Doneren    

Kinderhuis Nepal

You are here:  Home > Nieuws
top

Nieuws

facebook

twitter

Deepa Gautam

#

Deepa Gautam

Oktober 2019. Het gaat goed met Deepa Gautam. Ze is een van de oudere pupillen van het kinderhuis in Duhabi en we berichtten al eerder over haar. We kregen onlangs een nieuw bericht over Deepa. Ze heeft moeite met leren op school, maar dankzij bijles heeft ze boven verwachting goede resultaten behaald op haar eindexamen. Verder naar bericht Deepa augustus 2019

Presentatie kinderhuis Duhabi 2019

#

kinderhuis Duhabi

Oktober 2019. Een van de belangrijkste projecten van de Society for Helpless Children Dharan (SHC) is het kinderhuis in Duhabi dat 30 kilometer ten zuiden van Dharan ligt. Dit kinderhuis werd opgericht in 2004 met volledige ondersteuning door onze stichting Shide Children Home Dharan. Het kinderhuis begon met een groep kinderen onder een wettelijke overeenkomst met de plaatselijke gemeente. Onze stichting zorgt nog voor 90% van het totale budget. Verder naar presentatie kinderhuis Duhabi 2019

Presentatie Dipendraschool 2019

#

Dipendraschool

Oktober 2019. De Dipendraschool werd opgericht in 2003 in het dorpje Falkland in het buitengebied ten westen van de stad Dharan. De schoolleiding streeft naar goed onderwijs voor de kinderen van landloze en arme mensen. De school heeft 6 klassen, 2 kleuterklassen en een kinderopvang. Er is tevens een keuken annex eetzaal. Alle gebouwen van de school werden gebouwd met de financiële steun van onze stichting. Verder naar presentatie Dipendraschool 2019

Moestuin Dipendraschool

#

moestuin Dipendraschool

September 2019. De Shrijana kinderclub van de Dipendraschool heeft met hulp van de school een moestuin aangelegd op het terrein van de school. De leerlingen werden bij de aanleg geholpen door de medewerkers van de school, door de onderwijzeressen en het schoolcomité. De moestuin is een nieuw project van de school, waarbij de leerlingen niet alleen leren uit de schoolboeken maar ook praktijklessen krijgen in het verbouwen van groenten, lessen die ze tevens thuis kunnen toepassen. De produkten van de moestuin zullen gebruikt worden voor de schoollunch. Onze stichting heeft eerder het idee van een moestuin bij de school gesteund en we zijn dan ook erg blij dat dit project nu wordt gerealiseerd.

Benefietdiner

#

Dipendraschool schoollunch

September 2019. Ellen, een vriendin van onze stichting, viert op vrijdag 4 oktober haar 60e verjaardag. Ze doet dat met een benefietdiner in het centrum Cordium in Nijmegen. Voor meer informatie: benefietdiner.

Meisjesvoetbal Dipendraschool

#

Meisjesvoetbal Dipendraschool

September 2019. Niet alleen de jongens van de Dipendraschool houden van voetballen, ook de meisjes vinden voetbal leuk. Het veld voor de school valt onder het beheer van de school en wordt door de leerlingen voor sport gebruikt. Wat nog ontbreekt zijn de overige faciliteiten voor sport en sportonderwijs waaronder een gymnastiekleraar en een kleedruimte. De ouders van de leerlingen behoren in Nepal tot de allerarmsten en kunnen niet extra bijdragen voor sportonderwijs. Als dit u aanspreekt kunt u het sportonderwijs op de Dipendraschool ondersteunen met een financiele bijdrage. Wilt u meer weten over de mogelijkheden daartoe, bezoek dan de donatie pagina op deze website.

Viering Nationale Kinderdag op de Dipendraschool

#

Oud-voorzitter SHC, dhr. Shyam Katuwal, deelt prijzen uit

September 2019. Op 14 september werd de Nationale Kinderdag gevierd op de Dipendraschool met de leerlingen, het onderwijzend personeel en een aantal gasten. Het programma werd georganiseerd door de kinderclub van de school daarbij geholpen door de onderwijzeressen. Er waren verschillende presentaties door de leerlingen met bijbehorende prijzen. Een van de gasten was de oud-voorzitter van SHC dhr. Shyam Katuwal die zelf afkomstig is uit het onderwijs. Hij hield een praatje voor de kinderen waarin hij hen prees en hen aanmoedigde. Dhr Katuwal hielp ook met het uitdelen van de prijzen. Al met al was het een geslaagde kinderdag waar de leerlingen ook veel plezier aan hebben beleefd.

Dipendraschool maandverslag augustus

#

Dipendraschool 2019

September 2019. We hebben het maandverslag van augustus van de Dipendraschool ontvangen van SHC medewerker Puran Baraily. Hij heeft het verslag samen met de school opgesteld. Het bevat een overzicht van de schoolse en buitenschoolse activiteiten van augustus. Zie Dipendraschool maandverslag augustus.

Kinderhuis Duhabi maandverslag augustus

#

Kinderhuis Duhabi lokale donaties augustus 2019

September 2019. We hebben het maandverslag van augustus van het kinderhuis in Duhabi ontvangen. Het gaat over het wel en wee van de kinderen in het kinderhuis in augustus. Ook gaat dit maandbericht in op hun schoolprestaties. Zie kinderhuis Duhabi maandverslag augustus.

Vertrek Puran Baraily en reorganisatie SHC

#

Puran Baraily

September 2019. Na twee jaar in dienst te zijn geweest van onze lokale partner SHC (Society for Helpless Children) vertrekt Puran Baraily. Hij gaat voor studie naar Australië. We danken hem zeer hartelijk voor het vele en goede werk dat hij heeft gedaan voor SHC, voor het kinderhuis in Duhabi en voor de Dipendraschool en wensen hem een heel goede toekomst toe.
Het plan van SHC en van onze stichting is om de functie van Puran, kantoor- en projectbeheerder, te gaan combineren met de functie van schoolhoofd van de Dipendraschool. Er loopt al een sollicitatieprocedure voor een geschikte kandidaat voor de nieuwe functie. Het kantoor van onze lokale partner SHC zal bovendien worden verplaatst naar de Dipendraschool. Hierdoor zal de gang van zaken op de school nog beter kunnen worden gevolgd door SHC. We hopen door de besparing die ontstaat door het samenvoegen van de functies en het wegvallen van de huur van het kantoortje van SHC een goed gekwalificeerde medewerker te kunnen aantrekken. De nieuwe medewerker zal tevens eindverantwoordelijk zijn voor het kinderhuis in Duhabi.

