnenkort worden opgeleverd. Het toilet kon worden gebouwd met onder meer een bijdrage van stichting Kinderen van de Wereld.

Lokale donatie kinderhuis Duhabi

#

Lokale donatie kinderhuis Duhabi.

Februari 2021. Lokale donatie van o.m. rijst en linzen voor het kinderhuis in Duhabi.

Nieuw kind in kinderhuis Duhabi

#

Chalu (met mondkapje) temidden van Karun en Karuna.

Januari 2021. Chalu, een meisje van 9 jaar, is onlangs in het kinderhuis in Duhabi opgenomen. Chalu is afkomstig uit de Tharu gemeenschap in Duhabi. Ze woonde tot dusverre bij haar vader die onvoldoende voor haar kon zorgen. Op advies van de lokale wijk commissaris en op aandringen van buren is ze toegelaten tot het kinderhuis.

Opvang nieuwe kinderen in kinderhuis

#

Opvang nieuwe kinderen in het kinderhuis

Januari 2021. Rond de jaarwisseling zijn 2 kinderen opgenomen in het kinderhuis in Duhabi. Via een noodprocedure zijn ze met toestemming van de plaatselijke autoriteiten in het kinderhuis geplaatst. Karun (7) en zijn zusje Karuna (5) zijn aangemeld door het schoolhoofd van de Dipendraschool waar men zich veel zorgen maakte over deze ernstig verwaarloosde kinderen. De ouders zijn dakloos en zijn zwaar alcoholist. De kinderen zijn nu in het kinderhuis op een veilige plek. Het kinderhuis zal contact onderhouden met de ouders. Het gaat nu goed met de kinderen die ook door de andere kinderen liefdevol worden opgevangen.

Rotari Hulst steunt opnieuw Dipendraschool

#

de Dipendraschool in 2019 (vóór corona)

Januari 2021. Rotary Hulst heeft in 2019 de bouw van extra klaslokalen van de Dipendraschool financieel mogelijk gemaakt. We hadden ook een toezegging van Rotary Dharan dat men op zijn beurt een bedrag zou schenken voor de inventaris van deze nieuwe lokalen. Die donatie is echter niet doorgegaan. Rotary Hulst heeft daarom alsnog een gift overgemaakt van € 750,- voor de aanschaf van schoolbanken etc. voor de nieuwe lokalen. We zijn Rotary Hulst zeer erkentelijk voor dit gebaar!

Een gelukkig, gezond en veilig 2021 gewenst

#

Januari 2021.

Bestuur van de stichting en vrijwilligers wensen
alle donateurs en bezoekers van onze website
een gelukkig, gezond en veilig 2021.

Nieuwsbrief 27

#

Kinderhuis Duhabi voedselhulp en corona-testen door Lions Club

December 2020. Nieuwsbrief 27 is verschenen. Hij is door ons samengesteld in samenwerking met onze Nepalese partner SHC en de beheerder van het kinderhuis in Duhabi, Ash Kumar Mandal, en is deels engelstalig. De nieuwsbrief bevat onder meer een overzicht van het kinderhuis in Duhabi en van de ontwikkeling van de Dipendraschool in 2020. Ook komen de gevolgen van de corona-epidemie in Nepal aan de orde. Verder lezen in nieuwsbrief 27.

Jaarrekening SHC 2019 goedgekeurd

#

December 2020. De jaarrekening van 2019 van onze lokale partner SHC is door de accountant goedgekeurd. We zijn nog bezig met de jaarrekening van 2019 van onze eigen stichting. Verder lezen: accountantverklaring jaarrekening SHC 2019 (Nepalese rupees, engelstalig) en jaarrekening SHC 2019 (Euros, engelstalig). Toelichting jaarrekening SHC 2019

Oudere pupillen kinderhuis Duhabi

#

Leden van de Lions Club Biritnagar met de kinderen en huismoeders van het kinderhuis Duhabi.

December 2020. Beheerder Ash Mandal van het kinderhuis in Duhabi stuurde ons een bericht met een overzicht van de oudere pupillen van het kinderhuis in Duhabi. Hij vroeg ze wat ze later willen worden en ook beschrijft hij hoe het nu met ze gaat. Verder lezen: oudere pupillen kinderhuis Duhabi (engelstalig).

Dalits

#

Voedseluitdeling Dipendraschool

November/december 2020. Een groot deel van de kinderen van de Dipendraschool zijn afkomstig uit Dalit gezinnen. Dalits, voorheen bekend als onaanraakbaren, staan onderaan de oude kastenhiërarchie die verband houdt met het hindoegeloof en vormen meer dan 13% van de Nepalese bevolking.
Nepal heeft in 2011 een wet aangenomen tegen discriminatie en onaanraakbaarheid op basis van kaste, maar Dalits worden geconfronteerd met routinematige segregatie en misbruik. Oude vooroordelen jegens groepen uit de lagere kasten maken het voor hen moeilijker om toegang te krijgen tot onderwijs, banen en huizen.
Ze worden vaak geweerd van openbare plaatsen, waaronder tempels en waterputten die worden gebruikt door hindoes van hogere kaste, en worden beperkt tot werk dat als vies of gevaarlijk wordt beschouwd, zoals het handmatig opruimen en weggooien van kadavers.
Volgens Nepal Monitor, een mensenrechtenorganisatie in Kathmandu, zijn er in de eerste helft van 2020 33 gevallen van discriminatie of geweld tegen Dalits geweest. Vorig jaar registreerde deze organisatie 84 van dergelijke incidenten. Verder lezen: artikel reuters (engelstalig).

Voedselhulp ouders Dipendraschool

#

voedseluitdeling door SHC en de Dipendraschool

Update oktober/november 2020. Door de wereldwijde corona-crisis geldt sinds maart een lockdown in Nepal. Ook de scholen zijn gesloten. Dankzij de sponsoring van stichting Kinderen van de Wereld zijn er voedselpakketten uitgedeeld aan in totaal 126 gezinnen waarvan een of meerdere kinderen leerling zijn van de Dipendraschool. De Dipendraschool zorgde samen met verschillende lokale organisaties voor de distributie. Elke gezin kreeg 25 kg. zilvervliesrijst, 3 kg. witte rijst, 5 liter olie, 3 kg. linzen, 3 kg. bonen en 1 kg. zout.

Tihar lichtfeest

#

Tihar, het lichtfeest. Foto door Anand

November 2020. Van 12 tot 16 november vieren de Nepalezen het lichtfeest Tihar. Dit feest is gewijd aan de hindoe godheden Laxmi, de godin van de welvaart, en Yama, de god van de dood. Tijdens dit feest worden de huizen in heel Nepal uitbundig verlicht met kaarsen, olielampen en electrische verlichting. Verder lezen: het Tihar lichtfeest (engelstalig).

Kinderhuis Duhabi maandverslag oktober

#

Leden van de Lions Club met de kinderen van het kinderhuis in Duhabi

November 2020. We hebben het maandverslag van oktober van het kinderhuis in Duhabi ontvangen van de beheerder Ash Mandal. Het verslag bevat onder meer een overzicht van de lokale donaties. In oktober trakteerde de Lions Club de kinderen op een uitstapje naar Biritnagar. Ze kregen daar ter gelegenheid van het Dashain feest nieuwe kleren en schoenen. Het gaat verder over het dagelijkse wel en wee van de kinderen in het kinderhuis in oktober in deze moeilijke coronatijd. Zie kinderhuis Duhabi maandverslag oktober.

Dashain festival Nepal

#

Dashain (foto © Nepal Tourism Board)

Oktober 2020. Maandag 26 oktober was de laatste dag van Dashain. Dashain is een oogstfeest en het belangrijkste festival in Nepal. De nieuwe kleren die de kinderen van het kinderhuis in Duhabi onlangs hebben gekregen van de Lions Club van Biritnagar waren ook bedoeld om te dragen op Dashain. Verder lezen: het Dashain festival (engelstalig).

Lions Club organiseert trip voor de kinderen van het kinderhuis Duhabi

#

Leden van de Lions Club Biritnagar met de kinderen van het kinderhuis in Duhabi.

Oktober 2020. De Lions Club van Biritnagar Pathibhara verraste onlangs de kinderen van het kinderhuis in Duhabi met een bustocht naar Biritnagar. Daar kregen alle kinderen nieuwe kleren en schoenen, die ze eerst zelf konden passen. Ze werden verder getrakteerd op een bezoek aan een pizzeria. Binnenkort wordt weer Dashain gevierd, de belangrijkste feestdag van Nepal. Verder lezen: verslag trip kinderen van het kinderhuis in Duhabi naar Biritnagar (engelstalig).

Corona in Nepal

#

Corona in Nepal.

Oktober 2020. Zondag 4 oktober. Het aantal corona besmettingen neemt in Nepal toe. Helaas is ook Rabi Awale, de medewerker van SHC met wie we veel samenwerken, in september besmet met het virus. Hij is in thuisisolatie gegaan en we hopen dat hij snel herstelt. Volgens de cijfers van de WHO zijn er op zondag 4 oktober 2120 nieuwe besmettingen bij gekomen, wat het totaal op 84.570 positief getesten brengt. 528 Overlijdens worden aan corona toegeschreven. In Sunsari, het distrikt waarin Dharan ligt, is onlangs een jonge vrouw van 28 jaar aan het virus bezweken. Bron Covid-19 WHO Nepal.
Zaterdag 10 oktober. Nepal meldde zaterdag 10 oktober 5.008 nieuwe besmettingen met het coronavirus, de hoogste stijging in één dag, om het nationale cijfer op 105.684 te brengen. Ondertussen bereikte het aantal dodelijke slachtoffers van Covid-19 614 met 14 doden in de afgelopen 24 uur, aldus het ministerie van Volksgezondheid van Nepal. Deze dodelijke slachtoffers vielen in het hele land, ook weer in Sunsari. Het gaat daarbij om meer mannen dan vrouwen. De leeftijd van de overledenen loopt sterk uiteen. Er is een slachtoffer van 20 en een van 90 jaar. De overige slachtoffers vielen in de tussenliggende leeftijdscategorieen. Bron Kathmandupost.

Deepa Gautam maandbericht juli 2020

#

Deepa helpt mee in de keuken van het kinderhuis.

September 2020. Deepa Gautam is een van de oudere pupillen van het kinderhuis in Duhabi. In de maand juli is het prima gegaan met haar. Ze helpt de huismoeders vaak in het huishouden. Ook bekommert ze zich om de jongere kinderen in het kinderhuis. Ze heeft duidelijk baat bij de bijles die ze krijgt om haar te steunen op school. Verder lezen: maandbericht Deepa juli 2020.

Testen op corona in het kinderhuis Duhabi

#

Leden van de Lions Club Duhabi helpen met het testen op corona.