Nieuwe computer voor de Dipendraschool

#

Overhandiging nieuwe computer Dipendraschool aan mw Mina Lawati

September 2019. Een ondernemer uit Dharan heeft een nieuwe computer geschonken aan de Dipendraschool voor gebruik in het onderwijs. Het is een erg welkome aanwinst voor de school. Dankzij deze gift kunnen de leerlingen nu ook praktisch computerles krijgen. De computer werd overhandigd aan mw Mina Lawati, de voorzitter van het schoolcomité.

Eerste Nepal Congres 15 september in Bodegraven

#

Augustus 2019. Op zondag 15 september zal het eerste Nepal Congres in het Cultureel Centrum Evertshuis te Bodegraven plaatsvinden. Het congres is bedoeld voor iedereen die Nepal een warm hart toedraagt, zoals stichtingsbesturen, vrijwilligers, donateurs, overheden et cetera. Een groot deel van de ruim 150 organisaties die zich in Nederland met Nepal bezighoudt, komt op deze dag bijeen. Belangstellenden kunnen zich gratis aanmelden. Meer informatie Eerste Nepal Congres.

Dipendraschool maandverslag juli

#

Dipendraschool juli 2019

Augustus 2019. We hebben het maandverslag van juli van de Dipendraschool ontvangen van SHC medewerker Puran Baraily. Hij heeft het verslag samen met schoolhoofd Parvat Sanjel opgesteld. Het bevat een overzicht van de schoolse en buitenschoolse activiteiten van de maand juli. De leerlingenclub van de school Shrijana Child Club organiseerde op 16 juli in Dharan een wandeltocht voor kinderrechten. Op 17 juli begon de zomervakantie van de school die tot 11 augustus duurt. Zie Dipendraschool maandverslag juli.

Kinderhuis Duhabi maandverslag juli

#

Kinderhuis Duhabi juli 2019

Augustus 2019. We hebben het maandverslag van juli van het kinderhuis in Duhabi ontvangen. Het verslag bevat een overzicht van de lokale donaties. In juli dekten de lokale donaties ca. 40 procent van de uitgaven. Een hele prestatie. Het gaat verder uiteraard over het wel en wee van de kinderen in het kinderhuis in de maand juli. Ook gaat het maandverslag weer in op hun schoolprestaties. Zie kinderhuis Duhabi maandverslag juli.

Dengue uitbraak in Dharan en omgeving

#

Een broedplaats van de denguemug wordt opgeruimd

Augustus 2019. Sinds mei is er sprake van een uitbraak van dengue of knokkelkoorts in Dharan en omgeving. Duizenden inwoners van Dharan hebben de ziekte inmiddels opgelopen. Er bestaat geen medicijn tegen en het is dus uitzieken en de ernstigste symptomen bestrijden. Niet iedereen wordt ziek als men besmet is met het denguevirus, maar soms kan de ziekte dodelijk zijn. De ziekte wordt verspreid door sommige muggen zoals de tijgermug. Medisch deskundigen in Dharan verwijten de lokale autoriteiten dat men te weinig doet om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Zo liggen niet alle patiënten standaard onder een muskietennet, waardoor ze opnieuw gestoken kunnen worden en de ziekte zich verder kan verspreiden. Een ander verwijt is dat er onvoldoende wordt gedaan aan het opruimen van de broedplaatsen van de denguemug. Verder lezen the Himalayan Times.

Deepa Dhakal

#

Deepa

Augustus 2019. Deepa Dhakal is een van de oudere pupillen van het kinderhuis in Duhabi. Aashu Kumar Mandal, de nieuwe beheerder van het kinderhuis in Duhabi, heeft ons onlangs een bericht van Deepa gestuurd. Zie bericht Deepa juni.

Rashmi

#

Rashmi met SHC voorzitter Meherman Hughes

Juli 2019. We berichtten eerder over Rashmi Baraily, een meisje van 13 jaar. Ze woont met haar moeder en oma in een hutje, dat onlangs is opgeknapt dankzij de bijdrage van een Nederlandse sponsor. Deze sponsor betaalt ook haar schoolopleiding. Ze heeft onlangs een deel van haar eindexamen gedaan. SHC medewerker Puran Baraily - geen familie - heeft ons onlangs een bericht van Rashmi gestuurd. Zie bericht Rashmi juni.

Dipendraschool maandverslag juni

#

Dipendraschool juni 2019 bestrijding van de tijgermug

Juli 2019. SHC medewerker Puran Baraily heeft ons het maandverslag van juni van de Dipendraschool gestuurd. Het bevat een overzicht van de schoolse en buitenschoolse activiteiten. Zo werd op 12 juni door BPKIHS, het regionale ziekenhuis in Dharan, een voorlichtingsprogramma georganiseerd rondom het gevaar van dengue of knokkelkoorts. Het dengue-virus wordt verspreid door de tijgermug. Bijna 52 ouders namen deel aan dit programma. Er werden ook een aantal preventieve maatregelen gepresenteerd door de voorlichters van het BPKIHS. Zie Dipendraschool maandverslag juni.

Kinderhuis Duhabi maandverslag juni

#

Kinderhuis Duhabi juni 2019

Juli 2019. We hebben het Engelstalige maandverslag van juni van het kinderhuis in Duhabi ontvangen. Het verslag bevat een overzicht van de lokale donaties. Het gaat uiteraard over het wel en wee van de kinderen in het kinderhuis in de afgelopen maand. Ook gaat het maandverslag in op hun schoolprestaties. Zie kinderhuis Duhabi maandverslag juni.

Extra steun voor dalit* kinderen

#

Leerlingen uit de dalit gemeenschap krijgen een extraatje

Juli 2019. Elk jaar zorgt de Dipendraschool er voor dat de leerlingen uit de dalit gemeenschap een extraatje krijgen. Dat extraatje komt uit een overheidsfonds ten behoeve van de dalit kinderen. Ongeveer de helft van de leerlingen van de Dipendraschool is afkomstig uit de dalit gemeenschap. Het ging dit jaar om 400 NPR, ongeveer 3 euro, per leerling.
* De dalits zijn traditioneel de kastenlozen. Hoewel het kastenstelsel formeel is afgeschaft in Nepal, is er informeel nog steeds sprake van grote ongelijkheid tussen de leden van de verschillende traditionele kasten en de kastenlozen. Het kastenstelsel is een oud religieus, cultureel en sociaal verschijnsel wat niet zonder meer verdwijnt door wetswijziging.