September 2020. Het aantal corona besmettingen in de regio van Duhabi neemt sterk toe. De kinderen en de medewerkers van het kinderhuis in Duhabi werden onlangs daarom op verzoek van onze stichting getest op corona. Leden van de plaatselijke Lions Club hadden voor het testen gezorgd. Zo langzamerhand beginnen sommige oudere kinderen het erg moeilijk te vinden om zo lang op het terrein van het kinderhuis te moeten blijven en dat niet te mogen verlaten.

Rashmi Baraily maandbericht juli 2020

#

Bezoek aan de Shree Gyanodaya middelbare school met links Rashmi en haar moeder, juli 2020

September 2020. Rashmi is een meisje uit een erg arm gezin dat door onze stichting wordt gesteund. Een van onze donors sponsort haar opleiding. Rashmi zit in klas 9 van de Shree Gyanodaya middelbare school in Dharan. Onlangs hadden we in aanwezigheid van Rashmi en haar moeder een gesprek met de school. Verder lezen: maandbericht Rashmi juli 2020.

Kinderhuis Duhabi maandverslag juli 2020

#

Kinderhuis Duhabi juni 2020

Augustus 2020. We hebben het maandverslag van juli van het kinderhuis in Duhabi ontvangen van de beheerder Aashu Mandal. Er is weer een overzicht bij van de lokale donaties van deze maand. Het verslag bevat een overzicht van het kinderhuis in de maand juli. Verder lezen: maandverslag kinderhuis Duhabi juli 2020 (engelstalig)

Dipendraschool juli 2020

#

Dipendraschool juli 2020

Augustus 2020. We hebben het maandverslag van juli 2020 van de Dipendraschool ontvangen van SHC medewerker Rabi Awale. In juli heeft de Nepalese overheid de lockdown enigszins versoepeld. De scholen bleven echter gesloten. Wel kwamen de leerkrachten naar school om administratief werk te doen en voor schoonmaak- en onderhoudswerk. Verder lezen Dipendraschool juli 2020.

Deepa juni 2020

#

Deepa helpt de jongere kinderen bij hun schoolwerk

Augustus 2020. We berichtten eerder over Deepa, een van de oudere pupillen van het kinderhuis in Duhabi. Het gaat goed met haar. Ze is onlangs geslaagd voor een eindexamen en is overgegaan naar klas 9. Ze helpt in het huishouden en is zorgzaam naar de jongere kinderen. We hebben het maandverslag van juni over Deepa ontvangen van de beheerder Aashu Mandal. Verder lezen: Deepa juni 2020 (engelstalig).

Kinderhuis Duhabi maandverslag juni 2020

#

Kinderhuis Duhabi juni 2020

Augustus 2020. We hebben het maandverslag van juni van het kinderhuis in Duhabi ontvangen van de beheerder Aashu Kumar Mandal. Het verslag bevat een overzicht van het kinderhuis in de maand juni. Ook is er weer een overzicht van de lokale donaties van deze maand. Verder lezen: maandverslag kinderhuis Duhabi juni 2020 (engelstalig).

Tekenwedstrijd kinderhuis Duhabi

#

tekenwedstrijd in het kinderhuis Duhabi

Juli 2020. Het gaat naar omstandigheden redelijk goed met de kinderen in het kinderhuis in Duhabi. Ze zijn veel huisgebonden, kunnen niet naar school omdat de scholen al 4 maanden gesloten zijn. Een van de recente activiteiten die voor hen was georganiseerd was een tekenwedstrijd op 16 juli. De kinderen waren erg enthousiast over die wedstrijd. Ze hebben erg mooie tekeningen gemaakt. Als medewerker van SHC wil ik alle kinderen die meededen aan de wedstrijd bemoedigen. Ga zo door! Met vriendelijke groeten, Rabi Awale (SHC).

Bericht uit Nepal juli 2020

#

bezoek aan middelbare school in Dharan

Juli 2020. Onze voorzitter Henk Hooghuis stuurde ons onlangs een bericht uit Nepal. "Het is nu al weer ruim 5 maanden dat ik in Nepal ben. Sinds de lockdown die op 23 maart is ingegaan is het praktisch onmogelijk om het land in of uit te reizen. Ook reizen in Nepal zelf is niet mogelijk onder de huidige omstandigheden om te voorkomen dat het corona virus zich verspreidt onder de bevolking. ..." Verder lezen bericht uit Nepal juli 2020.

Nieuwe voorzitter SHC

#

nieuwe voorzitter SHC, dhr Keshar Shrestha

Juli 2020. In juni heeft het bestuur van onze lokale partner SHC een nieuwe voorzitter gekozen. Het is dhr. Keshar Shrestha, hij is 42 jaar oud, is getrouwd en heeft een aannemersbedrijf. Vanuit sociale bewogenheid heeft hij het voorzitterschap van SHC aangenomen. We hopen op een goede samenwerking met hem en het SHC bestuur. Verder lezen nieuwe voorzitter SHC.

Voedselhulp ouders Dipendraschool

#

voedseluitdeling door SHC en de Dipendraschool

Juli 2020. Door de corona epidemie en de lockdown van Nepal is er een tekort aan dagelijkse levensmiddelen ontstaan voor een groot aantal huishoudens met kinderen op de Dipendraschool. In overleg met de sponsor van het schoollunchprogramma, stichting Kinderen van de Wereld, kunnen we zolang de school dicht is het door hen beschikbaar gestelde bedrag voor de schoolmaaltijd gebruiken voor voedselhulp aan deze gezinnen. Eerder hebben een aantal van hen al een voedselpakket gekregen. Onlangs heeft SHC samen met de Dipendraschool opnieuw aan 46 gezinnen een voedselpakket gegeven. In totaal hebben sinds het begin van de lockdown in Nepal op 23 maart ongeveer 70 huishoudens aldus voedselhulp gekregen.

Nieuwe computers voor het kinderhuis in Duhabi

#

de nieuwe computers voor het kinderhuis in Duhabi.

Juli 2020. Dankzij een gift van een van onze Nederlandse donateurs konden er 2 nieuwe computers worden aangeschaft voor het kinderhuis in Duhabi. In totaal zijn er nu 4 computers beschikbaar voor de online lessen. De scholen zijn in Nepal nog steeds gesloten vanwege de corona crisis.

Nieuwe medewerker SHC Nepal

Rabi Awale

Juli 2020. Onze lokale partner organisatie SHC heeft een nieuwe medewerker.
Hij heet Rabi Awale en woont in Dharan waar hij een klein bouwbedrijf heeft.
Hij is 39 jaar oud, is getrouwd en heeft een vrouw en een dochter.
Hij heeft een HBO opleiding gevolgd op het gebied van jongerenwerk.
Hij heeft ervaring in het werken met jongeren en heeft affiniteit met hen.
Hij is erg gemotiveerd om aan de slag te gaan bij SHC.
We zijn blij met hem en hopen op een goede samenwerking.

Schade kinderhuis Duhabi

#

schade kinderhuis Duhabi

Juni 2020. Er is schade ontstaan aan de betonnen constructie van het kinderhuis. Het gaat onder meer om scheuren in een dakdraagbalk. Reparatie is dringend noodzakelijk. Elke financiële bijdrage is welkom. Doneren kan hier.

Bericht uit Nepal

#

Kinderen van het kinderhuis in Duhabi laten hun tekeningen zien.

Juni 2020. Onze voorzitter Henk Hooghuis is door de lockdown van Nepal nog steeds in Dharan. Hij is onlangs telefonisch geinterviewd door een paar studenten van de Hanzehogeschool in Groningen. Het interview staat op een website die ze hebben gemaakt over de situatie in een aantal ontwikkelingslanden waaronder Nepal gedurende de corona pandemie. We hebben het interview op onze website geplaatst. Verder lezen interview.

Onderwijs online kinderhuis Duhabi

#

Anju en Anoj krijgen onderwijs online

Juni 2020. In Nepal, waar de scholen gesloten zijn, krijgen de kinderen online onderwijs. Dat geldt ook voor de kinderen van het kinderhuis in Duhabi. Er is op dit moment helaas maar 1 computer beschikbaar, de 2e computer is defect. Bovendien is de internetverbinding erg gebrekkig. We proberen dit zsm te verbeteren door extra computers aan te schaffen en voor een snellere internetverbinding te zorgen. Door de lockdown is het moeilijk om dit op korte termijn te realiseren, maar we doen ons best!

Bericht uit Nepal

#

Kinderhuis Duhabi

Mei, juni 2020. Onze voorzitter Henk Hooghuis was op werkbezoek in Nepal, toen ook daar de corona crisis uitbrak. Nepal werd door de overheid op slot gedaan. Hij zit daardoor nog in Dharan en hij stuurde ons onlangs een bericht. Lees verder bericht vanuit Nepal.
Update 22 juni. Het luchtruim van Nepal is langer gesloten tot 1 augustus. Dat betreft zowel het internationale als het binnenlandse vliegverkeer.
Update 16 juni. De sluiting van het luchtruim van Nepal is opnieuw verlengd tot 5 juli. Wel zijn de regels voor de Nepalezen binnen Nepal door de overheid wat versoepeld. Dat geldt o.m. voor het particuliere autoverkeer en voor de restaurants, waar het afhalen van maaltijden is toegestaan. Op 15 juni zijn 425 Nepalezen positief getest op covid-19. Het totaal staat nu op 5760 positief getesten. Er zijn 19 dodelijke slachtoffers van het virus. Bron: WHO corona Nepal.
Update 4 juni. Op 4 juni zijn 201 Nepalezen positief getest op covid-19. Het totaal staat nu op 2300 positief getesten. Er zijn 9 dodelijke slachtoffers van het virus. Bron: WHO corona Nepal .
Update 30 mei. De lockdown is door de Nepalese overheid opnieuw verlengd tot 14 juni. Nepal blijft nog tot 30 juni gesloten voor internationaal vliegverkeer. Ook blijven de nationale grenzen tot dan gesloten. Op zaterdag 30 mei zijn 189 Nepalezen positief getest op covid-19, het hoogste aantal op een dag tot nog toe.
Update 18 mei. De lockdown is door de Nepalese overheid verlengd tot 2 juni. Op grond van testen zijn 304 Nepalezen besmet gebleken met covid-19. 2 Personen zijn door het virus overleden.

Kinderhuis Duhabi, maandverslag mei

#

De kinderen helpen mee met het netjes houden van het terrein van het kinderhuis.

Juni 2020. We hebben het maandverslag van mei van het kinderhuis in Duhabi ontvangen van de beheerder Aashu Kumar Mandal. Het verslag bevat een overzicht van het kinderhuis in de maand mei. Nepal is in lockdown, de scholen zijn dicht. Hoe is het leven in het kinderhuis geweest nu de kinderen niet naar school gaan. Hoe gaat men met het gevaar van corona besmetting om. Verder lezen: maandverslag kinderhuis Duhabi mei 2020 (engelstalig).

Voedselhulpprogramma

#

Voedseluitdeling door SHC en de Dipendraschool

1 mei 2020. Update. De Nepalese overheid heeft de lockdown van het land verlengd tot 7 mei. Er zijn op 1 mei 59 Nepalezen positief op corona getest. Het beleid is zeer streng en vergelijkbaar met het beleid van de Chinese overheid dat in Wuhan gold. De Nepalezen mogen uitsluitend de straat op voor het kopen van levensmiddelen en voor medische zorg, afgezien daarvan dient men thuis te blijven. Alleen noodzakelijk mobiel vervoer is toegestaan.

April 2020. Nepal zit sinds 2 weken in lockdown. Hoewel Nepal tot nu toe relatief veilig is geweest, wil de regering voorkomen dat het virus zich verspreidt. De Dipendraschool is gesloten. De meeste ouders van de school kunnen door de blokkering hun dagloon niet verdienen. Ze hebben geen reserves om hun kinderen van voedsel te voorzien. Daarom hebben we besloten om de families in deze periode te helpen met een voedselhulpprogramma. In totaal hebben 12 gezinnen ondersteuning ontvangen. Als voorbeeld hebben we 1 familie geselecteerd die de ondersteuning ontvangt. Hun situatie is kenmerkend voor iedereen die hulp heeft ontvangen. Als de blokkering wordt voortgezet, verwachten we dat meer families onze steun zullen vragen. Zie verder voedselhulp Dipendraschool (engelstalig). Doneren kan hier. Henk Hooghuis.

Voedseldistributie ouders van de Dipendraschool

#

Voedseluitdeling door SHC en de Dipendraschool

April 2020. Door de lockdown van Nepal is er een tekort aan dagelijkse levensmiddelen ontstaan voor een groot aantal gezinnen met kinderen op de Dipendraschool. De locale overheid heeft te weinig middelen om hierin voor alle gezinnen te voorzien. De stichting kan bijdragen door het verstrekken van voedselpakketten. In overleg met de sponsor van het schoollunchprogramma, Stg Kinderen v/d Wereld, kunnen we het door hen beschikbaar gestelde bedrag voor de schoolmaaltijd hiervoor gebruiken zolang de school dicht is. De pakketten worden verstrekt door SHC voorzitter Meherman Hughes, voorzitter van het schoolcomite mevr Lawati en Parbat Sanjel, waarnemend schoolhoofd. De verwachting is dat Nepal voorlopig nog in lockdown zal zijn en de dagloners geen inkomsten hebben. Daarmee verwachten wij ook per saldo veel meer aanvragen te krijgen omdat niet alleen de schoolkinderen eten van het voedselpakket maar het hele gezin. Henk Hooghuis.

De Dipendraschool maart 2020

#

Dipendraschool maart 2020

April 2020. Een verslag van de Dipendraschool in de maand maart. De school is op zoek naar erkenning door de Nepalese overheid. Verder nieuws over de creche, computeronderwijs en het maaltijdproject. Verder lezen Dipendraschool maart 2020.

Hulp gevraagd

#

Een paar kinderen van de Dipendraschool met hun vader.

We hebben een verzoek ontvangen van het schoolhoofd om iets te doen voor de gezinnen van kinderen van de Dipendraschool die vanwege de lockdown geen inkomen hebben, terwijl de kinderen geen schoolmaaltijden meer krijgen. De school is de komende maand dicht en misschien wel langer als gevolg van de corona-crisis. Het betreft voornamelijk gezinnen van dagloners. Om tijdelijk te kunnen voorzien in hun directe levensbehoeften doen wij een beroep op onze donateurs. SHC voorzitter Meherman Hughes zal zorgdragen voor een zorgvuldige verdeling en verantwoording. Doneren kan hier. Henk Hooghuis.

Werkbezoek Nepal maart 2020

#

De kinderen van het kinderhuis in Duhabi met in het midden vlnr Henk Hooghuis, dhr Keshav Battarai en vrijwilligster Ellen.

Maart 2020. Onze voorzitter Henk Hooghuis is op werkbezoek in Nepal. Hij bericht over de invloed van de corona-pandemie in Nepal. Hij heeft een nacht gelogeerd in het kinderhuis in Duhabi om het leven aldaar zelf te ervaren. Zie verder werkbezoek Nepal maart 2020.

Bezoek aan de Dipendraschool

#

Vrijwilligster Ellen met leerlingen van de Dipendraschool

Maart 2020. Vrijdag 6 maart een bezoek gebracht aan de Dipendraschool met vrijwilligster Ellen. Ze was ontroerd toen ze de kinderen zag die haar kwamen begroeten. Een van de dingen die opvielen was dat de 50 m. lange zijmuur naar achteren helt. Als gevolg van de aardbeving in 2015 is de muur verzwakt. Hij levert direct gevaar op voor de kinderen als hij instort en moet worden gesloopt en opnieuw worden opgebouwd. De muur is gesponsord door onze stichting in 2010. Ook is een toiletblok nodig, toegankelijk voor de hele kleintjes uit de dagopvang. In totaal is ca. € 2500 nodig. We doen hierbij een beroep op onze donateurs om bij te dragen aan de kosten voor deze noodzakelijke voorzieningen. Doneren kan hier. Henk Hooghuis.

Werkbezoek Nepal februari 2020

Februari 2020. Onze voorzitter Henk Hooghuis is op werkbezoek in Nepal. Hij heeft een ex-pupil van het kinderhuis in Duhabi opgezocht. Deze werkt bij RedMud Coffee in Kathmandu, een project van Rockstart. Zie verder werkbezoek Nepal februari 2020.

Een bericht van Deepa Gautam

#

Deepa helpt de huismoeders in de keuken

Februari 2020. Deepa Gautam heeft moeite met leren op school. Ze krijgt bijles, maar leren blijft een zwak punt van haar. Deepa heeft echter andere kwaliteiten. Ze helpt de huismoeders vaak in de huishouding. En ze bekommert zich om de jongste kinderen in het kinderhuis in Duhabi. Zie verder bericht Deepa december 2019.

Dipendraschool maandverslag december 2019

#

Dipendraschool januari 2020

Januari 2020. We hebben het maandverslag van december 2019 van de Dipendraschool ontvangen van SHC medewerker Naresh Kulunge. Het verslag bevat een overzicht van de schoolse en buitenschoolse activiteiten van de school in december 2019. Verder lezen: maandverslag Dipendraschool december 2019 (engelstalig).

Kinderhuis Duhabi maandverslag december 2019

#

Kinderhuis Duhabi december 2019

Januari 2020. We hebben het maandverslag van december van het kinderhuis in Duhabi ontvangen van de beheerder Aashu Kumar Mandal. Het verslag bevat een overzicht van het kinderhuis in de maand december. Ook is er weer een overzicht van de lokale donaties van deze maand waaronder de opbrengst van een collecte op de markt met een totale waarde van € 189. Verder lezen: maandverslag kinderhuis Duhabi december 2019 (engelstalig).

Dipendraschool maandverslag november 2019

#

Dipendraschool 2019

Januari 2020. We hebben het maandverslag van november van de Dipendraschool ontvangen van SHC medewerker Naresh Kulunge. Het verslag bevat een overzicht van de schoolse en buitenschoolse activiteiten van de school in de maand november. Verder lezen: maandverslag Dipendraschool november 2019 (engelstalig).

Nieuwsbrief 26

#

Dipendraschool moestuin 2019

December 2019. Nieuwsbrief 26 is verschenen. Hij is samengesteld door onze Nepalese partner SHC en is grotendeels engelstalig. De nieuwsbrief bevat onder meer een overzicht van het kinderhuis in Duhabi en van de ontwikkeling van de Dipendraschool in 2019. Ook de veranderingen binnen SHC komen aan de orde. De nieuwe medewerker Naresh Kulunge stelt zich kort voor en er is een bericht van de verhuizing van het SHC kantoor naar de Dipendraschool. Verder lezen in nieuwsbrief 26.

Maandverslag november kinderhuis Duhabi

#

lokale donaties kinderhuis Duhabi

December 2019. We hebben het maandverslag van november van het kinderhuis in Duhabi ontvangen van de beheerder Aashu Kumar Mandal. Het verslag gaat vooral over het wel en wee van de kinderen in het kinderhuis in de maand november. Ook gaat dit maandbericht in op hun schoolprestaties. Het bevat tevens een overzicht van de lokale donaties, vooral in natura, maar ook met een collecte op de lokale markt, met een totale waarde van NPR 17700 (ca. € 140). Verder naar maandverslag kinderhuis Duhabi november 2019 (engelstalig).

Oogheelkundige kliniek op de Dipendraschool

#

Oogheelkundige kliniek op de Dipendraschool.

December 2019. Eind november bezocht een medisch team van het BPKIHS ziekenhuis in Dharan de Dipendraschool voor een oogheelkundige en een tandheelkundige kliniek op de school.

Tandheelkundige kliniek op de Dipendraschool

#

Tandheelkundige kliniek op de Dipendraschool.

December 2019. Eind november bezocht een medisch team van het BPKIHS ziekenhuis in Dharan de Dipendraschool voor een tandheelkundige en een oogheelkundige kliniek op de school.

Nieuw kooktoestel

#

De moeder van Rashmi met haar nieuwe kooktoestel

November 2019. We berichtten eerder over de thuissituatie van Rashmi Baraily. Ze woont in een hutje met haar ziekelijke moeder en grootmoeder. SHC heeft nu de familie geholpen met een nieuw kooktoestel op flessengas, zodat men niet meer het bos in hoeft om brandhout te sprokkelen. Zie verder bericht Rashmi september.

Nieuwe medewerker SHC

#

Tihar, het lichtjesfeest. Foto door Anand

November 2019. Er is een nieuwe medewerker van SHC. Hij heet Naresh Kulunge. Hij neemt de werkzaamheden voor SHC over van Puran Baraily. Verder waren er de afgelopen maand twee grote feesten in Nepal: begin oktober Dashain, het belangrijkste feest van het jaar, en eind oktober het lichtjesfeest Tihar. De leerlingen van de Dipendraschool hadden daarvoor een deel van de maand oktober schoolvakantie.

Deepa Gautam

#

Deepa helpt de huismoeders in de keuken

November 2019. Deepa Gautam helpt vaak de huismoeders in de huishouding. Ook helpt ze de jongere kinderen met hun huiswerk. Dankzij bijles gaat het beter met haar schoolprestaties. Zie verder bericht Deepa september.