Viering Ropain, het rijstplantfeest

#

De schoolkinderen genieten van Dahi Cheura

Juli 2019. Onlangs vierde de Dipendrachool het Ropain festival, het rijstplantfeest. Dit festival wordt eind juni gehouden en vormt de start van het planten van de jonge rijstplantjes voor de nieuwe oogst. Op dit feest wordt er een speciaal feestgerecht van gekookte rijst met yoghurt en vers fruit gegeten 'Dahi Cheura'. Ropain is een feest dat vooral op het platteland wordt gevierd, zowel in het laagland als in de bergstreken. Ook de schoolkinderen kregen tijdens de schoollunch Dahi Cheura ter gelegenheid van het rijstplantfeest.

Nieuwbouw Dipendraschool opgeleverd

#

Nieuwbouw Dipendraschool opgeleverd

Juli 2019. De nieuwbouw van de Dipendraschool is opgeleverd. SHC medewerker Puran Baraily bedankt nogmaals Rotary Hulst zeer hartelijk voor de donatie die de nieuwbouw mogelijk heeft gemaakt. Er wordt nog gezocht naar financiering van het lesmateriaal dat nodig is door de uitbreiding van de school.

Wilt u de Dipendraschool steunen dan kan dat. Bezoek donateur worden voor meer informatie.

Dipendraschool maandverslag mei

#

Dipendraschool bijeenkomst ouders

Juni 2019. Het maandverslag van mei van de Dipendraschool is verschenen. Het verslag is geschreven door SHC medewerker Puran Baraily in overleg met schoolhoofd Parvat Sanjel. Onlangs is een nieuw schooljaar begonnen in Nepal. Het aantal leerlingen van de Dipendraschool is gegroeid. Het verslag behandelt zowel de schoolse als de buitenschoolse activiteiten, zoals het maaltijdproject. Het is Engelstalig. Zie Dipendraschool maandverslag mei.

Kinderhuis Duhabi maandverslag mei

#

Kinderhuis Duhabi

Juni 2019. Het maandverslag van mei van het kinderhuis in Duhabi is verschenen. Hoe is het de afgelopen maand mei met de kinderen in het kinderhuis gegaan, met hun gezondheid, met hun leven in het kinderhuis en met elkaar? Ook gaat het maandverslag in op de schoolprestaties. Het verslag bevat verder een overzicht van de lokale donaties. Zie kinderhuis Duhabi maandverslag mei.

Deepa Dhakal

#

Deepa Dhakal

Juni 2019. Deepa Dhakal is pupil van het kinderhuis in Duhabi en is inmiddels 18 jaar. Ze bereidt zich onder meer voor op haar toekomstig leven buiten het kinderhuis. Ze krijgt individuele begeleiding en bijles. Als een van de oudere pupillen helpt ze mee in de huishouding van het kinderhuis en bekommert zich ook om de jongere kinderen. Zie bericht Deepa.

Financieel verslag 2018 en begroting 2019

Juni 2019. Het Financieel verslag 2018 en de Begroting 2019 zijn gereed. Hanny Sjaarda heeft er ook dit jaar veel werk van gemaakt. Zie Financieel verslag 2018 en begroting 2019.

Wilt u ons steunen dan kan dat. Bezoek donateur worden voor meer informatie.

Nieuwsbrief 25 is verschenen

#

kinderhuis Duhabi 2018

Juni 2019. Nieuwsbrief 25 is verschenen. Met onder meer een overzicht van de resultaten van 2018 en van de eerste helft van 2019. Ook kunt u (kan je) in deze nieuwsbrief lezen over de verdere plannen voor dit jaar. Zie nieuwsbrief 25.

Wilt u (wil je) ons steunen dan kan dat. Bezoek donateur worden voor meer informatie.

U kunt ons ook vinden op Twitter en Facebook! Zie de beide links rechts.

Dipendraschool krijgt nieuwe lokalen

#

Dipendraschool nieuwbouw op de tweede verdieping

Juni 2019. De Dipendraschool krijgt drie nieuwe lokalen. De school breidt uit van 5 naar 8 klassen om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor erkenning door de Nepalese overheid. De bouw en inrichting van de lokalen zijn een gezamenlijk project van Rotary Hulst uit Nederland en Rotary Dharan uit Nepal.

Dipendraschool nieuwbouw

#

Dipendraschool nieuwbouw

Mei 2019. De nieuwbouw van de Dipendraschool vordert. De school breidt uit van 5 naar 8 klassen om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor erkenning door de Nepalese overheid. Daarvoor zijn nieuwe klaslokalen nodig. Er is gekozen voor lokalen op een tweede verdieping. De bouw en inrichting van de lokalen is een gezamenlijk project van Rotary Dharan in Nepal en Rotary Hulst in Nederland. Rotary Hulst betaalt daarbij de bouwwerkzaamheden en Rotary Dharan zorgt voor de inrichting. Een commissie van onze lokale partner SHC, van het bestuur van de Dipendraschool en van Rotary Dharan houdt toezicht op de nieuwbouw.

Rotary Hulst doneert € 2500

#

Dijken- en Krekenrally

Mei 2019. Elk jaar organiseert Rotary Hulst de Dijken- en Krekenrally, een autorally voor oldtimers. Dit jaar werd deze rally op zaterdag 11 mei verreden. Bij deze gelegenheid kregen verschillende goededoelen organisaties een schenking. Onze stichting kreeg € 2500. Hierbij willen we Rotary Hulst hartelijk danken voor deze royale donatie. Eerder steunde Rotary Hulst de nieuwbouw van 3 klaslokalen van de Dipendraschool financieel.

Dipendraschool zoekt nieuwe docent Engels

#

Dipendraschool

Mei 2019. Naar aanleiding van de uitbreiding van 5 naar 8 klassen, is de Dipendraschool op zoek naar een nieuwe docent Engels. SHC medewerker Puran heeft namens de school een voorstel opgesteld met de bijbehorende salariskosten en dat aan onze stichting aangeboden voor sponsoring. Verder lezen voorstel docent Engels.

Kinderhuis Duhabi jaarplan 2019

#

Kinderhuis Duhabi

April 2019. Onze Nepalese partner SHC heeft ons het jaarplan van het kinderhuis in Duhabi voor 2019 gestuurd met daarbij een aantal geschatte kosten (in Nepalese rupies) en een tijdsplanning. Het gaat uiteraard om zaken als onderhoud van het gebouw, activiteiten voor de kinderen, zoals de jaarlijkse excursie of picnic en verder om huiswerkondersteuning en een instructie in de gedragscode (code of conduct). Verder lezen jaarplan kinderhuis Duhabi 2019 (engelstalig).