Het sponsordiner

#

Sponsordiner

November 2019. Op 4 oktober was er een sponsordiner ten behoeve van onze stichting in centrum Cordium te Nijmegen. Dit diner was ter gelegenheid van de 60e verjaardag van een van onze donateurs georganiseerd. De deelnemers waren erg positief over de (vegetarische) Nepalese maaltijd die ze kregen voorgeschoteld. Er werden verder korte presentaties verzorgd over de projecten en het werk met de kinderen in Nepal. En er was een optreden van zangeres Bimala Shrestha, die van Nepalese afkomst is. Het diner heeft het mooie bedag van € 1370 opgebracht.

Dipendraschool maandverslag september

#

Dipendraschool 2019

Oktober 2019. We hebben het maandverslag van september van de Dipendraschool ontvangen van SHC medewerker Puran Baraily. Hij heeft het verslag samen met de school opgesteld. Het bevat een overzicht van de schoolse en buitenschoolse activiteiten van de maand september. Zie Dipendraschool maandverslag september.

Maandverslag september kinderhuis Duhabi

#

kinderhuis Duhabi

Oktober 2019. We hebben het maandverslag van september van het kinderhuis in Duhabi ontvangen van de beheerder Aashu Kumar Mandal. Het verslag gaat vooral over het wel en wee van de kinderen in het kinderhuis in de maand september. Ook gaat dit maandbericht in op hun schoolprestaties. Het bevat tevens een overzicht van de lokale donaties, vooral in natura maar ook met een collecte op de lokale markt, met een totale waarde van NPR 19450 (€ 154). Verder naar maandverslag kinderhuis Duhabi september 2019 (engelstalig).

Deepa Gautam

#

Deepa Gautam

Oktober 2019. Het gaat goed met Deepa Gautam. Ze is een van de oudere pupillen van het kinderhuis in Duhabi en we berichtten al eerder over haar. We kregen onlangs een nieuw bericht over Deepa. Ze heeft moeite met leren op school, maar dankzij bijles heeft ze boven verwachting goede resultaten behaald op haar eindexamen. Verder naar bericht Deepa augustus 2019

Presentatie kinderhuis Duhabi 2019

#

kinderhuis Duhabi

Oktober 2019. Een van de belangrijkste projecten van de Society for Helpless Children Dharan (SHC) is het kinderhuis in Duhabi dat 30 kilometer ten zuiden van Dharan ligt. Dit kinderhuis werd opgericht in 2004 met volledige ondersteuning door onze stichting Shide Children Home Dharan. Het kinderhuis begon met een groep kinderen onder een wettelijke overeenkomst met de plaatselijke gemeente. Onze stichting zorgt nog voor 90% van het totale budget. Verder naar presentatie kinderhuis Duhabi 2019

Presentatie Dipendraschool 2019

#

Dipendraschool

Oktober 2019. De Dipendraschool werd opgericht in 2003 in het dorpje Falkland in het buitengebied ten westen van de stad Dharan. De schoolleiding streeft naar goed onderwijs voor de kinderen van landloze en arme mensen. De school heeft 6 klassen, 2 kleuterklassen en een kinderopvang. Er is tevens een keuken annex eetzaal. Alle gebouwen van de school werden gebouwd met de financiële steun van onze stichting. Verder naar presentatie Dipendraschool 2019

Moestuin Dipendraschool

#

moestuin Dipendraschool

September 2019. De Shrijana kinderclub van de Dipendraschool heeft met hulp van de school een moestuin aangelegd op het terrein van de school. De leerlingen werden bij de aanleg geholpen door de medewerkers van de school, door de onderwijzeressen en het schoolcomité. De moestuin is een nieuw project van de school, waarbij de leerlingen niet alleen leren uit de schoolboeken maar ook praktijklessen krijgen in het verbouwen van groenten, lessen die ze tevens thuis kunnen toepassen. De produkten van de moestuin zullen gebruikt worden voor de schoollunch. Onze stichting heeft eerder het idee van een moestuin bij de school gesteund en we zijn dan ook erg blij dat dit project nu wordt gerealiseerd.

Benefietdiner

#

Dipendraschool schoollunch

September 2019. Ellen, een vriendin van onze stichting, viert op vrijdag 4 oktober haar 60e verjaardag. Ze doet dat met een benefietdiner in het centrum Cordium in Nijmegen. Voor meer informatie: benefietdiner.

Meisjesvoetbal Dipendraschool

#

Meisjesvoetbal Dipendraschool

September 2019. Niet alleen de jongens van de Dipendraschool houden van voetballen, ook de meisjes vinden voetbal leuk. Het veld voor de school valt onder het beheer van de school en wordt door de leerlingen voor sport gebruikt. Wat nog ontbreekt zijn de overige faciliteiten voor sport en sportonderwijs waaronder een gymnastiekleraar en een kleedruimte. De ouders van de leerlingen behoren in Nepal tot de allerarmsten en kunnen niet extra bijdragen voor sportonderwijs. Als dit u aanspreekt kunt u het sportonderwijs op de Dipendraschool ondersteunen met een financiele bijdrage. Wilt u meer weten over de mogelijkheden daartoe, bezoek dan de donatie pagina op deze website.

Viering Nationale Kinderdag op de Dipendraschool

#

Oud-voorzitter SHC, dhr. Shyam Katuwal, deelt prijzen uit

September 2019. Op 14 september werd de Nationale Kinderdag gevierd op de Dipendraschool met de leerlingen, het onderwijzend personeel en een aantal gasten. Het programma werd georganiseerd door de kinderclub van de school daarbij geholpen door de onderwijzeressen. Er waren verschillende presentaties door de leerlingen met bijbehorende prijzen. Een van de gasten was de oud-voorzitter van SHC dhr. Shyam Katuwal die zelf afkomstig is uit het onderwijs. Hij hield een praatje voor de kinderen waarin hij hen prees en hen aanmoedigde. Dhr Katuwal hielp ook met het uitdelen van de prijzen. Al met al was het een geslaagde kinderdag waar de leerlingen ook veel plezier aan hebben beleefd.

Rashmi

#

Rashmi met SHC voorzitter Meherman Hughes

September 2019. We berichtten eerder over Rashmi Baraily, een meisje van 13 jaar. Ze woont met haar moeder en oma in een hutje, dat onlangs is opgeknapt dankzij een bijdrage van een Nederlandse donateur. Deze donateur sponsort ook haar opleiding. Rashmi doet het erg goed op school. Haar moeder kookt op een houtvuur, waarvoor steeds moeizaam hout moet worden verzameld. SHC overweegt of het mogelijk is een kooktoestel op gas aan Rashmi en haar familie ter beschikking te stellen. Zie bericht Rashmi augustus.

Dipendraschool maandverslag augustus

#

Dipendraschool 2019

September 2019. We hebben het maandverslag van augustus van de Dipendraschool ontvangen van SHC medewerker Puran Baraily. Hij heeft het verslag samen met de school opgesteld. Het bevat een overzicht van de schoolse en buitenschoolse activiteiten van augustus. Zie Dipendraschool maandverslag augustus.

Kinderhuis Duhabi maandverslag augustus

#

Kinderhuis Duhabi lokale donaties augustus 2019

September 2019. We hebben het maandverslag van augustus van het kinderhuis in Duhabi ontvangen. Het gaat over het wel en wee van de kinderen in het kinderhuis in augustus. Ook gaat dit maandbericht in op hun schoolprestaties. Zie kinderhuis Duhabi maandverslag augustus.

Vertrek Puran Baraily en reorganisatie SHC

#

Puran Baraily

September 2019. Na twee jaar in dienst te zijn geweest van onze lokale partner SHC (Society for Helpless Children) vertrekt Puran Baraily. Hij gaat voor studie naar Australië. We danken hem zeer hartelijk voor het vele en goede werk dat hij heeft gedaan voor SHC, voor het kinderhuis in Duhabi en voor de Dipendraschool en wensen hem een heel goede toekomst toe.
Het plan van SHC en van onze stichting is om de functie van Puran, kantoor- en projectbeheerder, te gaan combineren met de functie van schoolhoofd van de Dipendraschool. Er loopt al een sollicitatieprocedure voor een geschikte kandidaat voor de nieuwe functie. Het kantoor van onze lokale partner SHC zal bovendien worden verplaatst naar de Dipendraschool. Hierdoor zal de gang van zaken op de school nog beter kunnen worden gevolgd door SHC. We hopen door de besparing die ontstaat door het samenvoegen van de functies en het wegvallen van de huur van het kantoortje van SHC een goed gekwalificeerde medewerker te kunnen aantrekken. De nieuwe medewerker zal tevens eindverantwoordelijk zijn voor het kinderhuis in Duhabi.

Nieuwe computer voor de Dipendraschool

#

Overhandiging nieuwe computer Dipendraschool aan mw Mina Lawati

September 2019. Een ondernemer uit Dharan heeft een nieuwe computer geschonken aan de Dipendraschool voor gebruik in het onderwijs. Het is een erg welkome aanwinst voor de school. Dankzij deze gift kunnen de leerlingen nu ook praktisch computerles krijgen. De computer werd overhandigd aan mw Mina Lawati, de voorzitter van het schoolcomité.

Eerste Nepal Congres 15 september in Bodegraven

#

Augustus 2019. Op zondag 15 september zal het eerste Nepal Congres in het Cultureel Centrum Evertshuis te Bodegraven plaatsvinden. Het congres is bedoeld voor iedereen die Nepal een warm hart toedraagt, zoals stichtingsbesturen, vrijwilligers, donateurs, overheden et cetera. Een groot deel van de ruim 150 organisaties die zich in Nederland met Nepal bezighoudt, komt op deze dag bijeen. Belangstellenden kunnen zich gratis aanmelden. Meer informatie Eerste Nepal Congres.

Dipendraschool maandverslag juli

#

Dipendraschool juli 2019

Augustus 2019. We hebben het maandverslag van juli van de Dipendraschool ontvangen van SHC medewerker Puran Baraily. Hij heeft het verslag samen met schoolhoofd Parvat Sanjel opgesteld. Het bevat een overzicht van de schoolse en buitenschoolse activiteiten van de maand juli. De leerlingenclub van de school Shrijana Child Club organiseerde op 16 juli in Dharan een wandeltocht voor kinderrechten. Op 17 juli begon de zomervakantie van de school die tot 11 augustus duurt. Zie Dipendraschool maandverslag juli.

Kinderhuis Duhabi maandverslag juli

#

Kinderhuis Duhabi juli 2019

Augustus 2019. We hebben het maandverslag van juli van het kinderhuis in Duhabi ontvangen. Het verslag bevat een overzicht van de lokale donaties. In juli dekten de lokale donaties ca. 40 procent van de uitgaven. Een hele prestatie. Het gaat verder uiteraard over het wel en wee van de kinderen in het kinderhuis in de maand juli. Ook gaat het maandverslag weer in op hun schoolprestaties. Zie kinderhuis Duhabi maandverslag juli.