Opening nieuw schooljaar Dipendraschool

#

Opening nieuw schooljaar Dipendraschool met SHC bestuur, schoolcomité, leerkrachten en ouders, uitdeling schoolboeken

April 2019. Voor de start van het nieuwe Nepalese schooljaar organiseerde de Dipendraschool een ontmoeting met de ouders en verzorgers van de leerlingen. De nieuwe leden van het SHC bestuur waren hierbij aanwezig. In het begin van de bijeenkomst stelden zij zich voor. De nieuwe SHC voorzitter Meherman Hughes hield vervolgens een toespraak over de geschiedenis van het schooltje en de bijdrage van de Nederlandse donoren sinds de start tot op heden.
Hij vertelde hoe gelukkig de ouders en verzorgers van het dorpje Falkland zijn met alle hulp voor de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen. Ook sprak hij waardering uit voor de vrijwillige bijdrage van veel mensen voor de verbetering van de school en van de plaatselijke gemeenschap. Dit alles wordt bereikt door de grote steun van de donoren die bijdragen aan de ontwikkeling van de school en de samenleving.
Na het praatje van dhr. Hughes, kreeg de voorzitter van het schoolcomité, mw. Mina Lawati, de gelegenheid om iets te zeggen namens de Dipendraschool. Ook zij sprak haar dankbaarheid uit naar de donororganisatie voor alle steun aan de school en aan de gemeenschap. Ze verzocht de ouders om thuis goed te zorgen voor het lesmateriaal van de school voor de kinderen. Ze vroeg verder aan de ouders om hun kinderen te stimuleren bij het huiswerk en thuis voor netheid en regelmaat te zorgen. Na de toespraken werden de schoolboeken uitgedeeld. SHC voorzitter Meherman Hughes deelde daarbij de eerste boeken uit. De overige nieuwe leden van het SHC bestuur hielpen met het verder distribueren ervan.

Uitreiking eindrapporten Dipendraschool

#

Uitreiking eindrapporten Dipendraschool

April 2019. Deze maand was de uitreiking van de eindrapporten aan de leerlingen van de Dipendraschool. De rapporten werden door de klassenleraren aan de leerlingen overhandigd. Ook de ouders en verzorgers waren hiervoor uitgenodigd. De leerlingen met een goed rapport gaan nog deze maand over naar een hogere klas. De leerlingen met onvoldoende resultaten worden door de leraren begeleid in het komende semester om alsnog hun leerdoelen te halen. De ouders en verzorgers werden verzocht om hun kinderen nog meer te helpen bij het doen van het huiswerk in het nieuwe semester.

Feestelijke opening dagopvang Dipendraschool

#

Feestelijke opening dagopvang Dipendraschool met onze voorzitter Henk Hooghuis en oud-voorzitter SHC, dhr Shyam Katuwal.

April 2019. Op dinsdag 9 april is de dagopvang voor peuters van de Dipendraschool feestelijk geopend. Onze voorzitter Henk Hooghuis deed dat samen met Shyam Katuwal (oud-voorzitter SHC) en Meherman Hughes (voorzitter van SHC). De opening was georganiseerd door de schoolleiding van de Dipendraschool. Verder waren ouders en was ook de overige lokale bevolking uitgenodigd. Na de officiele opening werd vergaderd over de verdere ondersteuning van de dagopvang. In dit overleg kwam naar voren dat de Dipendrachool nog financiële ondersteuning zoekt voor de inrichting en voor spel- en leermateriaal in de dagopvang. Geschat is hiervoor nog behoefte aan € 2000,-. De Dipendraschool spreekt zijn hartelijke dank uit aan Henk Hooghuis en de Nederlandse donors, Ramesh Tamrakar (medewerker van SHC), dhr. Shyam Katuwal, dhr. Roudra Karki en zijn team (de aannemer) en alle mensen die formeel en informeel bij totstandkoming van de dagopvang betrokken waren. Dus, beste donors, als u nog een gift wilt doen voor de inrichting van de dagopvang van de Dipendraschool bent u van harte uitgenodigd.

Dagopvang Dipendraschool

#

Dagopvang Dipendraschool

April 2019. Sinds een aantal weken wordt bij de Dipendraschool gewerkt aan de bouw van een dagopvang (creche) voor maximaal 20 peuters. De bedoeling hiervan is dat grotere kinderen niet meer thuis hoeven worden ingezet als oppas en naar school kunnen. Het gebouw is inmiddels bijna gereed. Daarna moet de opvang nog worden ingericht. Ouders van leerlingen hebben meegeholpen bij de bouw. Vooral moeders droegen hun steentje bij, aldus SHC medewerker Puran. De financiën voor de bouw zijn afkomstig van een aantal van onze Nederlandse sponsors. Donaties voor de inrichting zijn nog zeer welkom!

Reju neemt afscheid van het kinderhuis

#

Reju (rechts) neemt afscheid van het kinderhuis in Duhabi

Maart 2019. Afgelopen dinsdag 26 maart heeft Reju Gautam afscheid genomen van het kinderhuis in Duhabi. Hij vertrekt naar Kathmandu en heeft daar een baan gekregen bij de Red Mud Coffee Company. Dit bedrijf maakt deel uit van het Rockstart netwerk, een aantal bedrijven die kansen bieden aan jongeren uit de SHC kinderhuizen zoals Reju op een baan in Nepal zelf. Ze gaan dan niet noodgedwongen bij voorbeeld naar een van de oliestaten, waar de arbeidsomstandigheden voor veel buitenlanders zoals Nepalezen slecht zijn. We zullen via SHC hem zoveel mogelijk helpen om zijn werk bij Red Mud tot een succes te maken en te wennen in Kathmandu. Zo houdt officemanager Puran contact met hem. Ook zorgt SHC ervoor dat hij een "buddy" (maatje) krijgt in het bedrijf die hem kan helpen als het nodig is. We wensen Reju veel geluk toe!

Maandverslag februari kinderhuis Duhabi

#

kinderhuis Duhabi, kinderen, huismoeders, Jayanti en Anja Brasser

Maart 2019. Jayanti, die de dagelijkse leiding heeft van het kinderhuis in Duhabi, heeft ons een verslag van de maand februari gestuurd met uitgebreid nieuws over de kinderen. Vrijwilligster en pedagoge Anja Brasser uit Amsterdam was op werkbezoek. En er zijn deze maand opnieuw een aantal lokale donaties gedaan door particulieren en een bedrijf.
Verder lezen maandverslag februari kinderhuis Duhabi.

Nieuwbouw Dipendraschool

#

Dipendraschool 2019

Maart 2019 De nieuwbouw van 3 extra klaslokalen van de Dipendraschool kan van start gaan. Rotary Hulst (NL) heeft het toegezegde bedrag van € 9600,- overgemaakt. De inventaris wordt betaald door de Rotary Dharan (NP). SHC medewerker Ramesh Tamrakar heeft bekwaam onderhandeld met het bouwbedrijf. Hierdoor hebben we de extra kosten kunnen besparen die gewoonlijk in rekening worden gebracht door een aannemer. De veiligheid van de nieuwbouw is gegarandeerd. Zo is de constructie aardbevingsbestendig. De nieuwbouw voor de kinderopvang bij de Dipendraschool kan ook van start gaan. Verder zal worden begonnen met een renovatie van de hut waar een meisje van 13 jaar uit de Dalit gemeenschap (laagste kaste) met haar oma en zieke moeder woont. Die verbouwing wordt gesponsord door een van onze donateurs die ook haar levensonderhoud en schoolkosten betaalt.

Maandverslag januari Dipendraschool

#

Dipendraschool januari 2019

Februari 2019. Puran, medewerker van SHC, heeft ons een verslag van de Dipendraschool van de maand januari gestuurd. Aan de orde komen onder meer het onderwijs, de buitenschoolse activiteiten en de schoollunch. Verder lezen maandverslag januari Dipendraschool.

Maandverslag januari kinderhuis Duhabi

#

lokale donatie katoenen dekbedden

Februari 2019. Jayanti, die de leiding heeft van het kinderhuis in Duhabi, heeft ons een verslag van de maand januari gestuurd. Het gaat in het algemeen goed met de kinderen thuis en op school. Verder zijn er een aantal donaties gedaan door particulieren, een lokale organisatie en een bedrijf. Zo heeft een bedrijf katoenen dekbedden gedoneerd. De kinderen en de medewerkers hebben een excursie gemaakt naar de historische stad Janakpur. Verder lezen maandverslag januari kinderhuis Duhabi.

Sponsoring Rashmi

#

Meherman Hughes (SHC) met Rashmi

Februari 2019. Rashmi is 13 jaar oud en woont in een hut met haar zieke moeder en haar oma. Er is een sponsor in Amsterdam die haar schoolopleiding wil bekostigen. Het dak van de hut waar ze met haar moeder en grootmoeder woont, is in slechte staat. In de regentijd is de hut in feite onbewoonbaar. Met hulp van haar sponsor kan een nieuw zinken dak worden geplaatst waardoor de hut blijvend bewoond kan worden. Rashmi is erg pienter en is dolblij dat ze naar school kan in een nieuw schooluniform met bijbehorend schoeisel. Ook krijgt ze van de sponsor huiswerkbegeleiding, zodat ze wellicht naar een particuliere school kan. Daar wordt veel beter lesgegeven dan in het publieke onderwijs waar ze nu op zit. Onze ngo partner-organisatie SHC in Dharan is goed in staat de resultaten van Rashmi en de andere kinderen te volgen en de donateurs te informeren. Wilt u ook arme kinderen zoals Rashmi in Oost-Nepal financiële steun geven, dan is uw donatie van harte welkom.

Bezoek aan kinderhuis Duhabi

#

Bezoek aan kinderhuis Duhabi

Februari 2019. Onze voorzitter Henk Hooghuis is op werkbezoek in Nepal. Hij heeft onlangs een bezoek gebracht aan het kinderhuis in Duhabi. De kinderen zagen er prima verzorgd uit. Helaas gaat Jayanthi, die de leiding heeft van het kinderhuis, weg. Het is een lastige opgave om een goede opvolger te vinden.

Het maaltijdproject van Dipendraschool

#

Schoollunch Dipendraschool

Februari 2019. De leerlingen van de Dipendraschool krijgen al een paar jaar elke dag tussen de middag een schoollunch. Voordien waren er ouders die hun kinderen om verschillende redenen thuis hielden. Nu hebben deze ouders een goede reden om hen toch naar school te laten gaan. Verder is de thuissituatie van veel leerlingen er een van grote armoede. Gezonde voeding is er dan vaak niet bij. De schoollunches zijn juist wel voedzaam en gezond. We willen daarom zeker doorgaan met het maaltijdproject op de Dipendraschool. Verder lezen.

Nieuwe schoolkleding voor kinderen Dipendraschool

#

Nieuwe schoolkleding kinderen Dipendraschool

Januari 2019. De kinderen van de Dipendraschool kregen onlangs nieuwe schoolkleding. 'Helping Campaign', een comité van plaatselijke zakenmensen, zet zich in voor het verbeteren van de situatie in de meest arme streken in de regio. Men richt zich in het bijzonder op het basisonderwijs. Speciale gast was de voorzitter van het parlement van de provincie nr 1 dhr Pradip Bhandari.Verder lezen.

 

Nieuwsbrief 24

Woensdag 19 december. Nieuwsbrief 24 is verschenen. Deze nieuwsbrief hebben we samen met onze partner organisatie in Nepal, de Society for Helpless Children, gemaakt. Hij is daardoor voor een deel in het Engels. U vindt er ook een inschatting van het benodigde budget voor 2019. Informatie over doneren vindt u onder donateur worden.  
Verder lezen.

Prettige Feestdagen gewenst

#

Kerststerren groeien in Nepal in het wild

bestuur van de stichting en vrijwilligers wensen
alle donateurs en bezoekers van onze website
Prettige Feestdagen

Weggelopen jongen opgevangen in kinderhuis Duhabi

December 2018. De regionale politie heeft onlangs een jongen naar het kinderhuis in Duhabi gebracht. De jongen werd in verwaarloosde toestand door hen op straat aangetroffen. Jayanti, de beheerster van het kinderhuis, heeft onderzoek gedaan naar de identiteit van het kind. Het bleek een broertje te zijn van Pramila, die al langer in het kinderhuis verblijft. Zie verder jongen opgevangen in kinderhuis Duhabi.

Kinderhuis Duhabi jaarplan 2019

#
Kinderhuis in Duhabi

December 2018. Onze Nepalese partner SHC heeft een jaarplan gemaakt voor het kinderhuis in Duhabi in 2019. Aan de orde komen problemen en oplossingen op het gebied van het onderwijs, de financiën en het lokale draagvlak. Zie verder jaarplan kinderhuis Duhabi 2019.

Dipendraschool jaarplan 2019

#
Dipendraschool

December 2018. Onze Nepalese partner SHC heeft een jaarplan gemaakt voor de Dipendraschool in 2019. Aan de orde komen problemen en oplossingen op het gebied van het onderwijs, de financiën en het lokale draagvlak. Zie verder jaarplan Dipendraschool 2019.