Dengue uitbraak in Dharan en omgeving

#

Een broedplaats van de denguemug wordt opgeruimd

Augustus 2019. Sinds mei is er sprake van een uitbraak van dengue of knokkelkoorts in Dharan en omgeving. Duizenden inwoners van Dharan hebben de ziekte inmiddels opgelopen. Er bestaat geen medicijn tegen en het is dus uitzieken en de ernstigste symptomen bestrijden. Niet iedereen wordt ziek als men besmet is met het denguevirus, maar soms kan de ziekte dodelijk zijn. De ziekte wordt verspreid door sommige muggen zoals de tijgermug. Medisch deskundigen in Dharan verwijten de lokale autoriteiten dat men te weinig doet om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Zo liggen niet alle patiënten standaard onder een muskietennet, waardoor ze opnieuw gestoken kunnen worden en de ziekte zich verder kan verspreiden. Een ander verwijt is dat er onvoldoende wordt gedaan aan het opruimen van de broedplaatsen van de denguemug. Verder lezen the Himalayan Times.

Deepa Dhakal

#

Deepa

Augustus 2019. Deepa Dhakal is een van de oudere pupillen van het kinderhuis in Duhabi. Aashu Kumar Mandal, de nieuwe beheerder van het kinderhuis in Duhabi, heeft ons onlangs een bericht van Deepa gestuurd. Zie bericht Deepa juni.

Rashmi

#

Rashmi met SHC voorzitter Meherman Hughes

Juli 2019. We berichtten eerder over Rashmi Baraily, een meisje van 13 jaar. Ze woont met haar moeder en oma in een hutje, dat onlangs is opgeknapt dankzij de bijdrage van een Nederlandse sponsor. Deze sponsor betaalt ook haar schoolopleiding. Ze heeft onlangs een deel van haar eindexamen gedaan. SHC medewerker Puran Baraily - geen familie - heeft ons onlangs een bericht van Rashmi gestuurd. Zie bericht Rashmi juni.

Dipendraschool maandverslag juni

#

Dipendraschool juni 2019 bestrijding van de tijgermug

Juli 2019. SHC medewerker Puran Baraily heeft ons het maandverslag van juni van de Dipendraschool gestuurd. Het bevat een overzicht van de schoolse en buitenschoolse activiteiten. Zo werd op 12 juni door BPKIHS, het regionale ziekenhuis in Dharan, een voorlichtingsprogramma georganiseerd rondom het gevaar van dengue of knokkelkoorts. Het dengue-virus wordt verspreid door de tijgermug. Bijna 52 ouders namen deel aan dit programma. Er werden ook een aantal preventieve maatregelen gepresenteerd door de voorlichters van het BPKIHS. Zie Dipendraschool maandverslag juni.

Kinderhuis Duhabi maandverslag juni

#

Kinderhuis Duhabi juni 2019

Juli 2019. We hebben het Engelstalige maandverslag van juni van het kinderhuis in Duhabi ontvangen. Het verslag bevat een overzicht van de lokale donaties. Het gaat uiteraard over het wel en wee van de kinderen in het kinderhuis in de afgelopen maand. Ook gaat het maandverslag in op hun schoolprestaties. Zie kinderhuis Duhabi maandverslag juni.

Extra steun voor dalit* kinderen

#

Leerlingen uit de dalit gemeenschap krijgen een extraatje

Juli 2019. Elk jaar zorgt de Dipendraschool er voor dat de leerlingen uit de dalit gemeenschap een extraatje krijgen. Dat extraatje komt uit een overheidsfonds ten behoeve van de dalit kinderen. Ongeveer de helft van de leerlingen van de Dipendraschool is afkomstig uit de dalit gemeenschap. Het ging dit jaar om 400 NPR, ongeveer 3 euro, per leerling.
* De dalits zijn traditioneel de kastenlozen. Hoewel het kastenstelsel formeel is afgeschaft in Nepal, is er informeel nog steeds sprake van grote ongelijkheid tussen de leden van de verschillende traditionele kasten en de kastenlozen. Het kastenstelsel is een oud religieus, cultureel en sociaal verschijnsel wat niet zonder meer verdwijnt door wetswijziging.

Viering Ropain, het rijstplantfeest

#

De schoolkinderen genieten van Dahi Cheura

Juli 2019. Onlangs vierde de Dipendrachool het Ropain festival, het rijstplantfeest. Dit festival wordt eind juni gehouden en vormt de start van het planten van de jonge rijstplantjes voor de nieuwe oogst. Op dit feest wordt er een speciaal feestgerecht van gekookte rijst met yoghurt en vers fruit gegeten 'Dahi Cheura'. Ropain is een feest dat vooral op het platteland wordt gevierd, zowel in het laagland als in de bergstreken. Ook de schoolkinderen kregen tijdens de schoollunch Dahi Cheura ter gelegenheid van het rijstplantfeest.

Nieuwbouw Dipendraschool opgeleverd

#

Nieuwbouw Dipendraschool opgeleverd

Juli 2019. De nieuwbouw van de Dipendraschool is opgeleverd. SHC medewerker Puran Baraily bedankt nogmaals Rotary Hulst zeer hartelijk voor de donatie die de nieuwbouw mogelijk heeft gemaakt. Er wordt nog gezocht naar financiering van het lesmateriaal dat nodig is door de uitbreiding van de school.

Wilt u de Dipendraschool steunen dan kan dat. Bezoek donateur worden voor meer informatie.

Dipendraschool maandverslag mei

#

Dipendraschool bijeenkomst ouders

Juni 2019. Het maandverslag van mei van de Dipendraschool is verschenen. Het verslag is geschreven door SHC medewerker Puran Baraily in overleg met schoolhoofd Parvat Sanjel. Onlangs is een nieuw schooljaar begonnen in Nepal. Het aantal leerlingen van de Dipendraschool is gegroeid. Het verslag behandelt zowel de schoolse als de buitenschoolse activiteiten, zoals het maaltijdproject. Het is Engelstalig. Zie Dipendraschool maandverslag mei.

Kinderhuis Duhabi maandverslag mei

#

Kinderhuis Duhabi

Juni 2019. Het maandverslag van mei van het kinderhuis in Duhabi is verschenen. Hoe is het de afgelopen maand mei met de kinderen in het kinderhuis gegaan, met hun gezondheid, met hun leven in het kinderhuis en met elkaar? Ook gaat het maandverslag in op de schoolprestaties. Het verslag bevat verder een overzicht van de lokale donaties. Zie kinderhuis Duhabi maandverslag mei.

Deepa Dhakal

#

Deepa Dhakal

Juni 2019. Deepa Dhakal is pupil van het kinderhuis in Duhabi en is inmiddels 18 jaar. Ze bereidt zich onder meer voor op haar toekomstig leven buiten het kinderhuis. Ze krijgt individuele begeleiding en bijles. Als een van de oudere pupillen helpt ze mee in de huishouding van het kinderhuis en bekommert zich ook om de jongere kinderen. Zie bericht Deepa.

Financieel verslag 2018 en begroting 2019

Juni 2019. Het Financieel verslag 2018 en de Begroting 2019 zijn gereed. Hanny Sjaarda heeft er ook dit jaar veel werk van gemaakt. Zie Financieel verslag 2018 en begroting 2019.

Wilt u ons steunen dan kan dat. Bezoek donateur worden voor meer informatie.

Nieuwsbrief 25 is verschenen

#

kinderhuis Duhabi 2018

Juni 2019. Nieuwsbrief 25 is verschenen. Met onder meer een overzicht van de resultaten van 2018 en van de eerste helft van 2019. Ook kunt u (kan je) in deze nieuwsbrief lezen over de verdere plannen voor dit jaar. Zie nieuwsbrief 25.

Wilt u (wil je) ons steunen dan kan dat. Bezoek donateur worden voor meer informatie.

U kunt ons ook vinden op Twitter en Facebook! Zie de beide links rechts.

Dipendraschool krijgt nieuwe lokalen

#

Dipendraschool nieuwbouw op de tweede verdieping

Juni 2019. De Dipendraschool krijgt drie nieuwe lokalen. De school breidt uit van 5 naar 8 klassen om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor erkenning door de Nepalese overheid. De bouw en inrichting van de lokalen zijn een gezamenlijk project van Rotary Hulst uit Nederland en Rotary Dharan uit Nepal.

Dipendraschool nieuwbouw

#

Dipendraschool nieuwbouw

Mei 2019. De nieuwbouw van de Dipendraschool vordert. De school breidt uit van 5 naar 8 klassen om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor erkenning door de Nepalese overheid. Daarvoor zijn nieuwe klaslokalen nodig. Er is gekozen voor lokalen op een tweede verdieping. De bouw en inrichting van de lokalen is een gezamenlijk project van Rotary Dharan in Nepal en Rotary Hulst in Nederland. Rotary Hulst betaalt daarbij de bouwwerkzaamheden en Rotary Dharan zorgt voor de inrichting. Een commissie van onze lokale partner SHC, van het bestuur van de Dipendraschool en van Rotary Dharan houdt toezicht op de nieuwbouw.

Rotary Hulst doneert € 2500

#

Dijken- en Krekenrally

Mei 2019. Elk jaar organiseert Rotary Hulst de Dijken- en Krekenrally, een autorally voor oldtimers. Dit jaar werd deze rally op zaterdag 11 mei verreden. Bij deze gelegenheid kregen verschillende goededoelen organisaties een schenking. Onze stichting kreeg € 2500. Hierbij willen we Rotary Hulst hartelijk danken voor deze royale donatie. Eerder steunde Rotary Hulst de nieuwbouw van 3 klaslokalen van de Dipendraschool financieel.

Dipendraschool zoekt nieuwe docent Engels

#

Dipendraschool

Mei 2019. Naar aanleiding van de uitbreiding van 5 naar 8 klassen, is de Dipendraschool op zoek naar een nieuwe docent Engels. SHC medewerker Puran heeft namens de school een voorstel opgesteld met de bijbehorende salariskosten en dat aan onze stichting aangeboden voor sponsoring. Verder lezen voorstel docent Engels.

Kinderhuis Duhabi jaarplan 2019

#

Kinderhuis Duhabi

April 2019. Onze Nepalese partner SHC heeft ons het jaarplan van het kinderhuis in Duhabi voor 2019 gestuurd met daarbij een aantal geschatte kosten (in Nepalese rupies) en een tijdsplanning. Het gaat uiteraard om zaken als onderhoud van het gebouw, activiteiten voor de kinderen, zoals de jaarlijkse excursie of picnic en verder om huiswerkondersteuning en een instructie in de gedragscode (code of conduct). Verder lezen jaarplan kinderhuis Duhabi 2019 (engelstalig).

Opening nieuw schooljaar Dipendraschool

#

Opening nieuw schooljaar Dipendraschool met SHC bestuur, schoolcomité, leerkrachten en ouders, uitdeling schoolboeken

April 2019. Voor de start van het nieuwe Nepalese schooljaar organiseerde de Dipendraschool een ontmoeting met de ouders en verzorgers van de leerlingen. De nieuwe leden van het SHC bestuur waren hierbij aanwezig. In het begin van de bijeenkomst stelden zij zich voor. De nieuwe SHC voorzitter Meherman Hughes hield vervolgens een toespraak over de geschiedenis van het schooltje en de bijdrage van de Nederlandse donoren sinds de start tot op heden.
Hij vertelde hoe gelukkig de ouders en verzorgers van het dorpje Falkland zijn met alle hulp voor de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen. Ook sprak hij waardering uit voor de vrijwillige bijdrage van veel mensen voor de verbetering van de school en van de plaatselijke gemeenschap. Dit alles wordt bereikt door de grote steun van de donoren die bijdragen aan de ontwikkeling van de school en de samenleving.
Na het praatje van dhr. Hughes, kreeg de voorzitter van het schoolcomité, mw. Mina Lawati, de gelegenheid om iets te zeggen namens de Dipendraschool. Ook zij sprak haar dankbaarheid uit naar de donororganisatie voor alle steun aan de school en aan de gemeenschap. Ze verzocht de ouders om thuis goed te zorgen voor het lesmateriaal van de school voor de kinderen. Ze vroeg verder aan de ouders om hun kinderen te stimuleren bij het huiswerk en thuis voor netheid en regelmaat te zorgen. Na de toespraken werden de schoolboeken uitgedeeld. SHC voorzitter Meherman Hughes deelde daarbij de eerste boeken uit. De overige nieuwe leden van het SHC bestuur hielpen met het verder distribueren ervan.

Uitreiking eindrapporten Dipendraschool

#

Uitreiking eindrapporten Dipendraschool

April 2019. Deze maand was de uitreiking van de eindrapporten aan de leerlingen van de Dipendraschool. De rapporten werden door de klassenleraren aan de leerlingen overhandigd. Ook de ouders en verzorgers waren hiervoor uitgenodigd. De leerlingen met een goed rapport gaan nog deze maand over naar een hogere klas. De leerlingen met onvoldoende resultaten worden door de leraren begeleid in het komende semester om alsnog hun leerdoelen te halen. De ouders en verzorgers werden verzocht om hun kinderen nog meer te helpen bij het doen van het huiswerk in het nieuwe semester.

Feestelijke opening dagopvang Dipendraschool

#

Feestelijke opening dagopvang Dipendraschool met onze voorzitter Henk Hooghuis en oud-voorzitter SHC, dhr Shyam Katuwal.

April 2019. Op dinsdag 9 april is de dagopvang voor peuters van de Dipendraschool feestelijk geopend. Onze voorzitter Henk Hooghuis deed dat samen met Shyam Katuwal (oud-voorzitter SHC) en Meherman Hughes (voorzitter van SHC). De opening was georganiseerd door de schoolleiding van de Dipendraschool. Verder waren ouders en was ook de overige lokale bevolking uitgenodigd. Na de officiele opening werd vergaderd over de verdere ondersteuning van de dagopvang. In dit overleg kwam naar voren dat de Dipendrachool nog financiële ondersteuning zoekt voor de inrichting en voor spel- en leermateriaal in de dagopvang. Geschat is hiervoor nog behoefte aan € 2000,-. De Dipendraschool spreekt zijn hartelijke dank uit aan Henk Hooghuis en de Nederlandse donors, Ramesh Tamrakar (medewerker van SHC), dhr. Shyam Katuwal, dhr. Roudra Karki en zijn team (de aannemer) en alle mensen die formeel en informeel bij totstandkoming van de dagopvang betrokken waren. Dus, beste donors, als u nog een gift wilt doen voor de inrichting van de dagopvang van de Dipendraschool bent u van harte uitgenodigd.

Dagopvang Dipendraschool

#

Dagopvang Dipendraschool

April 2019. Sinds een aantal weken wordt bij de Dipendraschool gewerkt aan de bouw van een dagopvang (creche) voor maximaal 20 peuters. De bedoeling hiervan is dat grotere kinderen niet meer thuis hoeven worden ingezet als oppas en naar school kunnen. Het gebouw is inmiddels bijna gereed. Daarna moet de opvang nog worden ingericht. Ouders van leerlingen hebben meegeholpen bij de bouw. Vooral moeders droegen hun steentje bij, aldus SHC medewerker Puran. De financiën voor de bouw zijn afkomstig van een aantal van onze Nederlandse sponsors. Donaties voor de inrichting zijn nog zeer welkom!

Reju neemt afscheid van het kinderhuis

#

Reju (rechts) neemt afscheid van het kinderhuis in Duhabi

Maart 2019. Afgelopen dinsdag 26 maart heeft Reju Gautam afscheid genomen van het kinderhuis in Duhabi. Hij vertrekt naar Kathmandu en heeft daar een baan gekregen bij de Red Mud Coffee Company. Dit bedrijf maakt deel uit van het Rockstart netwerk, een aantal bedrijven die kansen bieden aan jongeren uit de SHC kinderhuizen zoals Reju op een baan in Nepal zelf. Ze gaan dan niet noodgedwongen bij voorbeeld naar een van de oliestaten, waar de arbeidsomstandigheden voor veel buitenlanders zoals Nepalezen slecht zijn. We zullen via SHC hem zoveel mogelijk helpen om zijn werk bij Red Mud tot een succes te maken en te wennen in Kathmandu. Zo houdt officemanager Puran contact met hem. Ook zorgt SHC ervoor dat hij een "buddy" (maatje) krijgt in het bedrijf die hem kan helpen als het nodig is. We wensen Reju veel geluk toe!

Maandverslag februari kinderhuis Duhabi

#

kinderhuis Duhabi, kinderen, huismoeders, Jayanti en Anja Brasser

Maart 2019. Jayanti, die de dagelijkse leiding heeft van het kinderhuis in Duhabi, heeft ons een verslag van de maand februari gestuurd met uitgebreid nieuws over de kinderen. Vrijwilligster en pedagoge Anja Brasser uit Amsterdam was op werkbezoek. En er zijn deze maand opnieuw een aantal lokale donaties gedaan door particulieren en een bedrijf.
Verder lezen maandverslag februari kinderhuis Duhabi.

Nieuwbouw Dipendraschool

#

Dipendraschool 2019

Maart 2019 De nieuwbouw van 3 extra klaslokalen van de Dipendraschool kan van start gaan. Rotary Hulst (NL) heeft het toegezegde bedrag van € 9600,- overgemaakt. De inventaris wordt betaald door de Rotary Dharan (NP). SHC medewerker Ramesh Tamrakar heeft bekwaam onderhandeld met het bouwbedrijf. Hierdoor hebben we de extra kosten kunnen besparen die gewoonlijk in rekening worden gebracht door een aannemer. De veiligheid van de nieuwbouw is gegarandeerd. Zo is de constructie aardbevingsbestendig. De nieuwbouw voor de kinderopvang bij de Dipendraschool kan ook van start gaan. Verder zal worden begonnen met een renovatie van de hut waar een meisje van 13 jaar uit de Dalit gemeenschap (laagste kaste) met haar oma en zieke moeder woont. Die verbouwing wordt gesponsord door een van onze donateurs die ook haar levensonderhoud en schoolkosten betaalt.

Maandverslag januari Dipendraschool

#

Dipendraschool januari 2019

Februari 2019. Puran, medewerker van SHC, heeft ons een verslag van de Dipendraschool van de maand januari gestuurd. Aan de orde komen onder meer het onderwijs, de buitenschoolse activiteiten en de schoollunch. Verder lezen maandverslag januari Dipendraschool.

Maandverslag januari kinderhuis Duhabi

#

lokale donatie katoenen dekbedden

Februari 2019. Jayanti, die de leiding heeft van het kinderhuis in Duhabi, heeft ons een verslag van de maand januari gestuurd. Het gaat in het algemeen goed met de kinderen thuis en op school. Verder zijn er een aantal donaties gedaan door particulieren, een lokale organisatie en een bedrijf. Zo heeft een bedrijf katoenen dekbedden gedoneerd. De kinderen en de medewerkers hebben een excursie gemaakt naar de historische stad Janakpur. Verder lezen maandverslag januari kinderhuis Duhabi.

Sponsoring Rashmi

#

Meherman Hughes (SHC) met Rashmi

Februari 2019. Rashmi is 13 jaar oud en woont in een hut met haar zieke moeder en haar oma. Er is een sponsor in Amsterdam die haar schoolopleiding wil bekostigen. Het dak van de hut waar ze met haar moeder en grootmoeder woont, is in slechte staat. In de regentijd is de hut in feite onbewoonbaar. Met hulp van haar sponsor kan een nieuw zinken dak worden geplaatst waardoor de hut blijvend bewoond kan worden. Rashmi is erg pienter en is dolblij dat ze naar school kan in een nieuw schooluniform met bijbehorend schoeisel. Ook krijgt ze van de sponsor huiswerkbegeleiding, zodat ze wellicht naar een particuliere school kan. Daar wordt veel beter lesgegeven dan in het publieke onderwijs waar ze nu op zit. Onze ngo partner-organisatie SHC in Dharan is goed in staat de resultaten van Rashmi en de andere kinderen te volgen en de donateurs te informeren. Wilt u ook arme kinderen zoals Rashmi in Oost-Nepal financiële steun geven, dan is uw donatie van harte welkom.

Bezoek aan kinderhuis Duhabi

#

Bezoek aan kinderhuis Duhabi

Februari 2019. Onze voorzitter Henk Hooghuis is op werkbezoek in Nepal. Hij heeft onlangs een bezoek gebracht aan het kinderhuis in Duhabi. De kinderen zagen er prima verzorgd uit. Helaas gaat Jayanthi, die de leiding heeft van het kinderhuis, weg. Het is een lastige opgave om een goede opvolger te vinden.

Het maaltijdproject van Dipendraschool

#

Schoollunch Dipendraschool

Februari 2019. De leerlingen van de Dipendraschool krijgen al een paar jaar elke dag tussen de middag een schoollunch. Voordien waren er ouders die hun kinderen om verschillende redenen thuis hielden. Nu hebben deze ouders een goede reden om hen toch naar school te laten gaan. Verder is de thuissituatie van veel leerlingen er een van grote armoede. Gezonde voeding is er dan vaak niet bij. De schoollunches zijn juist wel voedzaam en gezond. We willen daarom zeker doorgaan met het maaltijdproject op de Dipendraschool. Verder lezen.