Geschiedenis en toekomstplannen Dipendraschool

#
Dipendraschool

November 2018. SHC medewerker Puran Baraily heeft een presentatie gemaakt van de geschiedenis en de toekomstplannen van de Dipendraschool. De school heeft nu nog 5 klassen. Dat moeten er acht worden om te voldoen aan de erkenningseisen van het Nepalese ministerie van onderwijs. Zie verder geschiedenis en plannen Dipendraschool.

Extra klaslokalen Dipendraschool

#
Fre-fab bouw Himalayan

November 2018. Onze Nepalese partner SHC heeft gekozen voor Himalayan pre-fab als leverancier van de extra klaslokalen van de Dipendraschool. De financiering daarvan wordt gedaan als een gemeenschappelijk project van Rotary Hulst in Nederland en Rotary Dharan in Nepal. Rotary International zal daarbij een financiële bonus geven voor deze vorm van internationale samenwerking tussen plaatselijke Rotaries. Zie verder ontwerp extra schoollokalen Dipendraschool.

Rockstart Nepal

#
Puran houdt een praatje over Rockstart

Oktober 2018. Onze stichting wil graag de jongeren uit de kinderhuizen perspectief bieden op een baan in Nepal bij een integere werkgever onder goede voorwaarden. Op deze manier voorkomen we dat ze in het buitenland (Qatar, Saoedi-Arabië etc.) onder slechte omstandigheden moeten gaan werken. Rockstart Nepal is een netwerk van veelbelovend jonge Nepalese bedrijven die een investering krijgen van Nederlandse bedrijven. De jongeren hebben vorig jaar kennis kunnen maken met een aantal van deze bedrijven. Projectleider Puran is in contact gebleven met de jongeren. Hij helpt hen met het vinden van werk via Rockstart.

Kinderhuis Duhabi

#
Pramila

Oktober 2018. SHC medewerker Puran Baraily heeft ons een nieuwe serie foto's gestuurd van de kinderen van het kinderhuis in Duhabi. Fotoserie.

Werkbezoek kinderhuis Duhabi

#
werkbezoek kinderhuis Duhabi

Oktober 2018. Ramesh Tamrakar bracht onlangs samen met Puran Baraily een werkbezoek aan het kinderhuis in Duhabi. Zie verder voor een verslag werkbezoek.

Riju Gautam

#
Riju Guatam

Oktober 2018. Het gaat goed met Riju Gautam. Riju volgt een kunstzinnige opleiding in Pokhara. Ramesh Tamrakar, de veldmanager van SHC, begeleidt hem. Zie verder voor een maandverslag van september.

Nieuwe schoolkleding leerlingen Dipendraschool

#
De leerlingen van de Dipendraschool in hun nieuwe schoolkleding

September/Oktober 2018. Een van onze trouwe sponsors dhr Ton Timmerman reist geregeld naar Nepal voor een bezoek aan de kinderhuizen in Duhabi en Dharan. Ook bezocht hij dit jaar weer de Dipendraschool. Deze keer heeft hij voor nieuwe schoolkleding gezorgd voor de leerlingen van de school. De kinderen, die vaak uit erg arme gezinnen komen, zijn er duidelijk blij mee. Bezoek onze facebookpagina voor meer foto's.

Werkbezoek Rotary Club Dharan

#
Werkbezoek Rotary Club Dharan

September 2018. Medewerkers Puran Baraily en Ramesh Tamrakar van onze lokale ngo partner SHC bezochten op zaterdagavond 29 september de Rotary Club Dharan. Doel van hun bezoek was afspraken te maken met de Rotary Club over de bijdrage aan de bouw van extra nieuwe lokalen bij de Dipendraschool. Het ging over een financiële bijdrage en over samenwerking bij de uitvoering van dit project. Verder lezen werkbezoek RC Dharan.

Kinderen Dipendraschool zingen het Nepalese volkslied

Tekenwedstrijd

#
Tekenwedstrijd Dipendraschool.

September 2018. De Dipendraschool organiseerde onlangs een tekenwedstrijd. Er waren prijzen voor de leerlingen met de mooiste tekeningen. Alle kinderen deden erg hun best. Bezoek onze facebook pagina voor meer foto's. (klik op de foto om te kunnen bladeren).

De eerste muziekles op de Dipendraschool

#
Muziekdocent Anil Rai geeft de kinderen van de Dipendraschool muziekles.

September 2018. Er wordt sinds kort muziekles gegeven op de Dipendraschool. Pas was er de eerste les waarin muziekdocent Anil Rai de kinderen zangles geeft. De kinderen vonden het erg leuk en leerden enthousiast de verschillende muzieknoten.

Muziekles Dipendraschool

#
Dhr. Ramkumar Bhattarai doneert een harmonium aan de Dipendraschool

September 2018. Dhr. Ramkumar Bhattarai, inwoner van Falkland en tevens lid van het oudercomité van de Dipendraschool, heeft een harmonium aan de school geschonken ten behoeve van de muziekles. De school wil graag drie keer per week muziekles geven aan de kinderen die geïnteresseerd zijn. Veel kinderen zijn enthousiast over dit plan. Er is helaas nog geen budget voor een vergoeding van een muziekleraar.

Riju Gautam volgt een kunstzinnige opleiding

#
Riju en zijn leraar in Pokhara

Augustus 2018. Riju Gautam, een pupil van het kinderhuis in Duhabi, heeft onlangs zijn middelbare school afgerond. Hij kan goed tekenen. Hij volgt nu in Pokhara, West-Nepal, een kunstzinnige opleiding van 3 maanden bij een bekende Nepalese kunstenaar. Riju wordt daarbij persoonlijk begeleid door onze supervisor Ramesh Tamrakar. Een van onze Nederlandse vrijwilligers sponsort deze beroepsopleiding van Riju. Hopelijk kan Riju later aan de slag als kunstenaar.

Fotoserie kinderhuis Duhabi juli 2018

#
Huiswerk maken

Augustus 2018. SHC medewerker Puran Baraily stuurde ons een serie fotos van het leven in het kinderhuis in Duhabi toe. Verder lezen fotoserie kinderhuis Duhabi juli 2018.

Anila Sherpa overleden

#
Ani La Sherpa

Juli 2018. Woensdag 25 juli bereikte ons het bericht dat Anila Sherpa, echtgenote van Lakpa Lama, is overleden. Onze stichting heeft een aantal monnik-weeskinderen die in het boeddhistische klooster in Dharan - de Himalayan Dechen Choling Gomba - werden opgeleid, gedurende een paar jaren gesteund. Anila wijdde net als haar echtgenoot haar leven aan het Tibetaanse boeddhisme. Daarnaast was zij net als hij maatschappelijk betrokken en een kenner van de Tibetaanse astrologie. Mensen kwamen bij haar om raad vragen. Ze was altijd blijmoedig en bereikbaar alhoewel ze de laatste jaren in afzondering leefde. Henk Hooghuis.