Nieuwe schoolkleding voor kinderen Dipendraschool

#

Nieuwe schoolkleding kinderen Dipendraschool

Januari 2019. De kinderen van de Dipendraschool kregen onlangs nieuwe schoolkleding. 'Helping Campaign', een comité van plaatselijke zakenmensen, zet zich in voor het verbeteren van de situatie in de meest arme streken in de regio. Men richt zich in het bijzonder op het basisonderwijs. Speciale gast was de voorzitter van het parlement van de provincie nr 1 dhr Pradip Bhandari.Verder lezen.

 

Nieuwsbrief 24

Woensdag 19 december. Nieuwsbrief 24 is verschenen. Deze nieuwsbrief hebben we samen met onze partner organisatie in Nepal, de Society for Helpless Children, gemaakt. Hij is daardoor voor een deel in het Engels. U vindt er ook een inschatting van het benodigde budget voor 2019. Informatie over doneren vindt u onder donateur worden.  
Verder lezen.

Prettige Feestdagen gewenst

#

Kerststerren groeien in Nepal in het wild

bestuur van de stichting en vrijwilligers wensen
alle donateurs en bezoekers van onze website
Prettige Feestdagen

Weggelopen jongen opgevangen in kinderhuis Duhabi

December 2018. De regionale politie heeft onlangs een jongen naar het kinderhuis in Duhabi gebracht. De jongen werd in verwaarloosde toestand door hen op straat aangetroffen. Jayanti, de beheerster van het kinderhuis, heeft onderzoek gedaan naar de identiteit van het kind. Het bleek een broertje te zijn van Pramila, die al langer in het kinderhuis verblijft. Zie verder jongen opgevangen in kinderhuis Duhabi.

Kinderhuis Duhabi jaarplan 2019

#
Kinderhuis in Duhabi

December 2018. Onze Nepalese partner SHC heeft een jaarplan gemaakt voor het kinderhuis in Duhabi in 2019. Aan de orde komen problemen en oplossingen op het gebied van het onderwijs, de financiën en het lokale draagvlak. Zie verder jaarplan kinderhuis Duhabi 2019.

Dipendraschool jaarplan 2019

#
Dipendraschool

December 2018. Onze Nepalese partner SHC heeft een jaarplan gemaakt voor de Dipendraschool in 2019. Aan de orde komen problemen en oplossingen op het gebied van het onderwijs, de financiën en het lokale draagvlak. Zie verder jaarplan Dipendraschool 2019.

Geschiedenis en toekomstplannen Dipendraschool

#
Dipendraschool

November 2018. SHC medewerker Puran Baraily heeft een presentatie gemaakt van de geschiedenis en de toekomstplannen van de Dipendraschool. De school heeft nu nog 5 klassen. Dat moeten er acht worden om te voldoen aan de erkenningseisen van het Nepalese ministerie van onderwijs. Zie verder geschiedenis en plannen Dipendraschool.

Extra klaslokalen Dipendraschool

#
Fre-fab bouw Himalayan

November 2018. Onze Nepalese partner SHC heeft gekozen voor Himalayan pre-fab als leverancier van de extra klaslokalen van de Dipendraschool. De financiering daarvan wordt gedaan als een gemeenschappelijk project van Rotary Hulst in Nederland en Rotary Dharan in Nepal. Rotary International zal daarbij een financiële bonus geven voor deze vorm van internationale samenwerking tussen plaatselijke Rotaries. Zie verder ontwerp extra schoollokalen Dipendraschool.

Rockstart Nepal

#
Puran houdt een praatje over Rockstart

Oktober 2018. Onze stichting wil graag de jongeren uit de kinderhuizen perspectief bieden op een baan in Nepal bij een integere werkgever onder goede voorwaarden. Op deze manier voorkomen we dat ze in het buitenland (Qatar, Saoedi-Arabië etc.) onder slechte omstandigheden moeten gaan werken. Rockstart Nepal is een netwerk van veelbelovend jonge Nepalese bedrijven die een investering krijgen van Nederlandse bedrijven. De jongeren hebben vorig jaar kennis kunnen maken met een aantal van deze bedrijven. Projectleider Puran is in contact gebleven met de jongeren. Hij helpt hen met het vinden van werk via Rockstart.

Kinderhuis Duhabi

#
Pramila

Oktober 2018. SHC medewerker Puran Baraily heeft ons een nieuwe serie foto's gestuurd van de kinderen van het kinderhuis in Duhabi. Fotoserie.

Werkbezoek kinderhuis Duhabi

#
werkbezoek kinderhuis Duhabi

Oktober 2018. Ramesh Tamrakar bracht onlangs samen met Puran Baraily een werkbezoek aan het kinderhuis in Duhabi. Zie verder voor een verslag werkbezoek.

Riju Gautam

#
Riju Guatam

Oktober 2018. Het gaat goed met Riju Gautam. Riju volgt een kunstzinnige opleiding in Pokhara. Ramesh Tamrakar, de veldmanager van SHC, begeleidt hem. Zie verder voor een maandverslag van september.

Nieuwe schoolkleding leerlingen Dipendraschool

#
De leerlingen van de Dipendraschool in hun nieuwe schoolkleding

September/Oktober 2018. Een van onze trouwe sponsors dhr Ton Timmerman reist geregeld naar Nepal voor een bezoek aan de kinderhuizen in Duhabi en Dharan. Ook bezocht hij dit jaar weer de Dipendraschool. Deze keer heeft hij voor nieuwe schoolkleding gezorgd voor de leerlingen van de school. De kinderen, die vaak uit erg arme gezinnen komen, zijn er duidelijk blij mee. Bezoek onze facebookpagina voor meer foto's.

Werkbezoek Rotary Club Dharan

#
Werkbezoek Rotary Club Dharan

September 2018. Medewerkers Puran Baraily en Ramesh Tamrakar van onze lokale ngo partner SHC bezochten op zaterdagavond 29 september de Rotary Club Dharan. Doel van hun bezoek was afspraken te maken met de Rotary Club over de bijdrage aan de bouw van extra nieuwe lokalen bij de Dipendraschool. Het ging over een financiële bijdrage en over samenwerking bij de uitvoering van dit project. Verder lezen werkbezoek RC Dharan.

Kinderen Dipendraschool zingen het Nepalese volkslied

Tekenwedstrijd

#
Tekenwedstrijd Dipendraschool.

September 2018. De Dipendraschool organiseerde onlangs een tekenwedstrijd. Er waren prijzen voor de leerlingen met de mooiste tekeningen. Alle kinderen deden erg hun best. Bezoek onze facebook pagina voor meer foto's. (klik op de foto om te kunnen bladeren).

De eerste muziekles op de Dipendraschool

#
Muziekdocent Anil Rai geeft de kinderen van de Dipendraschool muziekles.

September 2018. Er wordt sinds kort muziekles gegeven op de Dipendraschool. Pas was er de eerste les waarin muziekdocent Anil Rai de kinderen zangles geeft. De kinderen vonden het erg leuk en leerden enthousiast de verschillende muzieknoten.

Muziekles Dipendraschool

#
Dhr. Ramkumar Bhattarai doneert een harmonium aan de Dipendraschool

September 2018. Dhr. Ramkumar Bhattarai, inwoner van Falkland en tevens lid van het oudercomité van de Dipendraschool, heeft een harmonium aan de school geschonken ten behoeve van de muziekles. De school wil graag drie keer per week muziekles geven aan de kinderen die geïnteresseerd zijn. Veel kinderen zijn enthousiast over dit plan. Er is helaas nog geen budget voor een vergoeding van een muziekleraar.

Riju Gautam volgt een kunstzinnige opleiding

#
Riju en zijn leraar in Pokhara

Augustus 2018. Riju Gautam, een pupil van het kinderhuis in Duhabi, heeft onlangs zijn middelbare school afgerond. Hij kan goed tekenen. Hij volgt nu in Pokhara, West-Nepal, een kunstzinnige opleiding van 3 maanden bij een bekende Nepalese kunstenaar. Riju wordt daarbij persoonlijk begeleid door onze supervisor Ramesh Tamrakar. Een van onze Nederlandse vrijwilligers sponsort deze beroepsopleiding van Riju. Hopelijk kan Riju later aan de slag als kunstenaar.

Fotoserie kinderhuis Duhabi juli 2018

#
Huiswerk maken

Augustus 2018. SHC medewerker Puran Baraily stuurde ons een serie fotos van het leven in het kinderhuis in Duhabi toe. Verder lezen fotoserie kinderhuis Duhabi juli 2018.

Anila Sherpa overleden

#
Ani La Sherpa

Juli 2018. Woensdag 25 juli bereikte ons het bericht dat Anila Sherpa, echtgenote van Lakpa Lama, is overleden. Onze stichting heeft een aantal monnik-weeskinderen die in het boeddhistische klooster in Dharan - de Himalayan Dechen Choling Gomba - werden opgeleid, gedurende een paar jaren gesteund. Anila wijdde net als haar echtgenoot haar leven aan het Tibetaanse boeddhisme. Daarnaast was zij net als hij maatschappelijk betrokken en een kenner van de Tibetaanse astrologie. Mensen kwamen bij haar om raad vragen. Ze was altijd blijmoedig en bereikbaar alhoewel ze de laatste jaren in afzondering leefde. Henk Hooghuis.

Burgemeester Dharan overleden

#
Burgemeester Dharan bezoekt Dipendraschool

Juli 2018. Vandaag 17 juli bereikte ons het droevige nieuws dat dhr Tara Subba, de eerste gekozen burgemeester van Dharan sinds meer dan 20 jaar, is overleden. Hij was nierpatiënt en overleed in een ziekenhuis in Kathmandu. Hij was een schoolvriend van medeoprichter van onze stichting Bimala Shrestha. Dhr Subba was populair en ambitieus. Zo wilde hij een eind maken aan alle kinderarbeid in Dharan en omgeving door het strikt toepassen van de wet en creëren van opvang voor slachtoffertjes. Ook zegde hij hulp toe bij het ontwikkelen van de Dipendraschool door o.a. het verhogen van de lonen van de leerkrachten en het toezeggen van een omheining van het schoolterrein. Wij wensen zijn familie veel sterkte en koesteren de herinnering aan de samenwerking met hem. Moge hij in vrede rusten. Henk Hooghuis, voorzitter.
Verder lezen burgemeester Dharan overleden.

Ram en Laxman in juni 2018

#
juni 2018 Ram en Laxman

Juli 2018. Ram en Laxman hadden in de maand juni telefonisch contact met hun grootouders. Ze hebben ook met de vrienden gesproken met wie ze vroeger speelden. De grootouders vertelden dat ze hen snel willen komen opzoeken in het kinderhuis in Duhabi. De jongens zijn regelmatig aanwezig op school. Er is nog steeds verbetering te zien in hun gedrag. Het zijn verder gezonde jongens. En ze lijken zich happy te voelen in het kinderhuis. Verder lezen Ram en Laxman in juni 2018.

Bezoek aan bouwbedrijven

#
bezoek aan bouwbedrijf

Juli 2018. Er is sprake van nieuwe onderwijswetgeving in Nepal. Wil de Dipendraschool in de toekomst voor erkenning in aanmerking blijven komen zal de school over 5 jaar 8 klassen dienen te hebben. Dat zijn er nu nog 5. Op verzoek van de school helpen we samen met onze lokale partner SHC bij het ontwikkelen van een nieuwbouwplan met 2 nieuwe klaslokalen. De keuze is inmiddels gemaakt voor prefab bouw. Ramesh en Puran zijn op bezoek geweest bij diverse bouwbedrijven. Ze hebben een rapport daarvan opgesteld met een aanbeveling. Verder lezen bezoek aan bouwbedrijven.

Lokale donaties kinderhuis Duhabi in 2017

Juni 2018. Ook lokaal is er steun voor het kinderhuis in Duhabi. Het gaat om financiële steun maar ook om steun in natura, zoals rijst. Onder de schenkers is de gemeente Dharan en een aantal bedrijven. Maar ook particulieren doen giften. Onze lokale partner SHC stuurde ons een overzicht. Financiële schenkingen en schenkingen in natura.

Financieel verslag 2017 en begroting 2018

Juni 2018. Het financiële verslag van 2017 en de begroting van 2018 is verschenen en is ook deze maal verzorgd door onze administrateur Hannie Sjaarda. Verder lezen >>>

Deepa

#
Deepa staat op het punt om naar school te gaan.

Juni 2018. Deepa is 17 jaar en een van de oudere kinderen in het kinderhuis in Duhabi. Ze is heel sociaal. Ze vindt het ook leuk om de huismoeders te helpen in de keuken. Deepa is zich aan het voorbereiden op haar toekomst buiten het kinderhuis. Zo leert ze boodschappen doen en met geld om te gaan. Verder krijgt ze computerles. Verder lezen >>>

Ram en Laxman

#
Ram en Laxman worden door de huismoeder naar school gebracht.

Juni 2018. Het gaat goed met de tweeling Ram en Laxman in het kinderhuis in Duhabi. Ze voelen zich er al aardig thuis. Ze leren om zelf hun schoenveters te strikken, netjes te eten en hun handen te wassen. De broertjes gaan inmiddels ook weer naar de kleuterschool. Verder lezen >>>

Ramesh Tamrakar

#
Ramesh Tamrakar (midden) bezoekt de Dipendraschool

Juni 2018. Ramesh Tamrakar helpt mee als supervisor - field director van onze projecten in Nepal. Dhr. Tamrakar is voormalig directeur van SOS kinderdorp in Itahari, Oost Nepal. Daarnaast was hij als hoofd van de District Child Welfare Committee verantwoordelijk voor het toezicht op de kindertehuizen namens de Nepalese overheid. Hij was tot aan zijn pensionering anderhalf jaar geleden verantwoordelijk voor de coördinatie van de hulp aan de kind-slachtoffers van de recente aardbevingen in heel Nepal.
Ramesh Tamrakar was reeds vele jaren adviseur van onze stichting en van het lokale bestuur van SHC in Nepal. Nu hij gepensioneerd is, heeft hij tijd vrijgemaakt om de werkzaamheden voor ons inhoudelijk te begeleiden en aan te sturen. Hij doet dit op geheel vrijwillige basis. Ramesh is onder meer vertrouwd met planmatig werken, het stellen van haalbare doelen, het geven van feed back, etc. Ook beschikt hij over een groot netwerk aan contacten, bij de Nepalese overheid, zowel landelijk als plaatselijk, en bij de Nepalese kinderbescherming. We hopen met zijn aanstelling de kinderen nog beter te helpen en perspectief te kunnen bieden. Het is voor ons een grote eer dat dhr. Tamakar zijn kennis en ervaring voor ons wil inzetten. Henk Hooghuis.

Deepa

#
Deepa met de tweeling Ram en Laxman.

Mei 2018. Deepa Dhakal is 17 jaar en een van de oudere kinderen in het kinderhuis in Duhabi. Ze bekommert zich om de jongere kinderen zoals de tweeling Ram en Laxman, die nog maar kort in het kinderhuis zijn. Ook helpt ze de kookmoeder in de keuken. Deepa is dankzij een extra bijdrage van een van onze donateurs geholpen met speciaal onderwijs en begeleiding. Daardoor kan ze zich beter voorbereiden op haar toekomst buiten het kinderhuis. Een bericht van Jayanti >>>

Ram en Laxman gaan naar het kinderhuis in Duhabi

#
Links op de achtergrond SHC manager Puran en dhr Bhattarai, de voorzitter van het kinderhuis in Duhabi.
Op de voorgrond de grootvader met zijn kleinkinderen Ram en Laxman

April 2018. Ram en Laxman zijn opgehaald door SHC manager Puran en dhr Bhattarai de voorzitter van het kinderhuis. Ze worden in het kinderhuis In Duhabi opgevangen. De Nepalese autoriteiten hebben hiervoor toestemming gegeven. De twee woonden bij hun opa en oma in het dorpje Falkland en zitten in de kleuterklas van de Dipendraschool. De grootvader had bij de school aangegeven niet langer voldoende voor zijn kleinkinderen te kunnen zorgen.

Noodopvang tweeling Ram en Laxman

#
Ram en Laxman

April 2018. Schoolhoofd Parbat Sanjel en de onderwijzeressen maakten zich ernstig zorgen over de thuissituatie van twee kinderen uit de kleuterklas van de Dipendraschool. Het betreft een tweeling Ram en Laxman van 4 jaar. Ze woonden bij hun opa en oma, de ouders zijn volledig uit beeld. De grootouders hebben geen middelen van bestaan en kunnen daardoor de kinderen geen huisvesting en verzorging meer bieden. De kinderen zagen er verwaarloosd uit. Op verzoek van de grootouders en met toestemming van de lokale Nepalese autoriteiten is besloten ze in het Duhabi kinderhuis op te vangen. Onze adviseur Madan Dhakal heeft hard gewerkt om de formaliteiten rond te krijgen voor deze 'reddings' operatie zoals dit wordt genoemd.

Herverdeling taken van onze stichting en SHC

#
Midden dhr. Ramesh Tamrakar.

Maart 2018. Onze stichting heeft nieuwe afspraken gemaakt over het volgen en controleren (monitoring) van de werkzaamheden binnen onze projecten, zoals de kinderhuizen en de Dipendraschool. Het komt erop neer dat onze Nepalese partner organisatie SHC eindverantwoordelijk blijft voor de bestedingen en de financiële verantwoording naar ons en de Nepalese overheid (zoals de Social Welfare Council). De monitoring van het uitvoerende werk wordt echter voortaan gedaan onder supervisie van dhr Ramesh Tamrakar, oud-directeur van SOS kinderdorpen in Nepal en al vele jaren onze adviseur. We hopen hiermee gebruik te kunnen maken van zijn grote kennis en ervaring in de kinderbescherming in Nepal. Ook worden we als stichtingsbestuur meer direct geïnformeerd en betrokken bij de uitvoering van de projecten. Aan de hand van het onder leiding van dhr Tamrakar opgestelde werkplan hopen we op deze manier de resultaten nog beter zichtbaar te maken voor onze donateurs. Henk Hooghuis, voorzitter

Lunchproject Dipendraschool 2018

#
lunch leerlingen Dipendraschool

Maart 2018. Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland (BVA) heeft een donatie gedaan ten behoeve van het maaltijdproject op de Dipendraschool in 2018. Dhr Ton Timmerman uit Best, een trouwe sponsor, heeft geholpen bij het aanvragen van deze donatie. Onze stichting dankt stichting BVA erg hartelijk voor haar bijdrage. We zullen toezicht houden op de juiste besteding van het geld. Website www.vastenactie.nl

Breed overleg

#
vlnr Puran Baraily (SHC), Jayanti (Duhabi), dhr Keshav Battarai (Duhabi), dhr Ramesh Tamrakar (voorzitter), Reju Gautam (Jaycees JCI Duhabi).

Februari 2018. We hadden op donderdag 16 en vrijdag 17 februari 2 nuttige bijeenkomsten met medewerkers en bestuur van de Dipendraschool en het kinderhuis in Duhabi. Verder lezen >>>

Verslag vrijwilligerswerk Anja Brasser

Anja Brasser
Anja Brasser op de Dipendraschool

Februari 2018. Pedagoge/andragoge Anja Brasser, die regelmatig namens onze stichting naar Nepal reist om de kinderen in de kinderhuizen en op de Dipendraschool te begeleiden, is onlangs teruggekeerd van een werkbezoek. Ze voerde ook gesprekken met lokale medewerkers, zoals Jayanti, de huismanager van het kinderhuis in Duhabi. Verder lezen >>>

Werkbezoek

#
Werkbezoek Dipendraschool

Februari 2018. Onze voorzitter Henk ging afgelopen weken op werkbezoek bij het kinderhuis in Duhabi en op de Dipendraschool. Hij had ook contact met het bestuur van SHC, onze Nepalese partner. Verder lezen >>>

Kookmoeder Nisha Tamang

Kookmoeder Nisha Tamang

Februari 2018. Mw. Nisha Tamang is kookmoeder van de Dipendraschool. Naast het verzorgen van de schoollunches voor de kinderen maakt ze ook de klaslokalen en de toiletten van de school schoon. We hebben daarom aan SHC een salarisverhoging voor haar voorgesteld. Update. SHC is inmiddels accoord. Ze verdiende 1800 npr per maand. Dat is tot 3500 npr verhoogd. Een deel van haar salaris wordt door de gemeente Dharan betaald. Zie voor dit en meer nieuws het maandverslag van januari van de Dipendraschool >>> (engelstalig)

Nieuwe sokken en schoenen

#
Kinderen Dipendraschool passen hun nieuwe schoenen.

Januari 2018. De kinderen van de Dipendraschool hebben nieuwe sokken en schoenen gekregen. Met dank aan stichting Kinderen van de Wereld uit Best.

Maandrapporten december 2017

Januari 2018. SHC manager Puran Baraily heeft ons twee rapporten, van het kinderhuis in Duhabi en van de Dipendraschool, gestuurd van de maand december 2017. Ze zijn engelstalig.

Naar diavoorstelling groot formaat >>>

Nieuwsbrief 22 (update 21 december)

Woensdag 21 december. Dit is een update van 21 december van nieuwsbrief 22. Er staan een aantal verbeteringen in. We willen deze keer mede ingaan op wat er concreet met uw gift gedaan kan worden. Deze nieuwsbrief is gezamenlijk vervaardigd met onze partner organisatie in Nepal: de Society for helpless children. Het tweede deel is derhalve in het engels. U vindt hier ook een inschatting van het benodigde budget voor 2017. Informatie over doneren vindt u onder donateur worden  Verder lezen >>>

 

« prev top next »
top
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login