Burgemeester Dharan overleden

#
Burgemeester Dharan bezoekt Dipendraschool

Juli 2018. Vandaag 17 juli bereikte ons het droevige nieuws dat dhr Tara Subba, de eerste gekozen burgemeester van Dharan sinds meer dan 20 jaar, is overleden. Hij was nierpatiënt en overleed in een ziekenhuis in Kathmandu. Hij was een schoolvriend van medeoprichter van onze stichting Bimala Shrestha. Dhr Subba was populair en ambitieus. Zo wilde hij een eind maken aan alle kinderarbeid in Dharan en omgeving door het strikt toepassen van de wet en creëren van opvang voor slachtoffertjes. Ook zegde hij hulp toe bij het ontwikkelen van de Dipendraschool door o.a. het verhogen van de lonen van de leerkrachten en het toezeggen van een omheining van het schoolterrein. Wij wensen zijn familie veel sterkte en koesteren de herinnering aan de samenwerking met hem. Moge hij in vrede rusten. Henk Hooghuis, voorzitter.
Verder lezen burgemeester Dharan overleden.

Ram en Laxman in juni 2018

#
juni 2018 Ram en Laxman

Juli 2018. Ram en Laxman hadden in de maand juni telefonisch contact met hun grootouders. Ze hebben ook met de vrienden gesproken met wie ze vroeger speelden. De grootouders vertelden dat ze hen snel willen komen opzoeken in het kinderhuis in Duhabi. De jongens zijn regelmatig aanwezig op school. Er is nog steeds verbetering te zien in hun gedrag. Het zijn verder gezonde jongens. En ze lijken zich happy te voelen in het kinderhuis. Verder lezen Ram en Laxman in juni 2018.

Bezoek aan bouwbedrijven

#
bezoek aan bouwbedrijf

Juli 2018. Er is sprake van nieuwe onderwijswetgeving in Nepal. Wil de Dipendraschool in de toekomst voor erkenning in aanmerking blijven komen zal de school over 5 jaar 8 klassen dienen te hebben. Dat zijn er nu nog 5. Op verzoek van de school helpen we samen met onze lokale partner SHC bij het ontwikkelen van een nieuwbouwplan met 2 nieuwe klaslokalen. De keuze is inmiddels gemaakt voor prefab bouw. Ramesh en Puran zijn op bezoek geweest bij diverse bouwbedrijven. Ze hebben een rapport daarvan opgesteld met een aanbeveling. Verder lezen bezoek aan bouwbedrijven.

Lokale donaties kinderhuis Duhabi in 2017

Juni 2018. Ook lokaal is er steun voor het kinderhuis in Duhabi. Het gaat om financiële steun maar ook om steun in natura, zoals rijst. Onder de schenkers is de gemeente Dharan en een aantal bedrijven. Maar ook particulieren doen giften. Onze lokale partner SHC stuurde ons een overzicht. Financiële schenkingen en schenkingen in natura.

Financieel verslag 2017 en begroting 2018

Juni 2018. Het financiële verslag van 2017 en de begroting van 2018 is verschenen en is ook deze maal verzorgd door onze administrateur Hannie Sjaarda. Verder lezen >>>

Deepa

#
Deepa staat op het punt om naar school te gaan.

Juni 2018. Deepa is 17 jaar en een van de oudere kinderen in het kinderhuis in Duhabi. Ze is heel sociaal. Ze vindt het ook leuk om de huismoeders te helpen in de keuken. Deepa is zich aan het voorbereiden op haar toekomst buiten het kinderhuis. Zo leert ze boodschappen doen en met geld om te gaan. Verder krijgt ze computerles. Verder lezen >>>

Ram en Laxman

#
Ram en Laxman worden door de huismoeder naar school gebracht.

Juni 2018. Het gaat goed met de tweeling Ram en Laxman in het kinderhuis in Duhabi. Ze voelen zich er al aardig thuis. Ze leren om zelf hun schoenveters te strikken, netjes te eten en hun handen te wassen. De broertjes gaan inmiddels ook weer naar de kleuterschool. Verder lezen >>>

Ramesh Tamrakar

#
Ramesh Tamrakar (midden) bezoekt de Dipendraschool

Juni 2018. Ramesh Tamrakar helpt mee als supervisor - field director van onze projecten in Nepal. Dhr. Tamrakar is voormalig directeur van SOS kinderdorp in Itahari, Oost Nepal. Daarnaast was hij als hoofd van de District Child Welfare Committee verantwoordelijk voor het toezicht op de kindertehuizen namens de Nepalese overheid. Hij was tot aan zijn pensionering anderhalf jaar geleden verantwoordelijk voor de coördinatie van de hulp aan de kind-slachtoffers van de recente aardbevingen in heel Nepal.
Ramesh Tamrakar was reeds vele jaren adviseur van onze stichting en van het lokale bestuur van SHC in Nepal. Nu hij gepensioneerd is, heeft hij tijd vrijgemaakt om de werkzaamheden voor ons inhoudelijk te begeleiden en aan te sturen. Hij doet dit op geheel vrijwillige basis. Ramesh is onder meer vertrouwd met planmatig werken, het stellen van haalbare doelen, het geven van feed back, etc. Ook beschikt hij over een groot netwerk aan contacten, bij de Nepalese overheid, zowel landelijk als plaatselijk, en bij de Nepalese kinderbescherming. We hopen met zijn aanstelling de kinderen nog beter te helpen en perspectief te kunnen bieden. Het is voor ons een grote eer dat dhr. Tamakar zijn kennis en ervaring voor ons wil inzetten. Henk Hooghuis.

Deepa

#
Deepa met de tweeling Ram en Laxman.

Mei 2018. Deepa Dhakal is 17 jaar en een van de oudere kinderen in het kinderhuis in Duhabi. Ze bekommert zich om de jongere kinderen zoals de tweeling Ram en Laxman, die nog maar kort in het kinderhuis zijn. Ook helpt ze de kookmoeder in de keuken. Deepa is dankzij een extra bijdrage van een van onze donateurs geholpen met speciaal onderwijs en begeleiding. Daardoor kan ze zich beter voorbereiden op haar toekomst buiten het kinderhuis. Een bericht van Jayanti >>>

Ram en Laxman gaan naar het kinderhuis in Duhabi

#
Links op de achtergrond SHC manager Puran en dhr Bhattarai, de voorzitter van het kinderhuis in Duhabi.
Op de voorgrond de grootvader met zijn kleinkinderen Ram en Laxman

April 2018. Ram en Laxman zijn opgehaald door SHC manager Puran en dhr Bhattarai de voorzitter van het kinderhuis. Ze worden in het kinderhuis In Duhabi opgevangen. De Nepalese autoriteiten hebben hiervoor toestemming gegeven. De twee woonden bij hun opa en oma in het dorpje Falkland en zitten in de kleuterklas van de Dipendraschool. De grootvader had bij de school aangegeven niet langer voldoende voor zijn kleinkinderen te kunnen zorgen.

Noodopvang tweeling Ram en Laxman

#
Ram en Laxman

April 2018. Schoolhoofd Parbat Sanjel en de onderwijzeressen maakten zich ernstig zorgen over de thuissituatie van twee kinderen uit de kleuterklas van de Dipendraschool. Het betreft een tweeling Ram en Laxman van 4 jaar. Ze woonden bij hun opa en oma, de ouders zijn volledig uit beeld. De grootouders hebben geen middelen van bestaan en kunnen daardoor de kinderen geen huisvesting en verzorging meer bieden. De kinderen zagen er verwaarloosd uit. Op verzoek van de grootouders en met toestemming van de lokale Nepalese autoriteiten is besloten ze in het Duhabi kinderhuis op te vangen. Onze adviseur Madan Dhakal heeft hard gewerkt om de formaliteiten rond te krijgen voor deze 'reddings' operatie zoals dit wordt genoemd.

Herverdeling taken van onze stichting en SHC

#
Midden dhr. Ramesh Tamrakar.

Maart 2018. Onze stichting heeft nieuwe afspraken gemaakt over het volgen en controleren (monitoring) van de werkzaamheden binnen onze projecten, zoals de kinderhuizen en de Dipendraschool. Het komt erop neer dat onze Nepalese partner organisatie SHC eindverantwoordelijk blijft voor de bestedingen en de financiële verantwoording naar ons en de Nepalese overheid (zoals de Social Welfare Council). De monitoring van het uitvoerende werk wordt echter voortaan gedaan onder supervisie van dhr Ramesh Tamrakar, oud-directeur van SOS kinderdorpen in Nepal en al vele jaren onze adviseur. We hopen hiermee gebruik te kunnen maken van zijn grote kennis en ervaring in de kinderbescherming in Nepal. Ook worden we als stichtingsbestuur meer direct geïnformeerd en betrokken bij de uitvoering van de projecten. Aan de hand van het onder leiding van dhr Tamrakar opgestelde werkplan hopen we op deze manier de resultaten nog beter zichtbaar te maken voor onze donateurs. Henk Hooghuis, voorzitter

Lunchproject Dipendraschool 2018

#
lunch leerlingen Dipendraschool

Maart 2018. Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland (BVA) heeft een donatie gedaan ten behoeve van het maaltijdproject op de Dipendraschool in 2018. Dhr Ton Timmerman uit Best, een trouwe sponsor, heeft geholpen bij het aanvragen van deze donatie. Onze stichting dankt stichting BVA erg hartelijk voor haar bijdrage. We zullen toezicht houden op de juiste besteding van het geld. Website www.vastenactie.nl

Breed overleg

#
vlnr Puran Baraily (SHC), Jayanti (Duhabi), dhr Keshav Battarai (Duhabi), dhr Ramesh Tamrakar (voorzitter), Reju Gautam (Jaycees JCI Duhabi).

Februari 2018. We hadden op donderdag 16 en vrijdag 17 februari 2 nuttige bijeenkomsten met medewerkers en bestuur van de Dipendraschool en het kinderhuis in Duhabi. Verder lezen >>>

Verslag vrijwilligerswerk Anja Brasser

Anja Brasser
Anja Brasser op de Dipendraschool

Februari 2018. Pedagoge/andragoge Anja Brasser, die regelmatig namens onze stichting naar Nepal reist om de kinderen in de kinderhuizen en op de Dipendraschool te begeleiden, is onlangs teruggekeerd van een werkbezoek. Ze voerde ook gesprekken met lokale medewerkers, zoals Jayanti, de huismanager van het kinderhuis in Duhabi. Verder lezen >>>

Werkbezoek

#
Werkbezoek Dipendraschool

Februari 2018. Onze voorzitter Henk ging afgelopen weken op werkbezoek bij het kinderhuis in Duhabi en op de Dipendraschool. Hij had ook contact met het bestuur van SHC, onze Nepalese partner. Verder lezen >>>

Kookmoeder Nisha Tamang

Kookmoeder Nisha Tamang

Februari 2018. Mw. Nisha Tamang is kookmoeder van de Dipendraschool. Naast het verzorgen van de schoollunches voor de kinderen maakt ze ook de klaslokalen en de toiletten van de school schoon. We hebben daarom aan SHC een salarisverhoging voor haar voorgesteld. Update. SHC is inmiddels accoord. Ze verdiende 1800 npr per maand. Dat is tot 3500 npr verhoogd. Een deel van haar salaris wordt door de gemeente Dharan betaald. Zie voor dit en meer nieuws het maandverslag van januari van de Dipendraschool >>> (engelstalig)

Nieuwe sokken en schoenen

#
Kinderen Dipendraschool passen hun nieuwe schoenen.

Januari 2018. De kinderen van de Dipendraschool hebben nieuwe sokken en schoenen gekregen. Met dank aan stichting Kinderen van de Wereld uit Best.

Maandrapporten december 2017

Januari 2018. SHC manager Puran Baraily heeft ons twee rapporten, van het kinderhuis in Duhabi en van de Dipendraschool, gestuurd van de maand december 2017. Ze zijn engelstalig.

Naar diavoorstelling groot formaat >>>

#

Kerststerren groeien in Nepal in het wild

bestuur van de stichting en vrijwilligers wensen
alle donateurs en bezoekers van onze website
Prettige Feestdagen

Nieuwsbrief 22 (update 21 december)

Woensdag 21 december. Dit is een update van 21 december van nieuwsbrief 22. Er staan een aantal verbeteringen in. We willen deze keer mede ingaan op wat er concreet met uw gift gedaan kan worden. Deze nieuwsbrief is gezamenlijk vervaardigd met onze partner organisatie in Nepal: de Society for helpless children. Het tweede deel is derhalve in het engels. U vindt hier ook een inschatting van het benodigde budget voor 2017. Informatie over doneren vindt u onder donateur worden  Verder lezen >>>

 

« prev top next »
top
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login